Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN
09.05.2018

Sự kiện Chúa Giêsu (CGS) thăng thiên đánh dấu việc Người trở về nơi mà Người đã hiện hữu trước khi nhập thế (x. Ga 3, 13).
Cv 1, 1-11 (ABC)
Mc 16, 15-20 (B)

Hôm nay, Giáo Hội Việt Nam mừng trọng thể lễ ĐGS phục sinh thăng thiên, chấm dứt sứ vụ hữu hình của Người tại trần thế, về lại với Chúa Cha trong vinh quang thần linh từ muôn thủa của Ngôi Lời Thiên Chúa; đồng thời nhân tính của Người cũng được tôn vinh là ĐỨC CHÚA đến độ muôn loài trên trời, dưới đất, trong âm phủ đều phải thần phục Người, mà tôn vinh Thiên Chúa Cha (x. Pl 2,10-11).

Thực ra, trong Giáo Hội hoàn vũ, lễ thăng thiên được mừng vào ngày thứ năm, sau Chúa Nhật 6 MPS, tức là đúng 40 ngày sau đại lễ PS, đúng theo những gì trong Cv 1, 3 đã ghi lại. Tuy nhiên Giáo Hội Việt Nam đã dời lễ này vào Chúa Nhật 7 MPS là tạo điều kiện thuân lợi để tín hữu ở Việt Nam dễ dàng tham dự, thông hiệp vào mầu nhiệm trong đại này.

Sự kiện Chúa Giêsu (CGS) thăng thiên đánh dấu việc Người trở về nơi mà Người đã hiện hữu trước khi nhập thế (x. Ga 3, 13). Lễ này nói lên nhân tính của Người tiến vào trong vinh quang của Thiên Chúa một cách vĩnh viễn (Ga 16, 28; 17, 5). Nó đánh dấu sự kết thúc sứ mệnh hữu hình của CGS ở trần gian và khởi đầu sứ mệnh của Giáo Hội… với biến cố thăng thiên CGS không còn hiện diện trong thân xác hữu hình như trước kia nữa nhưng Người vẫn hiện diện với Giáo Hội cho đến ngày tận thế (x. Mt 28, 20) theo phương cách mới – theo quyền năng của Chúa Thánh Thần, với tư cách là Chúa của vũ trụ (x. Pl 2,10-11),  (HĐGMVN, Ban Từ Vựng “Từ Điển Công Giáo” Thăng Thiên, lễ).

Trong phụng vụ, bài đọc 1 trích đoạn Cv 1,1-11 được chọn đọc cho cả năm ABC; Tin Mừng thì theo chu kỳ Mt – A; Mc – B; Lc – C.

Bài đọc 1 thuật lại những hoạt động cuối cùng của ĐGS trong thân xác hữu hình, nhắm vào đối tượng là các tông đồ, là những người đã được ĐGS tuyển chọn nhờ Chúa Thánh Thần, trong khoảng thời gian là 40 ngày, nhằm dọn lòng các ông chuẩn bị đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần; và nội dung thứ hai của bài đọc 1 là nói về biến cố ĐGS thăng thiên – chúng ta chỉ lưu tâm đến phần 2: với những ảnh biểu thường quen thuộc trong Cựu Ước, Cv 1, 9 đã cho chúng ta thấy những ý nghĩa thăng thiên: câu 9 gồm 3 chi tiết:

1/ ĐGS lên trời: “Trời là nơi Thiên Chúa ở” (Tv 2, 4; l 108, 19). Vậy “lên trời” là được đi vào cảnh vực thần linh, nơi ở của Thiên Chúa, được thông dự vào quyền lực, vinh quang của Thiên Chúa, nghĩa là nhân tính của ĐGS được tôn vinh là Chúa (Pl 2,10).

2/ Ngay trước mắt các ông: cách nói này gợi lại truyện tích Elisa đã nhìn thấy thầy mình là Elia lên trời “ngay trước mắt” môn đệ được thừa kế toàn bộ thần khí của thầy để tiếp tục sứ mạng của thầy mình (2 V 2, 1-15). Vậy các tông đồ đã có được bảo đảm tràn đầy Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ vụ như ĐGS.

3/ Và có đám mây rước Người lên khuất mắt các ông: trong Cựu Ước “mây” là dấu cho thấy Thiên Chúa đang hiện diện (Xh 13, 21-22; 24, 15-18). Vậy mây rước ĐGS lên có nghĩa là ĐGS từ nay đi vào vinh quang Thiên Chúa và các môn đệ sẽ không còn thấy Người hữu hình nữa. Thời sứ vụ của Giáo Hội bắt đầu.

Bài đọc Tin Mừng là đoạn cuối của Tin Mừng Macco. Đoạn cuối này nhấn mạnh đến quyền LÀM CHÚA tối cao của ĐGS trên mọi thọ tạo qua cách diễn tả sau:

- Quyền trách các tông đồ đã cứng lòng không tin vào các chứng từ Phục Sinh.

- Tuy nhiên, hướng các ông về tương lai: trao cho các ông sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh: ĐGS chính là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa (Mc 1,1). Vậy Ngài Phục Sinh là bảo chứng cho tin mừng đó; và cứu độ những ai chịu phép rửa.

- Để củng cố sứ điệp PS. ĐPS hứa đồng hành với môn đệ qua Điềm lạ. Cái cách nói ở các câu 17-18 không nhắm vào ý nghĩa vật chất y khoa cho bằng là nhắm vào chữa lành linh hồn qua các bí tích để cứu những ai Tin.

Và cuối cùng Mc đề cập đến vinh quang Thăng Thiên qua cách diễn tả CGS được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Cách nói “ngự bên hữu” mượn từ Tv 110, 1 hàm ý rằng từ nay ĐGS nắm uy quyền của Thiên Chúa trong tư cách là Thiên Chúa.

Tóm lại, qua Thăng Thiên, một con người thật trong nhân loại đã được tôn vinh là Thiên Chúa, chủ tế muôn loài. Đó là bước mở đường cho con người, chẳng những về lại “trời cao” mà còn được thông hiệp phần thiên tính làm con Thiên Chúa.

URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2836

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com