Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

VỊ NGÔN SỨ VĨ ĐẠI
26.01.2018

Một hình ảnh mà Lời Chúa hôm nay muốn sử dụng để đưa dân Chúa đi vào tương quan thân tình với Người: đó là hình ảnh NGÔN SỨ.


CHÚA NHẬT 4 B MTN

Đnl 18, 15-20

Mc 1, 21-28

Lời Chúa 4 B MTN hé cho ta thấy một nét của DUNG MẠO Đấng Mêsia. Trong thân phận giới hạn của kiếp làm người, không một hình ảnh nào, dung mạo phàm nhân nào có thể diễn tả đầy đủ căn tính của Đấng Thiên Sai. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn yêu thương, tôn trọng con người bằng cách dùng ngay những hình ảnh giới hạn đó để đến với con người, tiếp cận và mặc khải dự tính của Chúa cho con người.

Điều Chúa mong đợi nơi chúng ta không phải là chúng ta nắm bắt được Thiên Chúa bằng sự hiểu biết của lý trí chúng ta; Chúa không để chúng ta “nhốt” Chúa trong những KHÁI NIỆM, hình ảnh phàm nhân của ta. Điều Chúa khát khao chờ đợi nơi chúng ta là qua những hình ảnh được mặc khải còn đầy giới hạn đó Chúa muốn ta đi vào tương quan biệt vị (relation personnelle) giữa Thiên Chúa với con người, giữa Thiên Chúa với TỪNG NGƯỜI.

Một hình ảnh mà Lời Chúa hôm nay muốn sử dụng để đưa dân Chúa đi vào tương quan thân tình với Người: đó là hình ảnh NGÔN SỨ.

Trong Kinh Thánh, Ngôn Sứ (NS) là tiếng nói của Thiên Chúa, lời của NS chính là Lời Chúa: Khi sấm ngôn đã được Chúa trao cho họ, họ bị buộc phải công bố không thể trốn chạy (Giô-na); họ không được tùy tiện nói những gì mà Chúa không truyền nói cho dù là điều tốt (2Sm 7,1-5….) …

Trong Israel, dân có thể bầu chọn vua, tư tế, nhưng với NS thì không. Nếu vì lý do nào đó vắng bóng NS thì chỉ còn cách là CHỜ, cầu nguyện, nài xin Chúa nối lại tương giao với dân bằng cách ban NS (x. 1Mcb 4, 44.46)[1]. NS là đối tượng của lời hứa, hoàn toàn là ơn huệ nhưng không của Thiên Chúa.

Bài đọc 1 trích từ khối văn chương Đnl 17, 14-18.22 đề cập đến ba chức vụ lãnh đạo trong thế chế “ quân chủ thần quyền” của dân Chúa: vương đế, tư tế và ngôn sứ. Phần được phụng vụ, bài đọc 1 đề cập đến là phần nói về các NS.

Đối với người Do thái, Môsê được coi là nguồn của phong trào ngôn sứ Israel; ông là ngôn sứ đặc biệt không ai sánh bằng (Đnl 34, 10); ông là trung gian nói lại cho dân những gì Chúa phán dạy vì dân không thể nghe thấy Chúa trong vinh quang thần linh của Người mà còn sống được (Đnl 5, 22-31); ông chính là khuôn mẫu của VỊ NGÔN SỨ thời cánh chung mà Chúa hứa ban cho dân. Chúa sẽ đặt Lời Chúa nơi miệng VỊ NS ấy và VỊ ấy sẽ nói lại cho dân biết tất cả những gì mà Chúa truyền cho VỊ ấy nói (Đnl 18, 18).

Hình ảnh VỊ NGÔN SỨ vĩ đại ấy được ứng nghiệm nơi con người ĐGS, vì Người giảng dạy có uy quyền trong LỜI NÓI lẫn trong VIỆC LÀM (X.Lc 24, 19; Mt 16, 14; Lc 7, 16…). Thật vậy, mở đầu bài đọc Tin Mừng hôm nay, Máccô trình bày ĐGS dưới những đường nét của một vị ngôn sứ vĩ đại: từ nội dung cho đến cách giảng dạy, Người trổi vượt hơn các bậc thầy, kinh sư của dân Chúa: “Người giảng dạy như một ĐẤNG CÓ THẨM QUYỀN chứ không như các kinh sư” (Mc 1, 22); “Giáo lý lại MỚI MẺ” (1, 27). Các kinh sư chỉ dám lặp lại y chang những gì họ nhận được từ người xưa, lắm khi lặp lại cứng nhắc vô hồn, còn ĐGS như một Đấng lập luật: “còn Ta, Ta bảo…” (x. Mt 5, 21-48).

ĐGS đúng là VỊ NGÔN SỨ mẫu mực mà Thiên Chúa đã hứa ban thời cánh chung, vì Người giảng dạy UY QUYỀN không chỉ trong lời nói mà còn trong cả việc làm. Thật vậy, phần thứ hai của bài Tin Mừng, ĐGS xuất hiện là Đấng có uy quyền trên cả ma quỷ: Người có khả năng sai khiến thần ô uế (c. 25) kể cả có thế lực diệt được chúng (c. 24a). Người chính là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (c.14b) nghĩa là chính VỊ NGÔN SỨ mà Thiên Chúa đã đoan hứa từ ngàn xưa (xem bài 1: Đnl 18, 15.18) nay đã xuất hiện.

Chỉ có điều đáng tiếc là trong lúc ma quỷ nhận ra ĐGS là Đấng Thánh của Thiên Chúa thì nhân loại là những kẻ được Người tới giải cứu lại chưa nhận ra Người. Họ chỉ kinh ngạc, bàn tán với nhau: “Giáo lý thì mới mẻ, người dạy thì có uy quyền, ông ấy ra lệnh cho cả thần ô uế và chúng phải tuân lệnh” (c.27).

Lạy ĐGS Nadaret, xin mở mắt chúng con nhận ra Người là VỊ NGÔN SỨ, là ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA đang đồng hành với chúng con và xin cho chúng con biết thờ lạy Người trong từng giây phút của cuộc sống.[1] x. ĐNTHTK “SỨ NGÔN” CỰU ƯỚC I. 3
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2817

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com