Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Học Viện Thần Học La San Mai Thôn Thông Báo Tuyển Sinh Năm Học 2017 - 2018
21.03.2017

Văn phòng Học Viện Thần Học La San trân trọng thông báo tuyển sinh năm học mới 2017 - 2018.
Quý học viên có thể download đơn xin nhập học và thời khóa biểu dự kiến của Học Viện tại Website Tỉnh Dòng La San Việt Nam.
Xin mời xem và download theo link dưới đây:

URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2651

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com