Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

NIỀM VUI
17.12.2017

Chúa nhật III B Mùa Vọng
Is 61, 1-2a. 10-11
Ga 1, 6-8. 19-28
Niềm Vui mà Tin Mừng mang đến cho ta là giữa bao cảnh chống đối, tiêu cực, ác ý từ phía kẻ nghịch thì tín hữu vẫn VUI vì biết chắc là Đấng Thiên Sai, Vị Cứu Tinh cũng chính là Thiên Chúa ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TA. Niềm Vui giáng sinh chính là Niềm Vui biết rằng CHÚA GIÊ SU NGỰ TRỊ LÒNG TA.

Chúng ta đã đi được nửa chặng đường của MV, hôm nay là Chúa Nhật 3 MV. Truyền thống Hội Thánh gọi là Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật của Niềm Vui. Niềm Vui được biểu lộ qua y phục phụng vụ: chủ tế có thể mặc lễ phục Hồng thay cho Tím... thế nhưng trong thân phận phù du, mỏng dòn của con người thì thế nào là niềm vui? Cũng là 1 sự việc, nhưng là vui đối với người này, lại có thể là buồn lo đối với kẻ khác. Ngay cả đối với một cá nhân, cũng chỉ là một sự việc thôi mà với thời điểm này là vui, rồi vào thời điểm khác lại thành âu lo!

Vậy NIỀM VUI mà Chúa muốn mang cho chúng ta là Niềm Vui nào? Niềm Vui của Chúa ấy có trùng khớp với những khát vọng mà chúng ta mong mỏi đợi trông hay không? Nếu Niềm Vui Chúa mang đến và khát vọng của chúng ta chói nghịch nhau, thì phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào?

Lời Chúa hôm nay, đặc biệt trong bài đọc I và II mời chúng ta chiêm ngắm Niềm Vui mà Chúa mang đến; còn Tin Mừng sẽ cho thấy thái độ đáp trả từ phía con người trước Niềm Vui Chúa mang đến ấy.

Niềm Vui trong bài đọc I là Niềm Vui của NGƯỜI MÔN ĐỆ, được Chúa tuyển chọn rồi tuôn ban ơn lành, trao sứ mạng sai đi phục vụ cho ơn cứu độ của dân Chúa: ĐỨC CHÚA trao ban Thần Khí của Chúa cho người môn đệ, xức dầu tấn phong làm cộng sự của Chúa, làm người phục vụ: sai đi báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố ân xá cho người bị giam cầm, ... công bố NĂM HỒNG ÂN CỦA CHÚA. Đó là Niềm Vui ra sức PHỤC VỤ dự tính cứu độ của Chúa trong tư cách là người môn đệ được Chúa chọn.

Trước ân huệ lớn lao được phụ vụ công trình cứu độ của Chúa đó, người môn đệ HÂN HOAN diễn tả Niềm Vui thần linh mình được hưởng qua những cách nói truyền thống: được mặc áo hồng ân cứu độ, được choàng đức chính trực công minh... Niềm Vui của cô dâu chủ rể trong ngày cưới... Niềm Vui được trúng mùa.

Cũng trong chiều hướng hướng về ơn cứu độ, Niềm Vui trong bài đọc II, thơ thứ nhất gửi Thêxalônia là Niềm Vui “cầu nguyện không ngừng”, “tạ ơn trong mọi hoàn cảnh”; Niềm Vui để Thần Khí Chúa bừng cháy trong mình để đón nhận ơn Chúa, biện phân tốt xấu hầu hưởng Niềm Vui “lãnh xa điều xấu trong mọi hình thức”, Niềm Vui gìn giữ xác hồn mãi vẹn sạch cho đến ngày Chúa quang lâm. Một Niềm Vui thánh thiện bao trùm cả hiện tại, tương lai.

Thế nhưng, đến Tin Mừng, Niềm Vui như bị chùn lại bởi thái độ nghi kị qua lời chất vấn mà các người Do Thái từ Giêrusalem đặt ra cho Gioan. Họ là những nhà lãnh đạo tôn giáo, thông luật, có phương tiện, quyền lực trong tay... lẽ ra họ phải là những người nhận ra ĐGS, hướng dẫn dân đến với Người khi Người xuất hiện; Tiếc thay vì tư lợi, địa vị phe nhóm họ đã thành kẻ chông đối ĐGS (Ga 11, 45-53). Niềm Vui lại trờ thành nỗi âu lo của họ. Vì thế khi thấy việc Gioan làm có nhiều nét như đe dọa quyền lực của họ, họ sai người đến chất vấn Gioan.

Thật vậy với lời rao giảng, đời sống và với việc làm phép rửa của mình, Gioan Tẩy Giả đã làm dấy lên cả một phong trào tôn giáo, có kèm theo những lễ nghi dựa trên việc chịu phép rửa, thú nhận tội lỗi (Mt 3, 6) giục lòng sám hối (Mt 3, 11) để được ơn tha tội (Mc 1, 4b). Vai trò của các thủ lãnh tôn giáo như bị lu mờ trước con người và sứ vụ của Gioan. Họ phải có thái độ, phải bảo vệ quyền bính của mình, phải lấy lại uy tín... Họ sai người đến đặt ra cho Gioan 3 câu hỏi về CĂN TÍNH của Gioan. Ông là ai mà dám làm phép rửa? Xúi dạy người ta phải thú tội để được ơn tha tội? Đó lại là dịp tốt để Gioan hoàn tất vai trò CHỨNG NHÂN của ông đã được loan báo trong Lời Tựa (Ga 1, 6-8. 15) và nhất là ông loan báo Niềm Vui đã tới: “CÓ MỘT VỊ ĐANG Ở GIỮA CÁC ÔNG MÀ CÁC ÔNG KHÔNG BIẾT” (Ga 1, 26). “Có Chúa ở cùng” là ân huệ lớn lao, là Niềm Vui vĩ đại mà Thiên Chúa hứa trao ban cho dân Chúa (Is 7, 14).

Như vậy Niềm Vui mà Tin Mừng mang đến cho ta là giữa bao cảnh chống đối, tiêu cực, ác ý từ phía kẻ nghịch thì tín hữu vẫn VUI vì biết chắc là Đấng Thiên Sai, Vị Cứu Tinh cũng chính là Thiên Chúa ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TA. Niềm Vui giáng sinh chính là Niềm Vui biết rằng CHÚA GIÊ SU NGỰ TRỊ LÒNG TA. LUÔN LUÔN.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2802

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com