Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Thư Ngỏ từ La San Huế
14.01.2017

Thư Ngỏ của Sư huynh Giuse Lê Văn Phượng - phụ trách cộng đoàn La San Huế kính gửi đến quý Sư huynh trong Tỉnh Dòng, anh chị em trong Gia Đình La San. Kính mong mọi thành phần trong Gia Đình La San Việt Nam cầu nguyện và hỗ trợ cho dự án của La San Huế có thể hoàn thành để phục vụ tốt hơn cho sứ mạng giáo dục La San tại Huế.


URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2621

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com