Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Hình Bóng Của Thánh Giuse Nơi Các Nhà Giáo
18.03.2017

Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng:
"Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập (Mt 2:13)

 Nếu có một lối nói cô đọng về Thánh Giuse, thì theo cái nhìn của các thánh sử Tin Mừng, cuộc đời Thánh Giuse là một sự thinh lặng trong lời nói cũng như các hành động để chăm sóc và bảo vệ Trẻ Giêsu và Mẹ Người, là để diễn tả rằng Thánh Giuse nhận ra sự nhỏ bé và bất xứng của mình trước mầu nhiệm cao cả của Chúa Con, Thánh Cả chọn “lui lại đằng sau”. Thiên Chúa đã ưu ái Thánh Giuse cách đặc biệt, khi vui lòng chuẩn nhận sự lựa chọn “lui lại phía đàng sau trong thinh lặng” của Thánh Cả, bằng cách cho ngài bước qua cõi thinh lặng của sự chết rất sớm, một đàng để cho Hai Mẹ Con, Đức Maria và Đức Giêsu nổi bật lên, đi đến cùng và hoàn tất Mầu Nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ, và đàng khác, chính là để cho ngài cất vang lời ca tụng Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa luôn mãi trong Sự Sống Mới, Sự Sống mà ngài đã nhận ra và dâng hiến cả một đời.

Thánh Giuse với cương vị làm cha khiêm tốn của Ngài, giúp chúng ta liên tưởng về phận vụ của Sư huynh đối với người trẻ - những người mà Thiên Chúa cũng trao phó cho các Sư Huynh chăm sóc như là “người bảo trợ khiêm tốn”, trong sứ mạng cơ bản là bảo vệ, dạy dỗ, hướng dẫn, giúp đỡ để lớn lên và rồi sau đó ẩn khuất!

Thánh Gioan La San trong bài Suy Gẫm về Lễ Thánh Cả Giuse giúp chúng ta chiêm ngưỡng sự quan tâm chăm sóc Hài Nhi Giêsu của Thánh Giuse, sự cẩn trọng mà Thánh Cả đã có khi chăm sóc Thánh Gia, nỗi lo lắng của Thánh Cả cho Trẻ Giêsu và Mẹ Người. Điều khiến Thánh Cả quan tâm lo lắng cho Trẻ Giêsu chính là do ý thức phận vụ mà Chúa Cha hằng hữu đã trao ban và lòng trìu mến mà Thánh Cả có đối với Trẻ Giêsu (SG 110,3). Vì thế Thánh Gioan La San dạy:

  •  Anh chị em phải nhiều chú tâm và thương mến trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng sự trong trắng thơ ngây của các trẻ được trao phó cho anh em dẫn dắt;
  • canh giữ chúng khỏi bất cứ điều gì có thể phương hại đến công tác giáo dục và ngăn trở việc giúp chúng có lòng đạo đức.

Xin cho những các nhà giáo dục, khi thi hành sứ vụ của mình:

  •  Sẳn sàng đón nhận và bảo vệ những kẻ nghèo hèn, nhất là trẻ em nghèo và cẩn trong canh giữ chúng khỏi mọi nguy hại đến thân xác cũng như linh hồn.
  • Hướng dẫn và dạy dỗ trẻ em như một người thay thế cha mẹ chúng để bảo vệ sự an toàn cho các em. Hạ mình xuống khi tiếp xúc với trẻ.
  • Biết lấy những phương cách dạy dỗ trong tình yêu, tránh những hành vi bạo lực, hung hãn với những kẻ được trao phó cho mình.
  • Luôn ý thức mình là những đầy tớ hèn mọn, chỉ làm phận vụ được trao phó và khiêm tốn lui lại đằng sau trong thinh lặng.
Lạy Thánh Giuse là Đấng được Chúa chọn làm cha nuôi Người; là Đấng nâng đỡ Thánh Mẫu; là người cộng tác mật thất và trung thành trong công cuộc trọng đại của Chúa. Xin Thánh Cả cầu cho chúng con, được ơn thi hành thánh ý Đức Chúa Cha, được âu yếm suy niệm những sự đã thực hiện nơi Đức Chúa Con, và nhờ ơn phong phú Đức Chúa Thánh Thần, chúng con giữ xác hồn thanh sạch để xứng đáng phụng sự Chúa luôn. Amen.[1]

[1] Kinh Kính Thánh Giuse của Dòng La San.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2648

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com