Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Thiệp Mời Tham Dự Thánh Lễ Thánh Gioan La San năm 2017
05.05.2017

Tỉnh Dòng La San Việt Nam trân trọng kính mời toàn thể anh chị em gia đình La San Việt Nam đến tham dự thánh lễ mừng Thánh Gioan La San vào ngày 15/5/2017. Thánh Gioan La San là Đấng Sáng Lập Dòng La San và là quan thầy các nhà giáo dục. Xin anh chị em hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Tỉnh Dòng La San Việt Nam và sứ mạng giáo dục La San tại Việt Nam


URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2689

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com