Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Chúa Nhật 3B Mùa Chay Xh 20,1-17 Ga 2,13-25
06.03.2018

Chúa Nhật 3 Mùa Chay (MC) trình bày cho chúng ta hai cách thức cụ thể mà Thiên Chúa đã dùng trong Cựu Ước để biểu lộ vinh quang thần linh của Người và để Người lưu ngụ lại giữa Dân: đó chính là Lời Chúa tức là 10 giới răn, Thiên Chúa đã ban cho Dân Chúa để trở thành cương lĩnh của cuộc sống; Dân Chúa phải gìn giữ nghiêm chỉnh để biểu lộ lòng thần phục, tôn vinh Thiên Chúa.

Giữa Thiên Chúa chí thánh, tinh tuyền và con người phàm hèn tội lỗi có một vực thẳm ngăn cách không thể vượt qua được (Xh 3,5-6; 19,21; 20,19); không ai nhìn thấy vinh quang Chúa mà còn sống (Xh 33,20), những ai được Thiên Chúa thương chọn mới được Người cho thấy những nét cụ thể mà Người đã dùng để biểu lộ vinh quang của Người thôi (Xh 3,2-3; 33,18-23).

Chúa Nhật 3 Mùa Chay (MC) trình bày cho chúng ta hai cách thức cụ thể mà Thiên Chúa đã dùng trong Cựu Ước để biểu lộ vinh quang thần linh của Người và để Người lưu ngụ lại giữa Dân: đó chính là Lời Chúa tức là 10 giới răn, Thiên Chúa đã ban cho Dân Chúa để trở thành cương lĩnh của cuộc sống; Dân Chúa phải gìn giữ nghiêm chỉnh để biểu lộ lòng thần phục, tôn vinh Thiên Chúa. Điều này được thuật lại trong bài đọc 1. Còn trong Tin Mừng, nơi Chúa biểu lộ vinh quang và ngự giữa dân Người là Đền Thờ. Đó là nơi con người đến cầu nguyện, gặp gỡ Chúa, kính tôn, thờ phượng Người.

Giữa 10 LỜI CHÚA tức 10 ĐIỀU RĂN và ĐỀN THỜ có sự liên hệ mật thiết với nhau: trong thời gian Dân còn lưu lạc trong hoang địa, lúc chiếc LỀU di động gọi là LỀU HỘI NGỘ (Xh 33,7-10), Dân có thể chiêm ngắm vinh quang Chúa nơi lều này (Xh 33,10); và vinh quang Chúa xuất hiện hữu hình nơi lều là hình thức Chúa dùng để điều động, đồng hành và hướng dẫn lộ trình, đường đi nước bước cho dân tiến về Đất Hứa (Xh 40,36-38). Rồi khi dân đã an cư trong Đất Hứa thì Thiên Chúa đã bằng lòng để vua Salomon xây cho HÒM BIA LỜI CHÚA MỘT ĐỀN THỜ. Từ đó Đền Thờ là nơi Chúa ngự, biểu lộ vinh quang và là nơi Dân đến tôn vinh thờ lạy Chúa. Chúa hứa đó là nơi Chúa ngự trị đến muôn đời (1V 8,13). Tuy nhiên, Thiên Chúa không bị nhốt trong Đền Thờ, nhất là khi con người tỏ ra bất xứng, lạm dụng Đền Thờ, biến Đền Thờ thành nơi buôn bán (Ga 2,16).

Nơi ĐGS, sự liên kết giữa LỜI CHÚA và ĐỀN THỜ trở nên trọn hảo: Người chính là Ngôi Lời Thiên Chúa và thân thể Người chính là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa. Nơi ĐGS, Lời Thiên Chúa và Đền Thờ đan quyện nên một.

Trong bài đọc 1, cách thức Thiên Chúa dùng biểu lộ vinh quang là Lời Chúa. Mười điều răn Chúa ban cho Dân chính là cách thức Chúa dùng để đồng hành, dạy dỗ, giáo dục đám dân nô lệ thành dân thánh của Chúa (Xh 19,5-6). Nhưng đó cũng là 1 GIAO ƯỚC, 1 đòi buộc. Đòi dân chúa phải giữ Luật Chúa. Đó là cách tôn vinh thờ phượng Chúa mà Chúa mong đợi nơi dân Chúa.

Mười lời Chúa gồm 3 lời nói về bổn phận đối với Chúa: 1/ chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi; 2/ không được dùng TÊN CHÚA cách bất xứng; 3/ giữ ngày Sabat. Còn 7 điều liên quan đến  bổn phận của con người đối với nhau có thể chia làm hai nhóm:

Ø  Những việc biểu lộ ra bằng hành động: 4/ thảo kính cha mẹ; 5/ chớ giết người; 6/ chớ ngoại tình; 7/ chớ trộm cắp; 8/ chớ làm chứng dối.

Ø  Những việc liên quan chỉ mới trong ý nghĩ: CHỚ THAM 9/ nhà cửa, đất đai; 10/ vợ con, tài sản kẻ khác.

Trong Tin Mừng: nơi chốn Thiên Chúa bày tỏ vinh quang và cũng là nơi mà con người đến để thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa là ĐỀN THỜ. Mặc dù vào thời của ĐGS thì trong đền thờ không còn HAI BIA ĐÁ LỜI CHÚA nữa, nhưng đó vẫn là nơi linh thánh, nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau. Thế nhưng Dân Chúa đã coi thường vinh quang Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh thờ phượng Chúa như Lời Chúa dạy, họ đã biến Đền Thờ thành nơi buôn bán: việc dâng lễ vật, cúng tiền cho Chúa bị biến thái thành dịch vụ kinh doanh. Sự linh thánh của Đền Thờ không còn nữa, mục đích để Đền Thờ được xây nên đã mất thì Đền Thờ không còn lý do tồn tại. ĐGS mặc khải MỘT ĐỀN THỜ MỚI: đó là nhân tính được tôn vinh của Người sau khi chịu khổ hình thập giá và phục sinh: “các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây lại”. Từ nay, với Thập Giá và Phục Sinh, ĐGS vừa là Đền Thờ, là lễ vật, là Thượng Tế, Người biểu lộ vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa; đồng thời, Người cũng tôn vinh Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa thay mặt toàn thể nhân loại cách hoàn hảo. Chỉ trong ĐGS, ta mới thờ phượng Chúa cách PHẢI ĐẠO.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2819

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com