Tin tức » Tài Nguyên Lasan » Nghiên cứu Lasan 26.03.2019 18:10
Trở Thành Sư Huynh La San Hôm Nay
® 14.07.2013 15:15 | 2016 hits ®

Xem hình
Bài chia sẻ của Sư Huynh Tổng Quyền Alvaro
với các SHGT và SH PTGT họp tại Roma – 15.5.2012.

Chúng ta đang định hình rõ ràng hơn về chân dung của Sư Huynh La San hôm nay. Với tôi, trở thành Sư Huynh La San ngày hôm nay là, trước hết, chúng ta phải là một tu sĩ được thánh hiến cho Thiên Chúa; thứ đến, chúng ta là anh em sống cùng chung và liên kết trong một cộng đoàn; rồi, chính trong cộng đoàn ấy, chúng ta phục vụ cho việc giáo dục và Phúc Âm hoá người trẻ và người nghèo; nhưng, không chỉ riêng chúng ta, mà chúng ta còn phải liên kết với những người muốn chia sẻ đặc sủng với chúng ta.

Thánh hiến cho Thiên Chúa

Điều trước hết phải luôn ý thức là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và gọi mời để thánh hiến cho Thiên Chúa và phụng sự Ngài. Chúng ta phụng sự Thiên Chúa như là một người được sai đi để thực thi ý Chúa chứ không như ta muốn làm hay thích làm. Đó là ý nghĩa của việc “sai đi”.

Sự thánh hiến ấy mời gọi chúng ta phải đáp lại Lời Chúa qua Tin Mừng. Thánh Lập Dòng nhắc nhở chúng ta, Tin Mừng là quyển Luật đầu tiên mà chúng ta phải lắng nghe và tuân giữ.

Thánh hiến cho Thiên Chúa mời chúng ta phải hiến tế chính bản thân chúng ta để đáp lại tiếng của Ngài ngang qua tiếng kêu của người nghèo, đặc biệt là các trẻ em nghèo. Chúng ta hiến tế chính mình cho Thiên Chúa không với một tư cách nào khác mà là trong tư cách là một Sư Huynh, không theo cách nào khác mà là cách Thiên Chúa muốn Sư Huynh đáp trả.

Theo cách đó, việc thánh hiến của chúng ta ngang qua việc phục vụ giáo dục trở thành một ân sủng của Thiên Chúa ban tặng cho người nghèo, đặc biệt là trẻ em nghèo.

Sống trong một cộng đoàn Sư Huynh La San

Là Sư Huynh, chúng ta liên kết với trước hết với các Sư Huynh khác trong cộng đoàn, như là Anh Em. Sư Huynh là thành viên của cộng đoàn mà chúng ta được Thiên Chúa sai đến ngang qua Hội Dòng. Sư Huynh thuộc về cộng đoàn, theo đòi hỏi của Lời Khấn mà Sư Huynh đã công khai tuyên hứa. Sư Huynh phục vụ người khác  như là một Sư Huynh ở giữa các Sư Huynh khác trong cộng đoàn. Việc phục vụ của Sư Huynh được cộng đoàn sai đi với tính cách của người tông đồ, không có việc phục vụ nào được gọi là việc tông đồ nếu Sư Huynh làm việc ấy không do cộng đoàn sai đi. Do vậy Sư Huynh phục vụ có nghĩa là cộng đoàn đang phục vụ.

Như Chúa Giêsu nói: Không có thầy chúng con không thể làm gì được. Chúng ta có thể nói, không có cộng đoàn, Sư Huynh không thể làm được gì trong tư cách là Sư Huynh. Cộng đoàn là nền tảng để Sư Huynh sống và hành động.

Phục vụ cho việc giáo dục và Phúa Âm hoá người nghèo và người trẻ.

Chúng ta được kêu gọi để thánh hiến cho Thiên Chúa và để được Ngài sai đi. Sự thánh hiến của chúng ta mời gọi chúng ta hiến tế chính mình cho Thiên Chúa (theo gương Chúa Giêsu và Thánh Lập Dòng) ngang qua việc phục vụ giáo dục người trẻ và người nghèo. Chúng ta phục vụ người nghèo phải như là một Sư Huynh, trong một cộng đoàn, trong một Tỉnh Dòng và trong Dòng.

Sứ mạng của chúng ta phải đụng chạm đến được con tim của người trẻ và người nghèo. Người trẻ và người nghèo luôn hy vọng, họ cần những người dẫn đường trong hành trình lữ thứ trần gian này. Là Sư Huynh, chúng ta phải dẫn đưa họ đến một nền giáo dục có chất lượng, giúp họ nhận ra giá trị nhân bản và làm cho Tin Mừng được nhận biết. Người dẫn đường trước hết phải là một chứng nhân của Thiên Chúa. Thánh Lập Dòng trong bài nguyện gẫm về thánh nữ Têrêsa đã viết: “Trong mọi sự chúng ta chạm đến Thiên Chúa, thì chúng ta có thể tìm thấy Thiên Chúa trong mọi vật.” (NG 177:3). Khả năng Phúc Âm hoá người khác chỉ có thể có khi chúng ta có đời sống nội tâm sâu sắc, nó cũng mời chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa nhiều hơn nữa, nếu chúng ta muốn việc tông đồ giáo dục của chúng ta sinh nhiều hoa trái.

