Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Cáo Phó Sư Huynh Bonaventure - Matthieu Nguyễn Văn Nghĩa đã được Chúa gọi về
09.11.2017

Sư huynh Bonaventure - Matthieu Nguyễn Văn Nghĩa được an nghỉ trong Chúa lúc 12g ngày 09/11/2017, tại cộng đoàn La San Bình Cang, Nha Trang, Khánh Hòa. Hưởng thọ 83 tuổi, 63 năm sống trong ơn gọi La San để phục vụ cho Sứ mạng giáo dục nhân bản và đức tin cho giới trẻ và đặc biệt trẻ nghèo trong Tỉnh Dòng La San Việt Nam. Về với Chúa hôm nay, Sư huynh đã hoàn tất hành trình của một người tu sĩ La San.

 

“TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH”

Sư huynh Giám Tỉnh và Anh Em La San trân trọng kính báo:Sư huynh  Bonaventure

Matthieu Nguyễn Văn Nghĩa

 

Vừa được Chúa gọi về lúc 12g ngày 09/11/2017
Nghi thức Nhập quan ngày 10/11/2017 lúc 17g30
Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào ngày 11/11/2017 lúc 8g00
Tại Nguyện đường La San Mai Thôn

970 Bình Quới - Phường 28 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh


Sư huynh Giám Tỉnh

và Anh Em La San đồng kính báo


“Tôi thờ lạy trong mọi sự Thánh Ý Chúa trên tôi”
 (Thánh Gioan La San)

TIỂU SỬ SƯ HUYNH BONAVENTURE - MATTHIEU NGUYỄN VĂN NGHĨA.

Sư Huynh Bonaventure - Matthieu Nguyễn Văn Nghĩa

Sinh ngày 28/10/1934, tại Giáo Xứ Gò Thị - Qui Nhơn. Gia Ứng sinh tại Đồi La San Nha Trang ngày 10/04/1948 và lãnh nhận Áo Dòng ngày 15/08/1954 với tên Dòng là Sư huynh Bonaventure Nguyễn Văn Nghĩa. Sư Huynh Bonaventure khấn lần đầu vào ngày 15/08/1956 tại Nha Trang và khấn trọn đời ngày 20/04/1961 tại Đà Lạt

PHỤC VỤ TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

1956 – 1959 Học viện Nha Trang

1959 – 1960 Trường Bá Ninh

1960 – 1967 Trường Bình Linh

19671968 Trường La San Kim Phước - Kontum                                                       

19681969 Trường Mossard Thủ Đức                                                                        

1969 – 1971 La San Taberd

19711972 Trường Bình Linh

1972 1993 La San Taberd

1993 – 1996 Centre International Lasallien

1996 – 2000 La San Taberd: Phó Huynh Trưởng.

2000 – 2004 La San Bá Ninh: Huynh Trưởng.

2004 – 2008 La San Thánh Tâm: Huynh Trưởng.                                                         

2008 – 2017 La San Bình Cang.  

Sư huynh Bonaventure - Matthieu Nguyễn Văn Nghĩa được an nghỉ trong Chúa lúc 12g ngày 09/11/2017, tại cộng đoàn La San Bình Cang, Nha Trang, Khánh Hòa. Hưởng thọ 83 tuổi, 63 năm sống trong ơn gọi La San để phục vụ cho Sứ mạng giáo dục nhân bản và đức tin cho giới trẻ và đặc biệt trẻ nghèo trong Tỉnh Dòng La San Việt Nam. Về với Chúa hôm nay, Sư huynh đã hoàn tất hành trình của một người tu sĩ La San.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, người Mẹ dịu hiền mà cả cuộc đời Sư huynh hằng ngày dâng lời khẩn nguyện qua tràng chuổi mân côi cách trung thành, nhờ ơn phù trợ của thánh cả Giuse Đấng quan thầy của Dòng La San, và nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan La San, các thánh và chân phước Sư huynh, xin Chúa yêu thương ban phúc nước trời cho tôi tớ trung thành là Sư huynh Bonaventure - Matthieu Nguyễn Văn Nghĩa, để Sư huynh được đoàn tụ cùng gia đình La San Thiên Quốc.

 


Quý Cha đồng tế xin mang lễ phục tím

URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2780

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com