Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Chúa Nhật 5B Phục Sinh
25.04.2018

Bài Tin Mừng, dụ ngôn cây và cành nho ám chỉ mối tương quan hiệp thông mật thiết giữa Chúa Cha – ĐGS – và tín hữu.

Chúa Nhật 5B Mùa Phục Sinh tiếp tục nói về hoa trái của MNPS nơi cộng đoàn tín hữu: các môn đệ được đưa vào tương quan thân tình, mật thiết với Thiên Chúa nhờ ĐPS, nhưng là một TƯƠNG QUAN THẦN LINH. Vì từ nay ĐGS không chỉ là người thầy mến yêu mà có lúc các môn đệ dám trách móc Người (x. Mt 16, 22), nhưng giờ đây Người là Chúa của họ nên họ chỉ còn bổn phận là tuân phục tín thác và thờ lạy Người. Trong Chúa Nhật 4B, mối tương quan thần linh được diễn tả bằng hình ảnh Mục Tử - Chiên. Tương quan này nhấn mạnh hơn tới vai trò của người Mục Tử: lo lắng, chăm nom, quy tụ, và nhất là hy sinh mạng sống cho chiên theo ý Cha.

Trong Chúa Nhật 5B hình ảnh được Tin Mừng sử dụng là CÂY NHO và CÀNH. Và điểm nhấn là CÀNH. Cành là phải sinh trái, vì đặc điểm cây nho là TRÁI NẰM TRÊN CÀNH chứ không nằm ở thân. Hình ảnh cây nho và cành làm nổi bật hơn tính hiệp thông hỗ tương, tùy thuộc lẫn nhau giữa cây và cành; cành buộc phải dính vào cây; nhựa sống từ đất phải nhờ CÂY, chuyển qua cho CÀNH, rồi nhờ đó mà cành mới trổ hoa sinh trái; cành sống được là nhờ cây mang nhựa đến, và cây có được trái là nhờ cành.

Tuy nhiên để có được sự liên kết hiệp thông hiệu quả sinh nhiều hoa quả giữa CÂY và CÀNH, cần có sự chăm sóc chuyên nghiệp của chủ vườn nho và cũng là người trồng nho: ông chặt bỏ những cành không đậu trái; cắt tỉa những cành đơm bông để chúng đạt kết quả tối đa.

Vậy việc cành sinh trái dồi dào là kết quả của mối hiệp thông hỗ tương giữa người trồng nho – cây nho – và cành nho.

Bài Tin Mừng, dụ ngôn cây và cành nho ám chỉ mối tương quan hiệp thông mật thiết giữa Chúa Cha – ĐGS – và tín hữu. “CHA” là chủ vườn và là người trồng nho; ĐGS là cây nho và tín hữu là cành nho. Để có thể hiệp thông với ĐGS, đón nhận hiệu quả nhựa sống của Người, các môn đệ đã được ĐGS dùng Lời của Người làm cho nên thanh sạch (15, 3). Nói cách khác là nhờ đón nghe và tin vào Lời ĐGS mà các môn đệ được tẩy sạch, giải thoát khỏi những cản trở để được tháp nhập nên một với ĐGS sẵn sàng đón nhận nhựa sống từ nơi Người để sinh trái. Hoa trái trước tiên đến từ sự hiệp thông của ĐGS là kẻ tin nhận ra sự thật này “tự mình không thể sinh trái” (c.4) “không có thầy anh em chẳng làm gì được” (c.5b). Hoa trái thứ hai của hiệp thông là dám dâng lên  Chúa những khát vọng của mình trong phó thác cầu xin, tin chắc rằng mình sẽ được nhận lời (c.7). Biết mình bất lực nhưng vẫn dám cầu xin đưa lên khát vọng vì tin rằng Cha sẽ cắt tỉa để các khát vọng của mình, nhờ ơn Chúa sẽ trổ sinh hoa trái. Vậy Lời của ĐGS là nền tảng của HIỆP THÔNG và SINH TRÁI.

Trong bài đọc 1 cũng nói tới chủ đề HIỆP THÔNG, nhưng là sự hiệp thông giữa các kẻ tin với nhau. Một khi đã dính liền với thân thì tất cả các cành đều có chung một nhựa sống với nhau. Do đó các tín hữu cũng phải hiệp thông với nhau giúp cho tất cả các cành đều sinh trái. Bài đọc 1 nói lên sự hiệp thông tuyệt vời giữa tín hữu cộng đoàn Giêrusalem và Phaolô, mặc dù trước đó, Phaolô là kẻ bách hại cộng đoàn. Niềm tin vào ĐPS đã xóa bỏ mọi rào cản ngăn cách để kết hợp kẻ tin nên một. Tin vào chứng từ bảo lãnh của Banaba, thuật lại biến cố Chúa hoán cải Phaolô trên đường Damas và lòng nhiệt thành loan báo ĐPS khi Phaolô đã trở lại, các tông đồ và giáo đoàn Giêrusalem đã mở rộng cõi lòng tiếp đón, hiệp thông với Phaolô, cùng chung liên kết với nhau loan báo Tin mừng và trổ sinh hoa trái.

Mỗi hiệp thông giữa cộng đoàn Giêrusalem với Phaolô còn tuyệt với hơn nữa khi các người Do thái theo văn hóa Hy lạp chống đối và tìm cách giết Phaolô vì ông hăng say loan báo Tin mừng, thì cộng đoàn đã tìm cách bảo vệ Phaolô, đưa ông về lại nơi ông sinh trưởng là Tarsô an toàn.

Lắng nghe Lời Chúa và tin vào ĐPS là nền tảng tạo nên tương quan hiệp thông giữa Chúa Cha – ĐGS – tín hữu, đồng thời cũng tạo nên sự hiệp thông giữa các tín hữu với nhau. Tất cả nên một trong Đức Kitô, cùng nhau sinh trái, đó là cách thức tuyệt vời đoàn tín hữu thờ lạy và tôn vinh Cha.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2829

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com