Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

La San Thánh Tâm Tất Niên
18.01.2017

Trưa 17/1/2017, Cộng Đoàn La San Thánh Tâm tổ chức lễ Tất Niên và tạ ơn cho các em khuyết tật. Hiện diện trong ngày vui gồm có Cha quản xứ Núi Sạn, nơi Cộng đoàn hiện diện, Cha Tuyên úy Cộng đoàn, Các Frères Cộng Đoàn La San Bình Cang, quý Soeurs Dòng Nữ La San, Dòng Đức Mẹ Phan Sinh, Quý Ân Nhân, Thân nhân, phụ huynh cùng bà con lối xóm
Buổi lễ Tất Niên diễn ra trong một bầu khí ấm áp tình gia đình, tình yêu thương của mọi người dành cho nhau.URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2627

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com