Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Hình Ảnh La San Bình Cang sau Bão Damrey
07.11.2017

Thứ Bảy ngày 04.11.2017, cơn bão Damrey tràn qua thành phố Nha Trang đã lấy đi rất nhiều, rất nhiều thứ của Anh Em La San Bình Cang. Nhưng tạ ơn Chúa đã yêu thương giữ gìn các Frères và các em học sinh được bình an. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Dưới đây là những hình ảnh vừa được cập nhật từ La San Bình Cang. Xin mọi thành phần trong Gia Đình La San chung lời cầu nguyện và giúp đỡ cho Anh Em La San Bình Cang sớm khắc phục thiệt hại, cho các em học sinh có chỗ học tập.

 URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2779

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com