Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 7A Thường Niên
21.02.2017

Lv 19,1-2.17-18; Mt 5, 38 -48
Chúng ta bước vào CN 7A mùa thường niên. Lời Chúa mời gọi con người phải nỗ lực để trở nên giống Chúa theo đúng ý định Thiên Chúa đã muốn khi dựng nên con người là hình ảnh Chúa (St 1, 26 )

Điểm giống Chúa mà bài đọc 1 nhấn mạnh tới là “phải nên thánh” và động lực, căn nguyên để phải nên thánh là chính Thiên Chúa: “ các ngươi phải nên thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh”.

Còn điểm giống Chúa mà bài Tin Mừng quan tâm đến là “nên hoàn thiện”, và mẫu mực của sự hoàn thiện đó cũng là chính Thiên Chúa: “anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng Hòan Thiện”.

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Thánh (x Hs 11, 9), chỉ có Thiên Chúa là Đấng Hoàn Thiện. Vậy “nên thánh”, “nên hoàn thiện” là 2 cách nói của ơn gọi làm người: “con người là hình ảnh Thiên Chúa”, con người phải giống như Thiên Chúa.

Nhưng Thiên Chúa là Tạo Hóa vô hình, còn chúng ta là thọ tạo hữu hình. Thiên Chúa là vô biên, con người là hữu hạn, làm sao con người nên giống như Chúa được?

Đó là công trình yêu thương của Thiên Chúa. Người đã chuẩn bị mọi sự trong Đức Giêsu Kitô: “Ai thấy Đức Giêsu là thấy Cha” (Ga 14, 9). Chúng ta giống Chúa bằng hồng ân thần linh “được nên đồng hình, đồng dạng, đồng thừa tự với Đức Kitô”.

Để đạt được tầm mức ấy, Thiên Chúa đề ra cho ta những giải pháp cụ thể phù hợp, đúng nơi đúng lúc; Tuy nhiên, nét chung đó là đức ái, là yêu người: “yêu đồng loại như chính mình” (bài đọc 1) và “hãy yêu kẻ thù” (bài Tin Mừng).

Trong bài đọc 1, đối tượng mà Thiên Chúa đòi hỏi phải nên thánh là “toàn thể cộng đồng con cái Israel”. Đây là một đòi buộc và long trọng vì được nói lên nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Cụ thể, toàn thể cộng đồng dân Chúa phải thực hành những định hướng sau:

-          Không được để lòng ghét người anh em. Yếu tố được nhấn mạnh là “để lòng”, có nghĩa là đừng nuôi dưỡng hận thù trong lòng, không để chúng thống trị tâm trí, điều khiển mình. Đó là bước đầu để nên thánh.

-          Nhưng phải “quở trách người đồng bào”, nghĩa là phải tìm cách giúp đồng bào mình nhận biết và đi ra khỏi điều sai lỗi của họ. Nếu cứ để mặc họ trong sai trái thì “ngươi sẽ mang tội vị nó”. Như vậy, dám cùng anh em đảm nhận và khắc phục những điều xấu nơi họ cũng là một bước để nên thánh.

Hai đòi hỏi trên được khẳng định lại bằng cách nói khác tổng quát hơn:

-          Hãy tha thứ: không được trả thù, không được oán hận những người thuộc dân ngươi và cao hơn nữa thì,

-          Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình.

Toàn bộ đòi hỏi trên được niêm ấn của Chúa: “Ta là Đức Chúa”

Còn trong Tin Mừng, đối tượng được nhắm tới là các môn đệ, nghĩa là những người đã tin và theo Đức Giêsu. Giới luật yêu thương được mở rộng không biên giới: yêu cả kẻ thù. Lập luận của Đức Giêsu là : “nếu chỉ yêu mến người thân, kẻ yêu mến người thân mình thì ta có khác chi người thu thuế, người dân ngoại. Điều Chúa muốn là chúng ta phải hội nhập vào gia đình thần linh, phải nên con cái Thiên Chúa. Đã nhận mình là con Thiên Chúa, thì tất cả mọi người đều là anh em.

Vậy khi nỗ lực yêu những người mà dưới cái nhìn trần gian ta gọi là “kẻ thù” thì chúng ta đang từng bước trở nên giống như Chúa.

Chúng ta có hoàn thiện hay chưa thì chính Thiên Chúa là Đấng đánh giá chứ không phải là chúng ta. Vì thế, chúng ta chỉ cần nỗ lực hết mình đáp trả lại những đòi hỏi cụ thể của Chúa trong hiện tại rồi phải dâng cho Chúa, chính Người sẽ trợ giúp và đánh giá việc chúng ta làm.

Điều Chúa đòi hỏi trong Tin Mừng hôm nay đó là tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến mình; Là quan tâm đến tha nhân, sẵn sàng đáp trả những nhu cầu cấp thiết của họ. Và chóp đỉnh là yêu kẻ thù, là cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết từng bước một, ngay trong thời gian hiện tại, luôn đáp lại các đòi hỏi của Đức Giêsu trong Tin Mừng, đó chính là chúng ta đang dấn bước trên con đường hoàn thiện, để rồi chính Thiên Chúa, đến lúc Người sẽ can thiệp để đưa cái hoàn thiện mà ta đã nỗ lực làm đạt đến mực NHƯ CHA. Đó là hoa trái của tình yêu bao la quảng đại của Thiên Chúa đã đưa cái hữu hạn của chúng ta thông hiệp với cõi vô biên của Thiên Chúa
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2637

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com