Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Cáo phó - Sư huynh Désiré Lê Văn Nghiêm qua đời
04.01.2018

Văn Phòng Tỉnh Dòng La San Việt Nam trân trọng báo tin, Sư huynh Désiré Lê Văn Nghiêm vừa qua đời tại La San Mai Thôn lúc 1 giờ 30 sáng ngày 4/1/2018, hưởng thọ 89 tuổi.
Xin anh chị em trong gia đình La San Việt Nam chung lời cầu nguyện cho Sư huynh Désiré Nghiêm

URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2808

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com