Liên Kết với những ai muốn chia sẻ đặc sủng La San.

Việc phục vụ giáo dục và Phúc Âm hoá người nghèo trong thời đại hiện nay mời gọi các Sư Huynh liên kết với người khác, nhất là những ai muốn chia sẻ đặc sủng La San với các Sư Huynh. Đặc sủng La San không còn chỉ dành riêng cho các Sư Huynh mà thôi, mà Chúa Thánh Thần còn ban xuống trên những ai Ngài muốn.

Sự liên kết trong ý nghĩa là liên kết với những ai cùng chia sẻ sứ mạng và liên kết để phục vụ cho sứ mạng giáo dục, đem lại cho người nghèo một sự giáo dục nhân bản và Kitô. Điều này đòi hỏi Sư Huynh phải biết chia sẻ tinh thần và linh đạo La San cho những ai muốn liên kết với Sư Huynh, nghĩa là Sư Huynh phải xác tín và nắm vững linh đạo và tinh thần Dòng đã được truyền lại từ Thánh Lập Dòng, như thế Sư Huynh mới có thể luân chuyển dòng sinh lực ấy đến cho những ai cộng tác và muốn chia sẻ sứ mạng với Sư Huynh.

Chỉ có thể gọi là liên kết khi Sư Huynh và các cộng tác viên đối xử với nhau như những thành viên trong gia đình, có những mối quan hệ tốt với nhau, tin tưởng lẫn nhau, đồng hành cùng nhau – xứng với từ ngữ mà Dòng đã chọn để nói về tất cả chúng ta, các Sư Huynh và các cộng tác viên La San - “gia đình La San”. Trong mối quan hệ ấy, Sư Huynh và các cộng tác viên cùng nhau tổ chức công việc theo nhóm, cùng nhau tìm kiếm những giá trị của đức tin, tình huynh đệ và sự phục vụ.

Thưa tất cả Anh Em, chúng ta được mời gọi đến với Chúa để được sai đi phục vụ giáo dục cho người nghèo, nâng đỡ cho người trẻ. Trong Thần Khí của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa, mở lòng ra, cùng chung và liên kết với nhau để mạnh dạn bước vào tương lai của thế kỷ XXI. Chọn lựa bước vào tương lai với niềm tin tưởng và chấp nhận những thay đổi của cuộc sống, nhưng cũng phải gìn giữ truyền thống để không đánh mất căn tính La San, không đi trật linh đạo La San, phục vụ đúng với đặc sủng La San mà Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta ngang qua Thánh Lập Dòng.

Nguyện xin Đức Mẹ là Ngôi Sao Sáng, là Nữ Vương các trường học Công Giáo, xin Thánh Gioan La San và chư thánh La San cầu bàu và phù trợ cho tất cả chúng ta, giúp chúng ta đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa trong một đức tin vững mạnh và lòng nhiệt thành sống cho Chúa, cho sứ mạng giáo dục, cho người nghèo.
Giuse Lê Văn Phượng FSC


Tin liên quan:
Bài 11 - Nhà Nội Trú La San [05.07.2013 15:50 | 2542 hits]
Bài 10 - Trường Học [27.06.2013 19:10 | 1698 hits]
Bài 5 - Đời Tu Của Các Sư Huynh [26.03.2013 10:29 | 2814 hits]
Bài 3 - Những Dấu Chỉ Thời Đại [07.12.2012 02:29 | 2256 hits]
Bài 2 - Trung Thành Với Đáng Sáng Lập [02.11.2012 02:42 | 3341 hits]
Bài 1 - Tiên Tri La San [13.10.2012 15:37 | 3729 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
Trở Thành Sư Huynh La San Hôm Nay
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 Bài 11 - Nhà Nội Trú La San [05.07.2013 15:50 | 2542 hits]
 Bài 10 - Trường Học [27.06.2013 19:10 | 1698 hits]
 Dấu Ấn Hai Mùa Chay [19.04.2013 10:05 | 1763 hits]
 Bài 5 - Đời Tu Của Các Sư Huynh [26.03.2013 10:29 | 2814 hits]
 Bài 3 - Những Dấu Chỉ Thời Đại [07.12.2012 02:29 | 2256 hits]
 Bài 1 - Tiên Tri La San [13.10.2012 15:37 | 3729 hits]
 ĐẾN ĐỂ HỌC, RA ĐI ĐỂ PHỤC VỤ [27.07.2012 14:24 | 2226 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Phần đông học sinh vốn sinh ra là nghèo, nên anh em phải giúp chúng coi thường phú quí và mến chuộng nghèo khó, bởi Đức Chúa chúng ta đã sinh ra nghèo nàn, đã yêu thương người nghèo, thích sống với người nghèo, và Người đã nói phúc thay ai nghèo khó, vì Nước Trời là của họ
MR 202,2,2
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 009
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 009
 Tổng lượt truy cập 006090025
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Ba 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang