Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Chia Sẻ Lời Chúa - Chúa nhật 5A Mùa Chay
01.04.2017

Ed 37, 12 -14; Ga 11, 1 -45
Chúng ta bước vào Chúa nhật 5 Mùa chay năm A. Dung mạo thần linh của Đức Giêsu tiếp tục được hé mở cho chúng ta ngang qua những hình ảnh biểu tượng được truyền thống Cựu Ước sử dụng để ám chỉ Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel. Tất cả là để chuẩn bị giúp các tân tòng lãnh nhận phép Rửa vào Vọng Phục Sinh.

Hình ảnh tuần này là sự sống lại và sự sống. Bất kỳ ai, kể cả người nghèo khổ, một cách bình thường đều sợ chết và ham sống. Kẻ thù đáng sợ nhất của nhân loại là sự chết. Trước kẻ thù này, con người hoàn toàn bất lực. Không ai thoát khỏi tay tử thần . Khi đến, nó buộc con người phải ra đi theo nó với bàn tay trắng, bỏ lại mọi sự mình tích lũy cả đời lại cho kẻ khác (Lc 12, 16 -21).Mọi nỗ lực tìm sống lâu, sống thêm đôi chút đều thất bại.  

Thiên Chúa là sự sống, là cội nguồn sự sống! Nơi Người không hề có bóng dáng của tử thần. Ai kết hợp với Thiên Chúa thì sức sống thần linh của Chúa sẽ ngự trong người ấy, và tử thần không chộp bắt người ấy được. Và rồi  vì xác phàm phải chết thì Thiên Chúa cũng sẽ cho họ được sống, được sống lại, hiệp thông với Người trong sự sống vĩnh cửu.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm 2 dấu lạ, qua đó mời gọi chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa là sự sống lại và là sự sống. Và một khi đã tin rồi thì “ sẽ không bao giờ phải chết” ( Ga 11, 26).

Bài đọc 1 thuật lại lời Đức Chúa ban cho Edekien được hồi sinh, trích ra từ một thị kiến Chúa ban cho Edekien được thấy.

Dân đang trong tình trạng lưu đày, nỗi nhục nhã cơ hàn làm dân nhụt chí, họ mất hết hy vọng, họ than thở “xương chúng tôi đã khô, hi vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời” (Ed 37,11)

Đáp lại nỗi thất vọng ấy, Đức Chúa đã ban cho Edekien một thị kiến. Thiên Chúa đưa Edekien đến trước một cánh đồng chỉ toàn xương khô ( đó là hình ảnh biểu tượng dân Israel đang lưu đày); Rồi Đức Chúa hỏi ông ” liệu các xương này có hồi sinh được không?”. Rồi Đức Chúa truyền lệnh cho Edekien hãy tuyên sấm: “  các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa phán thế này với ác xương ấy: Đây Ta sắp cho Thần Khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ các người sẽ được biết chính Ta là Đức Chúa” ( Ed 37, 4 -6). Edekien đã tyên sấm và cả đám xương khô đã hồi sinh, trở thành một đạo quân đông vô kể ( Ed 36, 7 -10).

Sau thị kiến đó, Đức Chúa trả lời trực tiếp cho lời than thở của Dân: Chúa hứa sẽ mở huyệt cho dân, đưa dân ra khỏi huyệt. Cụ thể là cứu khỏi lưu đày, đưa dân về lại Đất Hứa. Và tuyệt vời hơn nữa là Chúa ban Thần Khí của Chúa cho dân. Đó là Thần Khí, Hơi Thờ của Chúa đã làm Adam nên 1 sinh vật, nay được ban dồi dào để hồi sinh dân Chúa. Thiên Chúa quả thật là cội nguồn sự sống và sự sống lại.

Sang bài đọc Tin Mừng, việc ban lại sự sống được Đức Giêsu thực hiện cho 1 cá nhân, xác thân mục nát được hồi phục sự sống: Ladarô chết đã 4 ngày, đã an táng, bắt đầu thối rửa. Quyền lực tử thần đã vĩnh viễn khống chế Ladarô. Nói theo kiểu Do Thái là ông đã bị nhốt vào Sheol, nơi dành cho kẻ chết cư ngụ và chỉ có Thiên Chúa mới có thể đem kẻ đã chết ra khỏi được.

Thế nhưng Đức Giêsu đã giựt Ladarô khỏi tay tử thần, kéo ông khỏi Sheol, đưa về lại sự sống với tất cả sự toàn vẹn của con người Ladarô ( chứ không vá víu lộn xộn kiểu “ hồn trương ba da hang thịt”).

Nhưng đó chỉ mới là dấu chị vì sau đó, Ladarô cũng chết trở lại. Sứ điệp Tin Mừng là: Đức Giêsu Đấng thắng tử thần. Người là Thiên Chúa, là cội nguồn sự sống và sự sống lại, giống như Đức Chúa. Ai tin vào Giêsu sẽ được sống đời đời, 1 sự sống vĩnh cửu. Cái chết chỉ là ‘cửa khẩu’ phải bước qua để tiến vào một cuộc đời mới hạnh phúc trọn vẹn và bền vững, và hơn nữa còn được thông phần bản tính thần linh, được làm con Thiên Chúa.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2658

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com