Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

TÔI THỜ LẠY TRONG MỌI SỰ THÁNH Ý CHÚA ĐỐI VỚI TÔI
12.11.2017

Khi ta bị thử thách, khó khăn hay thách đố,.. chúng như muốn nhận chìm ta. Ta làm gì lúc ấy?
Dưới đây là bài chia sẻ cảm nghiệm thiêng liêng từ lời cuối của Thánh Lập Dòng: "Tôi thờ lạy trong mọi sự thánh ý Chúa đối với tôi." của một người Anh Em La San viết cho Anh Em mình trước những biến cố khổ đau của cuộc đời.

Trước hết, ta phải nhận diện "cơn bão" ập đến - phát hiện rõ điều gì làm ta hoảng sợ. Gọi được tên nó ra - đích danh. Khi ấy ta mới chuẩn bị để đối diện với nó. Nêu đích danh nó ra và bắt đầu lên kế hoạch từng bước giải quyết.

Thứ đến, hãy nhớ đến Thiên Chúa, xin Ngài ra tay cứu giúp chúng ta, lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Hãy ý thức và tin tưởng Thiên Chúa thật sự có thể làm bất cứ điều gì. Ngài có quyền năng mà ta không có. Lòng thương xót của Ngài vượt xa bất cứ dạng thức tình yêu nào mà ta có thể hiểu và nhân biết. Lời khẩn cầu của chúng ta phải là một hành vi đức tin tuyệt mỹ trước quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Chúc Giêsu dạy: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho." (Lc 11, 9-10)

Thứ ba là phải có đức tin và lòng can đảm để đi ngang qua "cơn bão", khó khăn nào khiến ta không thể lướt qua? Trong những lần gặp khó khăn thử thách, chúng ta có được kinh nghiệm rằng ở đâu chúng ta không nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện thì chúng ta dễ bị đè bẹp bởi những khó khăn ập đến. Hãy bắt chước chim ưng giang rộng cánh để lợi dụng sức mạnh của gió bão mà nâng mình lên cao. Tôi yêu biển. Tôi không thể đi trên biển. Tôi có thể nổi trên biển nhờ có phao, có thuyền. Nhưng tôi có thể học bơi, tôi không bơi để vượt biển, và điều đó khiến tôi thích biển hơn là sợ biển. Đức tin giúp tôi tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện tại nơi đây, ngay lúc này, bên cạnh tôi...

Thứ tư là phải có đủ khôn ngoan để nhận ra ý của Thiên Chúa và chọn bước theo Ngài, chúng ta đang bước theo Chúa, để làm theo ý Chúa. Trong mọi hoàn cảnh đã xảy ra, ta không thể làm thay đổi được hoàn cảnh. Bão đã qua, nhà đã bị sập, biến cố xảy đến người anh em trong cộng đoàn giã từ để bước vào một con đường mới mà Chúa muốn...

Tôi có quyền chọn: hoặc chấp nhận đau khổ hoặc để mình bị dày vò...

Tôi chỉ có quyền chọn: hoặc đứng vững hoặc ngã quỵ...

Tôi có quyền chọn: hoặc tiến bước về tương lai hoặc quay đầu tháo chạy...

Thứ năm, đức tin mang tính cá nhân, nhưng đức tin cũng mang tính cộng đoàn. Ta luôn nhớ rằng ta là thành viên của một cộng đoàn đức tin, nơi đó ta được sinh ra nhờ bí tích Rửa tội (trong Giáo Hội) hay ta được sinh ra nhờ sự tuyên khấn (trong nhà dòng). Nơi cộng đoàn đức tin ta được lớn lên, trưởng thành trong ơn gọi, được sai đi...; thì cũng nơi cộng đoàn đức tin ta sẽ được nâng đỡ, khuyến khuyến khích để tiếp tục hành trình ơn gọi, tiến bước trong đức tin...; một hành trình không cô đơn, lẻ loi một mình mà tiến bước cùng với anh em, cùng chung với anh em... Hãy đến với anh em, chia sẻ nổi đau, chung chia nổi sầu... Hãy đến với anh em để được cùng đồng lao cộng khổ, cùng vác lấy thập giá mình đi trong đoàn người sẽ được thanh tẩy áo của mình trong máu của Con Chiên.

Mẹ Maria trước biến cố thập giá,

Mặc dầu đau đớn, khổ sầu, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.

Nhục nhã, tê tái, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.

Cô đơn, buồn thương, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.

Mẹ dù chẳng hiểu, nhưng Mẹ tin rằng đó là Thánh Ý của Thiên Chúa.

Mẹ dù chẳng hiểu, nhưng Mẹ vẫn tin rằng Sự Thật sẽ toàn thắng.

Mẹ dù chẳng hiểu, nhưng Mẹ tin rằng vinh quang Thiên Chúa sẽ tỏ hiện.

 

Dưới chân thập giá, trong khổ sầu Mẹ không đứng một mình... có thánh Gioan, có Maria Madalêna....

Dưới chân thập giá, Mẹ ẳm xác Chúa Giêsu – Con mẹ, nhưng bên cạnh có Gioan, có ông Giuse thành Arimatha, có ông Nicôđêmô và những người phụ nữ đạo đức...

 

Gương mẫu đức tin của Đức Maria tăng thêm cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những khó khăn, đau đớn, khổ sầu, những thử thách trong cuộc sống.

Gương mẫu đức tin của Đức Maria – con người "hy vọng" gia tăng nơi chúng ta niềm hy vọng vào Thiên Chúa, hy vọng rằng Nước Chúa sẽ hiển trị, vinh quang sẽ đến sau khi trải qua con đường đau thương khổ giá.

Trên con đường thập giá, Mẹ luôn đứng đó cùng chúng ta, đỡ nâng chúng ta, dạy cho chúng ta cách để đứng vững, dù trong đau thương, dù lúc tê tái sầu, ngay cả khi cái chết kề bên. Mẹ luôn đứng đó để dạy cho chúng ta biết cách đứng vững để hiệp thông cùng Chúa Giêsu Con của Mẹ đem tin kính và nơi nghi nan, đem trông cậy và nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem bình an đến chốn u sầu.

Trên con đường thập giá, chúng ta có Mẹ Giáo Hội, Mẹ Hội Dòng, có anh em “cùng chung và liên kết” sẽ cùng tiến bước để yêu thương và dìu dắt, để đỡ nâng và củng cố.

Hãy vững tin cùng với Mẹ Maria, cùng với anh em trong Hội Dòng, tôi can đảm tiến bước và thưa: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài.

Và xác tín cùng với thánh Gioan La San, Đấng Lập Dòng: Tôi thờ lạy thánh Ý Chúa trong mọi sự đối với tôi.

Xin Chúa thương gìn giữ và ban thêm sức mạnh cho ta tiến bước như là người môn đệ của Chúa Kitô, vác thập giá theo Thầy... và thờ lạy thánh Ý Chúa trong mọi sự.

 

Hoa Hạ, fsc

“Những ngày mưa bão...”
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2786

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com