Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Báo tin thân phụ Sư huynh Antôn Phạm Công Tuyên qua đời
03.07.2017

Văn Phòng Giám Tỉnh trân trọng báo tin, ông cố Antôn Phạm Văn Thẩm, là thân phụ Sư huynh Antôn Phạm Công Tuyên vừa được Chúa gọi về lục 12 giờ 55 ngày 2 tháng 7 năm 2017. Kính xin quý Sư huynh và anh chị em La San chung lời cầu nguyện cho ông cố Antôn.

Tỉnh Dòng La San Việt Nam
Văn Phòng Giám Tỉnh
53B Nguyễn Du, Q1. Tp. HCM
08 382 299 34

 

THÔNG BÁO

Sài gòn ngày 2/7/2017

Kính gửi: Quý Sư huynh trong Tỉnh Dòng La San Việt Nam

                Anh chị em thân hữu La San

 

Kính thưa quý Sư huynh và anh chị em La San,

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, hiệp thông với gia đình Sư huynh Antôn Phạm Công Tuyên, Tỉnh Dòng La San Việt Nam trân trọng báo tin:

Ông cố ANTÔN PHẠM VĂN THẨM, sinh ngày 15.12.1929, là thân phụ của Sư huynh Antôn Phạm Công Tuyên, vừa an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 55 phút ngày 2 tháng 7 năm 2017.

Sư huynh Giám Tỉnh và các Sư huynh trong Tỉnh Dòng thành kính phân ưu cùng Sư huynh Antôn Phạm Công Tuyên và gia đình, chung lời cầu nguyện với Sư huynh Tuyên cho ông cố Antôn được Thiên Chúa yêu thương lượng thứ những lỗi lầm thiếu sốt trong phận người, và ân thưởng phúc thiên đàng cho ông.

Văn Phòng Giám Tỉnh sẽ sớm cập nhật thông tin về chương trình lễ An Táng của ông cố và thông tin cho quý Sư huynh và anh chị em gia đình La San Việt Nam.

Xin quý Sư huynh và anh chị em La San chung lời cầu nguyện cho ông cố Antôn.

Trân trọng kính chào quý Sư huynh và anh chị em trong tình huynh đệ La San,

 

Sư huynh Simon Anrê Trần Văn Thiên

Thư Ký Văn Phòng Giám Tỉnh


THÔNG TIN LỄ AN TÁNG

Thánh lễ An Táng ông cố Antôn, thân phụ Sư huynh Công Tuyên sẽ được tổ chức lúc 5:30 sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 7 năm 2017, tại Giáo xứ Tân Bình, Gp Xuân Lộc

URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2708

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com