Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Chia Sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 15 A thường niên
16.07.2017

IS 55,10-11
MT 13,1-23
Lời Chúa của Chúa nhật 15 A mùa thường niên mời chúng ta chiêm ngắm tính hiệu năng và sức sống tuyệt vời của Lời Chúa: Lời Chúa mỗi khi đã được tuyên phán ra rồi thì chắc chắn sẽ sinh hoa trái cho dù có bao nhiêu khó khăn cản trở đi nữa.

Tuy nhiên khi Lời Chúa chấp nhận nhập thể thì cũng chấp nhận luôn bị điều kiện hóa bởi những yếu tố giới hạn, yếu đuối của phận thọ tạo của nơi mà Lời Chúa nhập thể vào. Theo dòng lịch sử:

1. Lời Chúa trước tiên nhập thể vào trong ngôn ngữ nhận loại với tất cả những khiếm khuyết, giới hạn của nó. Nhưng dầu gì đi nữa thì Lời đó vẫn sinh hoa trái đem lại ích lợi tuyệt vời cho toàn thể nhân loại: đó là BỘ KINH THÁNH, bộ sách mà phần lớn nhân loại đều đọc và hiểu được bằng “tiếng mẹ đẻ của mình”.

2. Tiếp đến, Lời Chúa nhập thể trong xác phàm nhân loại. Đó là con người Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Cho dù nhân loại có đón nhận hay từ chối thì kết cục ơn cứu độ vẫn thể hiện trọn vẹn nơi Người qua Thập Giá và Phục Sinh. Lời mang xác phàm là cội nguồn ơn cứu độ cho hoàn vũ.

3. Lời Chúa nhập thể vào toàn bộc công trình sáng tạo của Thiên Chúa để phục hồi tất cả, biến đổi tất cả, cho toàn thể vũ trụ được thông dự vào sự sống thần linh. Đó chính là Bí Tích Thánh Thể: ĐGS là CHÚA và là CON NGƯỜI thật hiện diện trọn vẹn trong tấm bánh, ly rượu. Mà bánh rượu đó là “hoa màu ruộng đất và lao công của con người”  đã được tình yêu, quyền năng Chúa vui nhận và biến thành Thánh Thể nuôi dưỡng đoàn dân lữ thứ.

Tuy nhiên, vì tôn trọng tự do của con người nên hiệu năng, sức sống của Lời chỉ sinh hoa tría dồi dào nơi ai đón nhận Lời.

Lời Chúa hôm nay phân chiếu lại mộ t phần sức sống, hiệu năng chắc chắn của Lời Chúa đối với thân phận thụ tạo của ta.

Bài đọc I là 1 dụ ngôn mượn từ thực tế cuộc sống, để minh họa, công bố tính hiệu năng của Lời Chúa:

Mưa và tuyết là hồng ân Thiên Chúa thương ban làm đất đai nên phì nhiêu và hoa màu sinh nhiều bông trái. Do đó, một khi Chúa cho mưa, tuyết rơi xuống đất thì chúng khoiong trở về trời mà phải thấm sâu vào lòng đất  tạo điều kiện thuận lợi để đất đai, hoa màu trổ sinh bông trái. Và ngôn sứ Isaia kết luận cách chắc chắn rằng Lời Chúa khi được ban ra sẽ chu toàn sứ mạng được giao cho.

Tin Mừng thuật lại dụ ngôn “ Người đi gieo giống”. Có thể chia đoạn văn này làm ba phần: phần một là bài dụ ngôn: 13,1-9; phần hai là lời giải thích của ĐGS cho các môn đệ hỏi Người lại giảng bằng dụ ngôn: 13,10-17; phần ba là lối giải thích luân lý bài dụ ngôn ứng dụng vào cuộc sống: 13,18-23.

Phần 1 là bài dụ ngôn đi trực tiếp vào chủ đề phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Do đó Giáo Hội cho phép đọc bài đọc ngắn chỉ đọc phần dụ ngôn là đủ. Bài dụ ngôn thuật lại việc “người gieo giống đi ra gieo giống”. Ông gieo rất thoái mái, không tiếc hạt giống. Đám ruộng của ông cũng lạ kỳ gồm nhiều dạng đất khác nhau: đất vệ đường, đất sỏi đá, đất đây gai và cũng có phần đất tốt. Cho dù thất bại trên ba loại đất xấu, nhưng kết quả chung cuộc của Ngày Mùa là thật đáng kinh ngạc: “hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30”. Bài dụ ngôn nhấn mạnh đến hiệu năng và sức sống tuyệt vời của HẠT, bất chấp những khó khăn cản trở, cuối cùng HẠT vẫn có kết quả bội thu.

-  Chúng ta bỏ qua phần hai vì bài dài quá. Qua phần ba, bài dụ ngôn được giải thích theo hướng luân lý. Trọng tâm không nằm ở HẠT giống nữa, mà đã chuyển qua các loại ĐẤT. Nghĩa luân lý bộc lộ khá rõ: các loại đất tượng trưng cho những hạng người khác nhau nên kết quả là KẺ được gấp trăm, KẺ được 60, KẺ được 30.

Ngày nay con người dường như thờ ơ với Lời Chúa và nhiều người đã có thái độ bi quan. Nhưng Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh, khích lệ chúng ta hãy tin vào hiệu năng, nội lực, sức sống phi thường của Lời Chúa, từ đó hãy tiếp tục can đảm SỐNG và GIEO Lời Chúa cách hăng say trong niềm xác tín vào nội lực của Lời Chúa và phó thác cho Thiên Chúa sẽ cho vụ mùa bội thu.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2717

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com