Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Chúa Nhật Lễ Lá năm B
22.03.2018

Lễ Lá mời ta sống niềm vui Phục sinh đang khi cùng bước đi với Đức Giê-su trên lộ trình Thập Giá (15,39).

Hôm nay là lễ Lá, bắt đầu Tuần Thánh. Phụng vụ Tuần Thánh mời gọi các tín hữu đồng hành với Đức Giêsu trên lộ trình Thập Giá. Thật vậy lời Chúa trong suốt Tuần Thánh đều hướng về Thập Giá Đức Ki-tô.

  • Trong bài đọc 1 của thứ Hai, Ba, Tư, Sáu điểm nổi bật là dung mạo của Người Tôi Trung đau khổ của sách Isaia đệ nhị. Người Tôi Trung đã gánh vác tội của dân; dùng sự khổ đau, cái chết của mình để đem lại cho dân ơn giải thoát.
  • Các bài đọc Tin Mừng cũng đưa ra những trích đoạn mang nội dung chuẩn bị gần cho Thập Giá Đức Ki-tô. Thứ hai nói về việc cô Maria xức dầu thơm báo trước ngày mai táng Chúa Giê-su; thứ ba loan báo trước việc Giu-đa bội phản nộp Thầy (Ga 13,21) và việc Phê-rô chối Thấy (Mt 26,15,21.24-25); thứ sáu là Bài Thương Khó của Đức Giê-su.

Tuy nhiên cả khối u buồn của Tuần Thánh ấy lại được bọc trong 2 vầng sáng huy hoàng của vinh quang Phục Sinh. Thật vậy, Lễ Lá khởi đầu bằng cuộc Rước Lá, gợi lại niềm hân hoan phấn khởi của dân thành Giê-ru-sa-lem nô nức đón tiếp Đức Giê-su vào Thành Đô như một vị Vua vinh thắng danh Đức Chúa… Hoan hô trên các tầng trời, và Tuần Thánh kết thúc bằng đêm canh thức Vọng phục Sinh, ngôi mộ an táng Chúa, biểu tượng của sự chết đã trở thành Dấu Chỉ của việc Đức Giê-su Phục Sinh.

Mầm phục sinh đã ẩn tàng trong Thập giá và Thập Giá là con đường dẫn tới Phục Sinh.

Phụng vụ lễ Lá bao trùm cả hai dấu chỉ trên. Thật vậy nghi thức Lễ Lá gồm: Kiệu Lá và Thánh Lễ.

1. Kiệu lá: cử hành bên ngoài nhà thờ gồm:

Làm phép lá và phát lá đã làm phép cho tất cả người tham dự, là này sẽ được lưu giữ tại các gia đình nhằm nhắc nhở Chúa Ki-tô vinh thắng.

Phụng vụ Lời Chúa: ở đây chỉ đọc Tin Mừng, Năm A đọc Matthêu; Năm B đọc Maccô hoặc Gioan; Năm C đọc Luca. Nội dung chung của cả ba năm đều nói về việc Đức Giê-su vinh hiển tiến vào Giê-ru-sa-lem và được dân chúng tiếp rước như Đấng Mêsia, Vị Thiên sai của Chúa.

Kiệu lá: đoàn tín hữu hân hoan bước theo Đức Giê-su trên lộ trình Thập giá vinh quang. Đây là nghi thức đầy ý nghĩa khai mạc Tuần Thánh nhằm nhắc nhở, khích lệ dân Chúa rằng Điểm Đến của Tuần Thánh, vốn bị bao phủ bởi bầu khí u buồn, là VINH QUANG PHỤC SINH; còn khổ đau, cái chết chỉ là “CỬA KHẨU” phải bước qua để đi vào cuộc sống mới.

2. Thánh lễ; cả ba bài đọc đều hướng về thập giá vinh quang của Đức Giê-su. Bài đọc 1, là bài ca thứ 3 nói về Người Tôi Trung (NTT) của Thiên Chúa. NTT đã sẵn sàng đáp lại dự tính của Thiên Chúa đối với mình bằng thái độ LẮNG NGHE, không cưỡng lại, không thối lui; sẵn sàng đón nhận mọi chống đối để cho Thánh Ý Thiên Chúa được thể hiện cho dù bản thân phải “chịu đánh đòn”, “chịu giật râu”, “chịu phỉ nhổ”. Qua con đường khổ nhục, Thiên Chúa đã đào tạo NTT nên một ngôn sứ môn đệ biết dùng lời để nâng đỡ những ai kiệt sức.

Bài đọc 2, là trích đoạn Pl 2,6-11, tôn vinh Đức Giê-su đã vâng ý Cha, khiêm nhường tự hạ cho đến cùng trong phần kìm người tội lỗi. Chính khi Người chịu chết và chết trên Thập giá như một tử tội thì đó lại là lúc Thiên Chúa tôn vinh ngài, tặng ban một danh hiệu siêu vượt trên tất cả đến nỗi khi nghe ĐẾN TÊN, tất cả mọi loài trên trời dưới đất và trong âm phủ đều tôn vinh “Giê-su Ki-tô là Chúa”.

Còn trong Bài Thương Khó, yếu tố được Mc sử dụng để mặc khải có tính thần linh của Đức Giê-su chính là cái chết đau thương, tăm tối của Đức Giê-su trên Thập giá: theo Mc, trên thập giá Đức Giê-su chỉ thốt ra lời duy nhất, một lời dường như thất vọng: “sao Cha bỏ con, Lạy Cha!” và rồi trong phó thác, tối tăm “NGƯỜI GỤC ĐẦU TẮT THỞ”. Chết như một Tử Tội. Chính ngay lúc đó, viên đại đội trưởng đứng gần đó “THẤY ĐỨC GIÊ-SU TẮT THỞ NHƯ VẬY” liền nói “Quả thật Người này là CON THIÊN CHÚA”. Bao lời rao giảng hùng hồn, bao phép lạ vĩ đại trong lúc sinh tiền chẳng thu hút được ai lại còn gây nên chống đối. Chính cái chết cô đơn tức tưởi của Người trên thập giá là YẾU TỐ CHÍNH tỏ lộ vinh quang Thần hiện của Người. PHỤC SINH ẨN TÀNG TRONG THẬP GIÁ VÀ THẬP GIÁ MẶC KHẢI VINH QUANG PHỤC SINH.

Lễ Lá mời ta sống niềm vui Phục sinh đang khi cùng bước đi với Đức Giê-su trên lộ trình Thập Giá (15,39).
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2822

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com