Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

THÔNG TIN VỀ VIỆC KHIẾU NẠI ĐẤT TRƯỜNG BÌNH LINH TẠI HUẾ
30.03.2017

Kể từ sau khi chính quyền thành phố Huế ra quyết định ký ngày 31/10/2016 về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản trên đất của Tỉnh Dòng La San nơi Sư Huynh Rodriguez Hoàng Kim Đào đang quản lý và sinh sống tại số 1 Lê Lợi Thành phố Huế. Tỉnh Dòng La San Việt Nam liên tục gửi các đơn khiếu nại kêu cứu đến các lãnh đạo từ cấp Trung Ương đến Tỉnh Thừa Thiên Huế. Nay chúng con xin thông tin về vụ việc để mọi thành viên trong gia đình La San được kính tường:
KÍNH MỜI XEM HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG TRƯỜNG LA SAN BÌNH LINH 2017

URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2654

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com