Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Báo tin bà cố Maria Nguyễn Thị Chín - thân mẫu SH Phúc - qua đời
09.07.2017

Bà cố Maria Nguyễn Thị Chín, sinh năm 1933, là thân mẫu của Sư huynh Giuse Trần Vĩnh Phúc vừa an nghỉ trong Chúa lúc 5 giờ 15 phút, sáng Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017, tại Fontana City, California, USA. Kính xin anh chị em gia đình La San chung lời cầu nguyện cho bà cố Maria

Tỉnh Dòng La San Việt Nam
Văn Phòng Giám Tỉnh
53B Nguyễn Du, Q1. Tp. HCM
08 382 299 34

 

THÔNG BÁO

Sài gòn ngày 9/7/2017


Kính gửi: Quý Sư huynh trong Tỉnh Dòng La San Việt Nam

                Quý nữ tu La San và anh chị em thân hữu La San

 

Kính thưa quý Sư huynh và anh chị em La San,

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, hiệp thông với gia đình Sư huynh Giuse Trần Vĩnh Phúc, Tỉnh Dòng La San Việt Nam trân trọng báo tin:

Bà cố Maria Nguyễn Thị Chín, sinh năm 1933, là thân mẫu của Sư huynh Giuse Trần Vĩnh Phúc vừa an nghỉ trong Chúa lúc 5 giờ 15 phút, sáng Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017, tại Fontana City, California, USA. 

Sư huynh Giám Tỉnh và các Sư huynh trong Tỉnh Dòng thành kính phân ưu cùng Sư huynh Giuse Trần Vĩnh Phúc và gia đình, chung lời cầu nguyện với Sư huynh Phúc cho bà cố Maria được Thiên Chúa yêu thương lượng thứ những lỗi lầm thiếu sốt trong phận người, và ân thưởng phúc thiên đàng cho bà.

Xin quý Sư huynh và anh chị em La San chung lời cầu nguyện cho bà cố Maria.

Trân trọng kính chào quý Sư huynh và anh chị em trong tình huynh đệ La San,

 

Sư huynh Simon Anrê Trần Văn Thiên

Thư Ký Văn Phòng Giám Tỉnh
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2713

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com