Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

SƯ HUYNH EXUPERIEN MAS, ĐÁNG KÍNH
11.01.2010

Sư huynh  Exuperien( tên ngoài đời : Adrien  Mas ) sinh ở Poujol , Pháp ngay 7 tháng Sáu năm 1829 .

SƯ HUYNH EXUPERIEN MAS, ĐÁNG KÍNH
(1829 - 1905)

Ở chức vụ cuối cùng, kéo dài 32 năm, Sư Huynh đã làm một công việc tông đồ rất đáng khen. Sư Huynh là người đã gợi ý lập ra Tĩnh Tâm hằng tháng nhằm củng cố đời sống thiêng liêng của các sư huynh và Năm Tập Thứ Hai. Sư Huynh sáng lập Hội Thánh Benoit Joseph Labre nhằm mục đích giúp cho giới trẻ sống một đời sống kitô giáo đích thật. Sư huynh gợi ý và linh hoạt Hội Các Công Nhân Kỷ Thương để bảo vệ của cải vật chất và thiêng liêng của họ. Hội công nhân này là nguồn gốc của Liên Đoàn Lao Động Công Giáo Pháp sau này.
Sư Huynh ra đi trong bình an của Thiên Chúa ngày 31 tháng Giêng năm 1905 tại Paris. Án phong thánh cho tôi tớ Chúa đã tiến hành cách mau lẹ. Các thủ tục đã được Bộ Phong Thánh chấp nhận từ tháng Tư năm 1979 và hồ sơ để xét về tình anh hùng của các nhân đức của Sư Huynh đang được chuẩn bị.

F. Lucien chuyển ngữ


 Chú giải F.Lucien –

1.     Tên Dòng , Tên gia đình / ngoài đời: Cho tới thập niên 70, các Frères Pháp và các Tỉnh Dòng liên kết với Pháp đều có một tên dòng nhận được khi mặc áo dòng, như bước đầu của cuộc dấn thân vào Dòng La San: một áo dòng, một tên dòng. Sư huynh đó sẽ mang tên dòng này suốt đời; người ngoài, học sinh, cựu học sinh chỉ biết Sư Huynh qua tên dòng

2.     Khi một người chết có một cuộc sống được mọi người mến phục, đáng làm gương thì người ta xin Giám mục địa phương lập án phong thánh cho vị đó. Giám mục này sẽ trao cho một Ủy ban cứu xét đơn xin, lập hồ sơ, gồm nhất là các tài liệu, chứng từ …Nếu Giám mục thấy nên thì sẽ chuyển về Rôma. Rôma cứu xét xem hồ sơ có đầy đủ không, có làm theo đúng thủ tục không, nếu đủ sẽ nhận hồ sơ và đưa qua ủy ban gồm các thần học gia, chuyên viên giáo luật, sử gia, khoa học gia… nghiên cứu; nếu thấy đáng thì sẽ chuyên lên Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh để đăng ký vào các Hồ sơ phong thánh. Đến đây thì tôi tớ Chúa trên đây sẽ được gọi là Đáng Kính, bước tới sẽ là chân phước nếu có một phép lạ, sau đó nếu có một phép lạ nữa sẽ được phong thánh. Phép lạ là để cho thấy Thiên Chúa chấp nhận việc Giáo hội tôn vinh tôi tớ Người.


URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=696

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com