Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

BỮA TIỆC
12.10.2017

CHÚA NHẬT XXVIII A MTN
Is 25, 6-10a
Mt 22, 1-14
Lời Chúa của Chúa nhật XXVIII A, bài đọc 1 lẫn Tin Mừng đề sử dụng hình ảnh BỮA TIỆC để diễn tả ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho những ai tin vào Chúa.
Lời Chúa XXVIII A còn chú trọng đến TÍNH PHỔ QUÁT và NHƯNG KHÔNG của bữa tiệc cứu độ: bữa tiệc được mở rộng ra đón tiếp tất cả mọi người.

Lời Chúa của Chúa nhật XXVIII A, bài đọc 1 lẫn Tin Mừng đề sử dụng hình ảnh BỮA TIỆC để diễn tả ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho những ai tin vào Chúa. Bỏ qua đi những khía cạnh tiêu cực, lạm dụng bữa ăn, say sưa, chè chén... thì cách chung, bữa ăn, nhất là bữa TIỆC là biểu tượng của niềm vui, dấu chỉ của hiệp thông. Những người cùng nhau tham dự một bữa ăn, chia sẻ cùng một lương thực, đồng bàn với nhau tạo thành một cộng đoàn hiệp thông, có chung một sức sống.

Nhìn dưới góc cạnh tôn giáo, bữa ăn còn diễn tả sự hiệp nhất với thần linh, được thông phần quyền năng và sự sống của Thiên Chúa: trong việc dâng lễ tế tạ ơn cho dân, tư tế phải ăn phần lễ vật được quy định dành cho mình (x. Lv 6,9-10.19.22); Thiên Chúa ban cho các tư tế ăn phần đó để họ được thông phần tha tội cho dân, cử hành lễ xá tội cho dân (x. Lv 10,17).

Lời Chúa XXVIII A còn chú trọng đến TÍNH PHỔ QUÁT và NHƯNG KHÔNG của bữa tiệc cứu độ: bữa tiệc được mở rộng ra đón tiếp tất cả mọi người. Vì thế chính thái độ đáp trả của khách được mời trước thịnh tình của chủ tiệc lại trở thành yếu tố quyết định cho số phận của khách mời có được hưởng trọn ân phúc do bữa tiệc mang lại.

Bằng những hình ảnh biểu tượng quen thuộc thường được Kinh Thánh sử dụng để diễn tả niềm vui và hạnh phúc nhân loại, bài đọc 1 trình bày ơn cứu độ như là một sự can thiệp chung cuộc của Thiên Chúa: Thiên Chúa lấy sáng kiến, đi bước trước đến với con người, thiết đãi MUÔN DÂN, không trừ ai, một bữa tiệc thịnh soạn, đặc biệt: tiệc thịt BÉO, BÉO NGẬY, tiệc rượu ngon tinh chế.

 “Thịt béo ngậy” là thịt còn nhiều mỡ, đó là thịt chỉ dùng tiến dâng lên Thiên Chúa (Lv 3, 3-5.9- 11); còn “rượu ngon tinh chế” gợi lại thứ rượu tuyệt vời do ĐỨC KHÔN NGOAN pha chế mở tiệc đãi khách (x. Cn 9, 2-5), ai uống sẽ hết ngây thơ khờ dại và tiến bước trên con đường khôn ngoan hiểu biết (Cn 9, 6).

Như vậy ngang qua bữa tiệc thịnh soạn thị béo ngậy, rượu tinh chế, cả nhân loại đã được Chúa cho hưởng, thông phần vào ân phúc thần linh của Người. Bữa tiệc ấy báo trước tiệc THÁNH THỂ sẽ do chính Chúa Giê-su thiết lập đãi kẻ tin.

Và một khi niềm vui, hạnh phúc cánh chung đã tới thì đau khổ, chết chóc sẽ không còn; vì Chúa đã tiêu diệt vĩnh viễn Tử Thần, Người xé bỏ chiếc khăn tang, lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Ngày đó, người người vui mừng vì được Chúa cho hưởng dồi dào ơn cứu độ.

Bài đọc Tin Mừng cũng nói về chủ đề BỮA TIỆC. Tính phổ quát cũng được đề cập đến khi Chủ sai đầy tớ “đi ra các ngã đường gặp ai cũng mời hết vào Tiệc Cưới”. Tuy nhiên, điểm được Tin Mừng nhấn mạnh là: thái độ đáp trả của khách được mời để hưởng trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc mà Bữa Tiệc Cưới mang lại. Thật vậy, đây là Tiệc Cưới do vua tổ chức.

Khách dự tiệc có hai loại:

Loại khách được vua mời trước; khi sắp đến lúc mở tiệc, vua lại sai đầy tớ nhắc nhở nhiều lần; thế nhưng tất cả viện đủ lý do, nhất là từ chối đến dự tiệc; lại còn có kẻ quá xấc xược “bắt đầy tớ của vua hành hạ và giết đi”.

Mặc dù có nhiều chi tiết khá lạ lùng trong dụ ngôn, nhưng rõ ràng cách tổng quát, dụ ngôn gợi lại những gì đã xảy ra trong lịch sử dân Israel. Họ là tuyển dân, được mời sớm vào bàn tiệc Nước Trời; Chúa đã gởi nhiều đợt ngôn sứ đến nhắc nhở, chuẩn bị cho họ; Họ từ chối! Giết một số ngôn sứ.

Còn khách thứ hai: bất kỳ ai cũng được gọi vào dự tiệc, không giới hạn, không chọn lựa tốt xấu. Các bàn tiệc cũng nhiều đến độ đủ chứa hết tất cả mọi khách mời. Đó là hình ảnh báo trước tiệc của Đức Ki-tô và Giáo Hội mở ra cho toàn thế giới. Mọi người đều được mời vào bàn tiệc của Chúa.

Tuy nhiên, Matthêu cũng cảnh cáo các Ki-tô hữu đang được mời vào bàn tiệc hãy coi chừng đừng để bị rơi vào trường hợp như người Do thái qua một chi tiết lạ lùng ở phần cuối của dụ ngôn: tất cả các khách được mời dù là đột xuất đều “mặc y phục lễ cưới” chỉ có một người “không có”. Văn mạch cho phép nghĩ rằng anh ta từ chối y phục lễ cưới. Qua việc từ chối, anh nói rằng mình không muốn thuộc trọn về cộng đoàn. Đây là trương hợp cá nhân: với tự do, mỗi cá nhân có thể từ chối mặc áo cưới, dù Bàn Tiệc Nước Trời không khước từ ai.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2756

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com