Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Đức tin của người phụ nữ Canaan
22.08.2017

BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – TN 20A
Mt 15:21-28
Đức tin của người phụ nữ Canaan
"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy"
(Mt 15:28)

Đọc Tin Mừng Matthêu tường thuật về việc Đức Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan, qua cách thể hiện niềm tin của người mẹ vào Đức Giêsu, Lời Chúa dạy cho tôi bài học về cách để thể hiện lòng tin, nhất là trong những khi trong tình trạng tăm tối của đức tin.

"Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! "Nhưng Người không đáp lại một lời. (c.22-23)

Trong lời cầu xin đầu tiên, trước hết người phụ nữ Canaan kêu cầu danh của Đức Giêsu "Lạy Ngài là con vua Đavít.” Việc kêu cầu danh Đức Giêsu là một hành vi đức tin, hành vi cho thấy người cầu xin ý thức về Đấng mà mình đang kêu cầu, “con vua Đavít” là danh của Đấng Mêsia, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavid, Ngài là vua trị vì toàn cõi đất, là Đấng sẽ đem lại bình an cho muôn loài muôn vật.

“Xin thương xót tôi!” là một lời cầu xin cậy vào lòng từ bi lân tuất của Thiên Chúa, lời cầu xin này cũng thể hiện sự lệ thuộc vào Đấng mình cầu xin, chứ không cậy dựa vào công lao hay khả năng, sức mạnh của riêng mình hay vào một quyền lực nào khác. “Xin thương xót tôi!” - nghĩa là chấp nhận Thiên Chúa hoàn toàn có quyền ban hoặc không ban theo như lời cầu xin, nhưng lại tin tưởng rằng với lòng từ bi lân tuất của Ngài – một Thiên Chúa hằng xót thương, Ngài sẽ nhủ thương ban cho điều bà cầu xin.

Rồi người phụ nữ trình bày nỗi thống khổ của bà cũng chính là nỗi đau khổ của con gái bà: “Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (c.22). Trình bày nhu cầu của việc cầu xin cho Đấng bà cầu xin, không chỉ là để Ngài hiểu nỗi thống khổ của bà, mà việc trình bày nhu cầu còn là để cho thấy bà rất ý thức về việc bà cầu xin, đó là một nhu cầu, một mong chờ chính đáng.

Chính với niềm tin như thế, nên cả khi Đức Giêsu không đáp một lời nào, thì người phụ nữ cũng không mất lòng trông cậy và kiên nhẫn cầu xin cùng Đức Giêsu, Đấng mà bà đặt trọn niềm tin có thể chữa cho con gái bà và giải thoát cho khỏi nỗi thống khổ đang đè nặng trên bà.

“Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" (c.25). Trước thử thách như không được đáp lời, niềm tin của người phụ nữ Canaan không hề suy suyễn mà bà còn thể hiện cách mãnh liệt hơn bằng hành vi thờ lạy. Sự thờ lạy là hành vi đức tin thể hiện sự bất xứng của tạo vật đối với Đấng Tạo Hoá, đối với thần minh. Người phụ nữ Canaan nhận ra sự bất xứng của bà là “dân ngoại” không đang để hiện diện trước mặt “Con Vua Đavít”, đây là hành vi thể hiện thái độ khiêm tốn và chấp nhận sự tuỳ thuộc, nhưng cũng bày tỏ một sự tin tưởng vào Đấng mà bà đang cầu xin. Bà lại kêu cầu: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Lại một lần nữa, lời này cho thấy người đàn bà với lòng khiêm tốn, ý thức sự đau khổ bà và con bà đang phải chịu, ý thức về sự bất lực cũng như sự bất xứng trong thân phận của bà (là dân ngoại) mà nài xin lòng thương xót của Đấng có quyền năng dũ thương cứu giúp bà mà giải thoát cho con gái bà. Sự thử thách như dồn đến mức không còn chịu nổi khi Đức Giêsu đề cập đến tương quan giữa bà với Ngài như là “người chủ” và “lũ chó con”.

"Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." (c.27) Đức tin giúp người phụ nữ đối diện với sự thật về thân phận của mình. Bà không tự ái xem đó là sự nhục mạ hay ruồng bỏ mà khiêm tốn ý thức hơn về thân phận thấp hèn chẳng đáng của mình và lại tha thiết nài xin lòng thương xót của Đấng bà đang cầu xin trong thân phận ấy: “lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

Trước niềm tin của người phụ nữ Canaan, Đức Giêsu đã trả lời: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (c.28). Và ngay giờ đó, Đức Giêsu ban cho bà như lòng bà mong ước và cầu xin: con gái bà được khỏi.

Niềm tin của người phụ nữ Canaan thể hiện trong cách bà cầu nguyện cùng Đức Giêsu là bài học cho mỗi Kitô hữu khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa, đặc biệt trong những lúc gặp thử thách về sự im lặng của Thiên Chúa đối với lời van nài của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa để thử thách trong đời sống của con là đê lòng tin của con mạnh mẽ, và với lòng tin mạnh mẽ của con, Chúa có thể làm được nhiều điều tốt đẹp cho con và người khác. Đôi khi con gặp phải những thử thách khiến con có cảm giác như Chúa ruồng bỏ con, lạy Chúa, xin đừng để con bao giờ phải thất vọng, nhưng luôn biết khiêm tốn, phó thác và cậy trông vào Chúa là Đấng con tin tưởng. Xin củng cố và gia tăng niềm tin cho chúng con.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2733

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com