Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Hồng ân vĩnh khấn 2017
03.07.2017

Sáng ngày 29/6/2017, Tỉnh Dòng La San Việt Nam tổ chức thánh lễ khấn trọn cho 4 Sư huynh. Trong dịp này, Tỉnh Dòng cũng có 5 Sư huynh mừng 25 năm lãnh nhận Áo Dòng, 3 Sư huynh mừng 50 năm khấn trọn, 1 Sư huynh mừng 60 năm lãnh nhận Áo Dòng, 1 Sư huynh mừng 70 năm lãnh nhận Áo Dòng, 1 Sư huynh mừng 70 năm khấn trọn đời. Ngoài ra còn có 2 Sư huynh mừng thượng thọ.

4 Sư huynh tuyên khấn trọn đời là:
  • Sư huynh Pierre Lê Thành Đô
  • Sư huynh Paul Hồ Văn Tự
  • Sư huynh Joseph Phạm Thiên Ân
  • Sư huynh Pierre Trần Thế Anh

Thật là một hồng ân lớn lao Chúa đã ban cho Tỉnh Dòng La San Việt Nam. Bốn Sư huynh trẻ đã quyết định khấn trọn đời, để thuộc trọn về Dòng, ngỏ hầu phục vụ  cho sứ mạng giáo dục giới trẻ và trẻ nghèo, cùng với các Sư huynh La San Tỉnh Dòng Việt Nam. Các sư huynh này đã đến và ở lại trong Dòng, đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong đời thánh hiến La San. Họ đã can đảm chọn đời tu La San để ký thác cuộc đời cho Chúa, chọn thuộc về những người đi rao giảng Tin Mừng cho giới trẻ và trẻ em nghèo. Từ nay, ước mơ và hạnh phúc của cuộc đời họ là đem yêu thương đến cho giới trẻ nghèo, nghèo vật chất, nghèo tri thức, gieo niềm hy vọng cho những trẻ em sống bên lề xã hội. Khắc khoải của đời họ là trẻ nghèo được nghe loan báo Tin Mừng, trường học nơi họ phục vụ là nơi họ chào đón tất cả học sinh, không phân biệt hoàn cảnh gia đình, màu da sắc tộc, văn hóa hay tôn giáo. Họ đã bước theo vết chân của các bậc đàn anh trong hành trình phục vụ giáo dục người trẻ Việt Nam, một hành trình kéo dài suốt 150 năm qua và con tiếp tục bước đi để gieo rắc tình thương Chúa cho người trẻ Việt Nam hôm nay và ngày mai.


Tỉnh Dòng La San Việt Nam hân hoan chúc mừng các Sư huynh mừng kỷ niệm thánh hiến. 25 năm, 50 năm, 60 năm hay 70 năm, là một hành trình dài với biết bao khó khăn, nhưng các Freres vẫn trung tín với Chúa, trung tín với lời đoan hứa những ngày đầu bước chân vào Dòng. Ôi tuyệt đẹp! Các Freres đã làm đẹp cho ơn gọi La San trên đất Việt, bao thử thách không hề làm các Freres rẽ qua lối khác của cuộc đời. Hành trình đức tin của các Freres đã làm rạng danh cho những người môn đệ thánh Gioán La San. Các Freres đã yêu Chúa, yêu mến ơn gọi, yêu mến giới trẻ, yêu mến trẻ nghèo, yêu tha thiết đời tu La San, một cuộc đời âm thầm nhưng hạnh phúc, một cuộc đời đơn sơ nhưng mang lại ấm áp cho biết bao thế hệ trẻ đi qua cuộc đời các Freres. Cám ơn các Freres thật nhiều.

Kính mời xem Album Hình Ảnh Lễ Khấn Trọn 2017
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2709

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com