Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B 2 Sb 36,14-16.19-23 Ga 3,14-21
06.03.2018

Lời Chúa hôm nay mời gọi nhân loại, nhất là tín hữu Chúa, khám phá ra, rồi đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa ẩn tàng trong dòng lịch sử lắm khi đượm nhiều nét sầu thương, bi thảm.

Lời Chúa Chúa Nhật 4B MC nhấn mạnh đến Tình Yêu tha thứ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Người kiên trì thực hiện dự tính cứu độ yêu thương ấy, bất chấp tội lỗi, sự cứng lòng, phản trắc, chối từ từ phía con người. Tuy nhiên về phía phàm nhân, con người không dễ dàng nhận ra được tình yêu ấy, nhất là phải đối đầu với những tai ương, những trắc trở, gian truân trong đời. Những lúc ấy chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho Chúa, “Trời không có mắt!”, hoặc trách Chúa sao quá nặng tay trong việc sửa phạt. Cái nhìn nặng tính cách luân lý ấy đã là một thứ chướng ngại cản trở ta nhìn ra dung mạo đầy yêu thương của Thiên Chúa trong những lúc tăm tối của cuộc đời. Thật ra, điều mà chúng ta quen gọi là án phạt thì vẫn phải có, cần phải có trong phương pháp giáo dục con người: lắm khi nhà giáo dục phải lấy biện pháp mạnh để cánh cáo, thức tỉnh môn sinh, nhất là để ngăn chặn đừng để cái hậu quả tội lỗi tệ nhất xảy ra. Có thể vì đó như một cuộc phẫu thuật bó buộc để cứu lấy sinh mạng bệnh nhân. Dù hành vi phẫu thuật có tính cách áp đặt có thể gây ước chế, phản kháng… nhưng động cơ là yêu thương, mục đích là để cứu sống. Tuy nhiên khi ĐANG TRONG NGHỊCH CẢNH, nạn nhân khó lòng nhận ra được tấm lòng yêu thương ẩn tàng trong những điều bất hạnh ấy.

Lời Chúa hôm nay mời gọi nhân loại, nhất là tín hữu Chúa, khám phá ra, rồi đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa ẩn tàng trong dòng lịch sử lắm khi đượm nhiều nét sầu thương, bi thảm. Lời chúa vạch ra cái căn nguyên sâu thẳm của những bất hạnh đời người, đồng thời chỉ ra phương thức khắc phục: đó là THỜ LẠY THÁNH Ý, ĐƯỜNG LỐI giáo dục của Chúa để nhận ra được Tình Yêu Chúa đang hồi phục chữa lành ta ngay cả trong lúc phải nhận những hậu quả nặng nề của tội lỗi.

Bài đọc 1 là bảng tóm lược lịch sử Israel dưới cái nhìn đức tin, từ cuối thời gian quân chủ cho đến lúc Ky-rô, vua Ba Tư, ban sắc chỉ cho dân Chúa được hồi hương. Mục đích của việc xem xét lại các “các thước phim” đó là nhằm mở mắt Dân Chúa nhận ra được đâu là cội nguồn của các đau khổ mà họ phải chịu, đồng thời cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đối với họ cho dù nặng tay phạt họ. Cội nguồn của mọi khốn đốn là tội của Israel từ vua quan, tư tế đến dân chúng: tất cả “chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo thói ghê tởm của chư dân và làm cho nhà Đức Chúa… ra ô uế”. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương, kiên nhẫn sai sứ giả là các ngôn sứ, nhiều lần nhiều cách, đến nhắc nhở, cảnh cáo… nhưng họ vẫn làm ngơ, lại còn giễu cợt sứ giả Chúa. Họ đang lao vào dòng thác diệt vong mà không biết. Thiên Chúa phải dùng biện pháp mạnh để lay tỉnh họ. Chiếc roi Chúa dùng chính là quân Canđê để triệt hạ Đền Thờ đã ô uế, bắt vua dân đi đày. Thế nhưng tiếng nói cuối cùng của Chúa mãi là TÌNH YÊU. Chúa tha thứ, và dùng Ky-rô vua Ba Tư giải thoát họ khỏi Babylon, giúp họ hồi hương và xây lại Đền Thờ. Lúc ấy, Dân Chúa mới nhận ra tội lỗi của mình và tình yêu vô biên của Chúa.

Trong Tin Mừng, Tình Yêu dung thứ cứu độ của Thiên Chúa được ĐGS mặc khải trực tiếp “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”. Đường lối tha thứ cứu độ của Chúa cũng đầy bất ngờ: Thiên Chúa dùng công cụ để phạt tội nhân biến thành nên phương tiện cứu độ. Thật vậy, “Con Rắn Đồng” trong sách Ds 21,6-9,  “Thập giá” của ĐGS trong Tân Ước vốn là công cụ án phạt để phạt tội nhân. Thế nhưng một khi Thiên Chúa tha thứ thì công cụ án phạt đó lại trở nên hồng ân cứu độ: “như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

Vậy thập giá vốn là công cụ của án phạt, nó cho thấy sự tàn bạo khủng khiếp của tội, hậu quả hủy diệt của lỗi phạm con người; nhưng với Tình Yêu Thiên Chúa đã biến thập giá ấy thành con đường cứu độ cho tội nhân nào tin vào ĐGS, tin vào Tình Yêu Thiên Chúa. Vậy hãy can đảm nhìn ra lỗi phạm của mình; hãy can đảm đón nhận những hậu quả do lỗi phạm gây ra, đừng trốn chạy, chắc chắn, cuối cùng, trong Đức Kitô, chúng ta sẽ gặp được Thập Giá hồng ân đưa kẻ tin đến ơn cứu độ.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2820

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com