Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Chia Sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 3A Thường Niên
18.01.2017

Is 8, 23b – 9, 3; Mt 4, 12 -23
Chúng ta bước vào tuần thứ ba của mùa thường niên. Với sự xuất hiện của Đức Giêsu, thời thiên sai đã bắt đầu. Tuần trước chúng ta đã thấy Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu làm “ánh sáng muôn dân”, làm “Đấng xóa tội trần gian”. Trong Chúa nhật III A mùa thường niên, Lời Chúa mời chúng ta chung hưởng hoa trái, niềm vui do thời thiên sai mang đến cho mọi người. Niềm vui đó chính là sự đổi đời, số phận được cải thiện cách tuyệt vời: cuộc sống khốn cùng, tối tăm bổng chốc trở nên sáng ngời rạng rỡ.

Để diễn tả cuộc biến đổi ngoạn mục này, Lời Chúa sử dụng 2 thực tại đối kháng nhau: bóng tối và ánh sáng.

Và đối tượng cụ thể được Lời Chúa hôm nay nhắm đến là các chi tộc Dơvulun và Naptali cư ngụ ở vùng cực bắc của Israel giáp giới với Syri; và riêng trong Tin Mừng, đối tượng đó là 4 môn đệ tiên khởi.

Căn nguyên của niềm vui và cuộc đổi đời ấy là do Đấng Cứu Tinh xuất hiện mang lại, khi Người đưa mắt đoái nhìn đến số phận tối tăm, thấp hèn của những đối tượng được Người nhắm đến, tuyển chọn.

Bài đọc 1 loan báo 2 hình ảnh đối nghịch nhau của các chi tộc Dơvulun và Naptali: Tình cảnh của “thời đầu” = và tình cảnh của “thời sau”.

Lời sấm trên ám chỉ 2 giai đoạn lịch sử của Dân Chúa:

  • “Thời đầu” là tình cảnh của dân lúc bị đế quốc xâm lăng, dân bị đi lưu đày. Vì nằm ở biên giới phía bắc, nên khi tai họa đến từ các đế quốc phương bắc thì Dơvulun và Naptali là những vùng đầu tiên bị rơi vào tình trạng khốn cùng, tối tăm: bị chiếm đất, bị bắt làm tù binh…
  • Bù lại, “thởi sau” ám chỉ thời được giải cứu, hồi hương  thì vùng đất, dân của 2 chi tộc này là những người đầu tiên đón nhận niềm vui: đó là nơi mà dân Chuá phải đi qua trước tiên để vào lại Đất Hứa.

Để nói lên niềm vui này, lời sấm dùng 2 hình ảnh cụ thể: niềm vui của mùa gặt bội thu và của người chiến thắng đang chia nhau chiến lợi phẩm. Và câu cuối của bài đọc 1 cho thấy căn nguyên của niềm vui nhờ Chúa can thiệp bẻ gãy “cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, ngọn roi của kẻ hà hiếp . . .”

Quả vậy, theo lịch sử, Dân Chúa đã bị lưu đày và cũng đã hồi dương nhưng rồi các thế kỷ tiếp theo sau, dân lại rơi vào bóng tối dưới ách đô hộ của Hilap, rồi của Roma.

Ý nghĩa đích thực của lời sấm trên chỉ được tỏ lộ khi Đức Giêsu xuất hiện, rao giảng Tin Mừng ở “địa hạt Dơvulun và Naptali . . . ứng nghiệm lời ngôn sứ”: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4, 13 -17). Chính Tin Mừng mới cho ta đáp số: ánh sáng thật rọi chiếu trên Dân, cứu họ khỏi tối tăm là chính Đức Giêsu và sứ điệp mà Người mang đến.

Tuy nhiên, Tin Mừng cũng nhấn mạnh đến phần đáp trả của con người: phải biện phân nhận ra rằng “Nước Trời đã đến gần” và “ hãy sám hối”.

Và để minh họa niềm vui được đổi đời,Tin Mừng thuật lại ơn gọi của 4 môn đệ tiên khởi. Thật vậy, nhờ ánh sáng là lời mời gọi của Đức Giêsu “ Hãy theo Tôi”, cuộc đời của 4 môn đệ thay đổi hẳn. Họ giả từ thân phận tối tăm thấp hèn của 1 ngư phủ vô danh để trở thánh Tông Đồ của Chúa, trở thành  “những kẻ lưới người như lưới cá” theo như lời của Đức Giêsu.

Vấn đề còn lại là ở phía con người. Chúng ta có nghe, nhận ra sứ điệp của Đức Giêsu trong đời mình, và can đảm “ lập tức bỏ  (mọi cái mình có) chài lưới, thuyền, cha mà theo Đức Giêsu.

Hôm nay, bóng tối vẫn còn đe dọa chúng ta, thế gian, nhưng tiếng Chúa mời gọi vẫn luôn vang vọng. Chúng ta chọn sự điệp ánh sáng đến từ lời mời của Đức Giêsu hay ở lì lại trong bóng tối của những thói quen, đam mê, lợi lộc trần tục?

Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn can đảm dám để Chúa đổi đời chúng ta bằng cách chọn theo sứ điệp ánh sáng của Đức Giêsu.URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2628

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com