Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

LỄ CHÚA BA NGÔI
25.05.2018

Hôm nay là Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Trong năm 2018 này đó cũng là Chúa nhật thứ 8 Mùa thường niên (MTN) năm B.

Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm lớn nhất, chóp đỉnh của đức tin Kitô giáo. Đó là mặc khải chung cuộc do chính Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người hãy tỏ ra cho con người. Với thân phận hữu hạn kiếp phàm nhân, nhân loại không thể “nhốt” Thiên Chúa vào trong lý trí hạn hẹp của mình. Tuy nhiên, con người vẫn có thể thông hiệp vào sức sống thần linh của Ba Ngôi qua việc từng bước một đón nhận những mặc khải tiệm tiến, những lần Thiên Chúa tỏ mình qua dòng lịch sử cứu độ. Vì thế trong Cựu Ước, không có đoạn Kinh Thánh nào minh nhiên nói rõ rằng Thiên Chúa có Ba Ngôi. Công thức “MỘT CHÚA BA NGÔI” là mặc khải của Tân Ước. Tuy vậy, Cựu Ước cũng đưa dân Chúa tiếp cận một phần với mầu nhiệm chỉ có MỘT THIÊN CHÚA. Đó là mặc khải trọng tâm và chóp đỉnh của Cựu Ước về Thiên Chúa “nghe đây hỡi Israel! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta là ĐỨC CHÚA duy nhất” (Đnl 6, 4), “ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta (Đnl 5, 7). Và dân đón nhận được mặc khải của Chúa không phải bằng một nỗ lực suy lý mà là được Thiên Chúa đoái thương đến với họ ngay trong cảnh cùng khốn của họ mà giải cứu họ: “Ta là ĐỨC CHÚA, TC của ngươi, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ” (Đnl 5, 6). Phần nhận “Ba Ngôi” là mặc khải của Tân Ước.

Do đó, qua Lời Chúa của Chúa nhật lễ Ba Ngôi năm B. Giáo Hội dẫn ta vào huyền nhiệm Ba ngôi bằng cách mời chúng ta chiêm ngắm và sống những lần can thiệp của Thiên Chúa trong dòng lịch sử cứu độ để từng bước một nâng chúng ta lên hàng con cái Thiên Chúa, được thông hiệp vào quyền làm con của Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, đồng thừa tự với Đức Kitô (x. Ga 1,12; Rm 8, 17 bài đọc 2).

Bài đọc 1, trích từ sách Đệ nhị luật, ca tụng sự vĩ đại của ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa duy nhất và siêu việt, Chúa tể vũ hoàn. Bài đọc 1 mời Israel nhìn lại quá khứ, chất vấn họ, giúp họ xác tín vững chắc rằng, chính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa duy nhất chứ không còn Thiên Chúa nào khác nữa. Bằng lối nói hàng ngôn, sách Đnl đã đặt ra thẩm vấn, điều tra xem có dân tộc nào trên trái đất này đã được Thiên Chúa ưu đãi như Chúa đã làm với Israel không? Cụ thể là nhắc lại hai biến cố tác tạo nên dân:

 * Đó là biến cố ban lề luật tại núi Sinai: “có dân nào đã được nghe tiếng TC phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không? (Đnl 4,33)

* Rồi ngược về quá khứ thêm chút nữa, sách Đnl nhắc lại những kỳ công TC đã thực hiện bên Ai Cập cứu dân khỏi nô lệ vậy trong Cựu Ước, Mầu nhiệm Ba ngôi được hé mở một phần: Thiên Chúa DUY NHẤT.

Còn bài đọc Tin Mừng trình bày một phương thức cụ thể do ĐPS tạo ra giúp đoàn môn đệ xác tín được rằng họ thực sự đã trở thành con Thiên Chúa ngay tại thế này: Đó chính là PHÉP RỬA NHÂN DANH BA NGÔI (x. Mt 28,19).

Chính trong tư cách là Thiên Chúa, “được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (28,18) mà ĐGS đã trao ban lệnh truyền làm phép rửa nhân danh Ba Ngôi. Vậy với lệnh truyền này, mầu nhiệm MỘT THIÊN CHÚA VỚI BA NGÔI VỊ CHA-CON-THÁNH THẦN được mặc khải trọn vẹn.

Còn bài đọc 2: Rm 8, 14-17 trình bày cho chúng ta thấy Mầu Nhiệm Ba Ngôi ngay qua việc chúng ta được Thiên Chúa nhận làm con. Chính Thần khí hướng dẫn giúp chúng ta biết mình là con Thiên Chúa và dám THÂN MẬT GỌI Chúa là ABBA! “Cha ơi”! Và với quyền làm con này, chúng ta được đồng thừa tự với Đức Kitô. Vậy cách thức tuyệt vời nhất Ba Ngôi dùng để tỏ bày Mầu Nhiệm MỘT THIÊN CHÚA Ba Ngôi cho ta chính là việc nhận chúng ta làm con. Vậy khi chúng ta dần cảm nghiệm mình là con như ĐGS thì càng ngày ta càng tiếp cận mật thiết hơn với Mầu Nhiệm MỘT CHÚA BA NGÔI. Chính khi sống trọn vẹn cái quyền và bổn phận làm con - chứ không bằng suy lý - chúng ta dần đi sâu vào Mầu Nhiệm Ba Ngôi.

Mầu Nhiệm Ba Ngôi một Chúa không phải là đối tượng của trí hiểu phàm nhân, nhưng đó là Thiên Chúa tự tỏ hiện chính mình Người cho nhân loại ngang qua những kỳ công Người đã thực hiện trong dòng lịch sử cứu độ, và Thiên Chúa kêu mời con người hiệp thông vào sự sống thần linh của Ba Ngôi. Vậy chính khi con người sống trọn vẹn tâm tình của người con hiếu thảo thì đã thực sự trở thành người loan báo và là chứng nhân tuyệt vời cho Mầu Nhiệm Ba Ngôi Một Chúa.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2840

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com