Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Điều răn nào là điều răn trọng nhất?
22.10.2017

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về lại với cội nguồn mặc khải để nhận ra cái cốt của lề luật là gì. Đó chính là giới luật YÊU THƯƠNG. Giới Luật gồm tóm toàn bộ lề Luật và các ngôn sứ (Mt 22, 40). Nội dung của giới luật này được trình bày làm hai vế: MẾN CHÚA và YÊU NGƯỜI. Chúa nhật hôm nay lưu tâm hơn tới vế 2: YÊU NGƯỜI.

CHÚA NHẬT 30 A MÙA THƯỜNG NIÊN

Xh 22,20-25

Mt 22,34-40

 

“Điều răn nào là điều răn trọng nhất?” đó là chủ đề chính của Lời Chúa Chúa Nhật 30A. Sống chung là phải có luật; và luật là cần thiết để cuộc sống con người được ổn định, xã hội có tổ chức, mọi sự được hài hòa, hầu mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân loại. Ngoài ra, con người còn có luật tôn giáo, đoàn hội, phe nhóm… Do đó, nếu không khéo biện phân, sắp xếp, con người có thể bị chôn vùi trong cả đống lề luật, không biện phân lớn bé, nặng nhẹ dẫn đến nguy cơ lạm dụng luật, vụ luật hoặc luồn lách luật (x. Mt 23, 4), làm luật trở thành một cái ách không sao gánh nổi (x. Cv 15, 10).

Đối với Israel, Luật Giao Ước là Thánh Ý Thiên Chúa ban riêng cho Dân (x.Tv 198; 147, 19-20). Nhờ luật, đám nô lệ ra khỏi Ai Cập được trở nên Dân Chúa (Xh 19, 5-6). Thủa ban đầu, Luật Chúa chỉ gồm 10 lời (Xh 20, 1-17); nhưng rồi qua dòng thời gian họ đã khai triển thành 613 điều khoản bao gồm 248 điều phải làm và 365 điều cấm, và nguy hiểm hơn nữa là giữa khối khổng lồ các điều răn ấy họ lại cào bằng giá trị của chúng với nhau đến độ ĐGS phải trách: “ các ông đã gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông” (Mc 7, 8-9).

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về lại với cội nguồn mặc khải để nhận ra cái cốt của lề luật là gì. Đó chính là giới luật YÊU THƯƠNG. Giới Luật gồm tóm toàn bộ lề Luật và các ngôn sứ (Mt 22, 40). Nội dung của giới luật này được trình bày làm hai vế: MẾN CHÚA và YÊU NGƯỜI. Chúa nhật hôm nay lưu tâm hơn tới vế 2: YÊU NGƯỜI.

Bài đọc 1 cụ thể hóa luật yêu người bằng lệnh Thiên chúa truyền cho Dân phải yêu thương bốn hạng người bị nhiều thua thiệt trong xã hội thời Cựu Ước:

1/ NGOẠI KIỀU: là những người dân ngoại, thường trú tại Palestin, không có đất đai, không có quyền lợi dân sự cho dù họ là những người tự do chứ không phải là nô lệ. Họ cũng phải tuân giữ luật ngày Sabat và một số lễ hội tôn giáo Do Thái (Xh 20, 10b; Đnl 5, 14), và cho dù họ có theo đạo Do Thái đi nữa thì không bao giờ họ thực sự được bình đẳng với quyền dân sự của người Do Thái (Đnl 15, 2-3; 23, 21).

2/ MẸ GÓA, CON CÔI: về sinh hoạt dân sự, phụ nữ Israel không có quyền lợi như đàn ông: không thể làm chứng trước tòa, không được tố tụng hay kháng án, không được thừa kế chồng mình. Trẻ dưới 13 tuổi không có tiếng nói trong xã hội và pháp lý. Mồ côi cũng như góa bụa là những người không còn nơi nưng tựa. Do đó, họ dễ bị chèn ép, ức hiếp bất công.

3/ HẠNG NGHÈO PHẢI ĐI VAY MƯỢN: luật dạy không được lấy lời vì Israel là một dân anh em, 12 chi tộc đều là con Giacóp (Đnl 23, 20-21).

4/ HẠNG NGHÈO PHẢI CẦM ĐỒ: nếu họ cầm áo choàng thì phải trả lại cho họ trước mặt trời lặn để họ có cái gì đắp ngủ ban đêm.

Phải yêu thương giúp đỡ những hạng người đó. Đối với dân Chúa, đó là bổn phận buộc đến từ Thiên Chúa.

Tin Mừng, trong cùng chủ đề giới luật yêu thương, thuật lại lời đáp của ĐGS trước vấn nạn do nhóm Biệt Phái đặt ra để thử ĐGS: “Trong luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” ĐGS đã sử dụng hai điều khoản riêng rẽ trong sách luật: “hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em với cả con tim, bằng cả mạng sống, hết sức anh em” (Đnl 6, 4-5); và “ngươi phải yêu thương đồng loại như chính mình” (Lv 19, 18b); rồi nối kết chúng thành một.

Điều mới mẻ và quan trọng mà ĐGS mang đến là nối kết 2 đoạn luật ấy thành MỘT, BẤT KHẢ PHÂN LY; đồng thời nâng giới luật YÊU NGƯỜI lên ngang bằng với luật MẾN CHÚA. Điều răn KÉP này là lớn nhất vì nó hồi phục phẩm giá con người và làm cho dự tính sáng tạo của Thiên Chúa được hoàn tất: “CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA” (St 1, 27). Điều răn này còn lớn nhất vì khi MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI, chúng ta góp phần cùng Chúa hoàn tất Công trình sáng tạo và cứu độ của Chúa: “Tất cả luật Mô-sê và các ngôn sứ đều tùy thuộc và 2 điều răn ấy”.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2766

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com