Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 26.05.2019 16:54
Ý nghĩa của 3 việc thực hành mùa chay: Ăn Chay, Cầu Nguyện và Bố Thí
® 09.02.2016 23:07 | 1215 hits ®

Xem hình
Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi các tín hữu thực hành 3 việc quan trọng và cụ thể đó là : cầu nguyện, ăn chay và bố thí.
Để hiểu thêm về ý nghĩa 3 việc thực hành này, kính mời quý bạn đọc xem bài viết dưới đây:

TÌM HIỂU VIỆC ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN VÀ BỐ THÍ TRONG KINH THÁNH

Mùa Chay đến trong bầu khí dân tộc Việt Nam đang đón Tết Nguyên Đán, mặc dù cho phép dời việc ăn chay vào ngày khác, Giáo Hội Việt Nam vẫn cử hành thứ Tư lễ Tro, để nhắc nhớ chúng ta tâm tình và ý nghĩa của mùa Chay để nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng muốn mọi người thực hành các việc đạo đức trong ý nghĩa của nó và hướng về Thiên Chúa chứ không chỉ dừng lại ở những hình thức bên ngoài.

Trong tâm tình đó, xin chia sẻ ý nghĩa của các việc đạo đức mùa Chay mà Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng Matthêu 6,1-18.

Đọc Tin Mừng Matthêu 6,1 - 18 chúng ta thấy Chúa Giêsu đề cập đến nền đạo đức mới, phải thi hành những việc đạo đức thế nào cho phù hợp với tinh thần Kitô. Chúa Giêsu đưa ra những lời khuyên bao gồm ba chiều kích:

  • Đối với bản thân (6,16-18): ăn chay kín đáo, đừng làm bộ mặt buồn rầu thiểu não, ăn chay không nên quan trọng hóa những cử chỉ bên ngoài (x.Is 58,6t).
  • Đối với Thiên Chúa (6,5-15): cầu nguyện trong phòng kín, đừng đạo đức giả, lời kinh nguyện hay nhất (Kinh Lạy Cha) luôn đi kèm thứ tha.
  • Đối với tha nhân (6,1-4): bố thí cách kín đáo, đừng phô trương.

1. ĂN CHAY:

1.1 Đối Với Người Do Thái:

Ăn chay là đặc điểm của lòng đạo đức người Do Thái, nhiều trường hợp là bắt buộc (như ngày lễ Xá tội), họ ăn chay mỗi tuần hai lần (Lc 18,12).

Ăn chay là một dấu chỉ tang tóc tưởng niệm việc Đền thờ bị phá hủy, dân bị lưu đày hoặc khi trời hạn hán.

... từ phương Bắc, Ta sắp đem tai họa tới... Vì thế các ngươi hãy thắt lấy bao bị, hãy khóc lóc, hãy tru lên, vì cơn thịnh nộ của Giavê đã không cất khỏi trên chúng ta. (Gr 4, 6-8; x. Gr 6,26).

Hãy thắt lưng mà than... Hãy nghiêm lệnh kiêng chay... và hãy kêu cứu Giavê... Giống vãi ra đã khô cháy dưới luống cày, kho lúa tan hoang, lẫm thóc sụp đổ, vì lúa đã khô... Vì các lạch nước đã khô và lửa đã thiêu nội cỏ đồng hoang...  (Ge 1,13-20).

Ăn chay tỏ lòng sám hối ăn năn để được xá tội.

...Ngày xá tội:...phải hãm mình và dâng hỏa tế cho Thiên Chúa... Phàm sinh linh nào không hãm mình trong ngày ấy, sẽ bị diệt khỏi vòng thân thích nó (Lv 23,26 - 32; x. Ds 29,7 -11; Gn 3,5).

Dần dần một số người Do Thái đạo đức (nhất là nhóm Biệt phái) tăng thêm nhiều ngày và nhiều hình tức ăn chay: buồn thảm, không tắm rửa, không xức nước hoa... Và rồi họ rơi vào căn bệnh vụ  hình thức, khoe khoang.

Chúng tôi hãm mình phạt xác, người không màng biết đến? Này, ngày các ngươi giữ chay, các ngươi những tìm ích kỷ lợi riêng... các ngươi giữ chay để xô xát cãi vã, đấm đá ẩu đả với lòng độc ác. Nào đó đâu phải là thứ chay Ta mến chuộng...(Is 58, 3-4; x. Lc 18,10-12)

Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ không ngừng cảnh tỉnh họ:

Ngày các ngươi hãm mình phạt xác? Nào đâu có phải là cúi đầu rạp mình xuống như vậy, và lăn mình trên bao bị bụi tro? ...

Chay kiêng Ta mến chuộng, há lại không phải thế này sao: Mở trói ác ôn, bật tung thừng ách, thả tự do cho người bị hành hạ...bẻ bánh cho người đói, dẫn trọ nhà kẻ vô gia cư; thấy ai mình trần, ngươi cho họ áo che thân... Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ như rạng đông, phúc đức ngươi sẽ cầm đầu đi trước... Ngươi cầu khẩn và Chúa sẽ đáp lại. (Is 58,5-8; x. Ge 2,12t).

1.2. Đối Với Chúa Giêsu:

Chúa Giêsu không phản bác giá trị của việc ăn chay hãm mình. Ngài cảnh báo việc quan trọng hóa các dấu chỉ bên ngoài: “chớ làm bộ rầu rĩ”, “làm ra vẻ thiểu não”;

Ngài mời gọi đi vào tinh thần của việc ăn chay hãm mình là nói lên sự hối cải, sự biến đổi chính mình, hướng về Thiên Chúa với một thái độ tùy thuộc và phó thác hoàn toàn. Điều đó không cần ai thấy, Cha chúng ta, Đấng hiện diện nơi kín đáo sẽ biết rõ (Mt 6,16-18).

2. CẦU NGUYỆN:

2.1 Cách Thức Cầu Nguyện Của Người Do Thái Thời Bấy Giờ:

Mọi người mỗi ngày vào những lúc sáng và chiều phải đọc kinh Shema (“Hãy nghe”), các Luật sĩ còn dạy họ phải đọc 18 lời chúc tụng mỗi ngày. Khi ăn họ cũng thường quen đọc một vài lời nguyện và chúc tụng.

Hãy nghe, hỡi Israel... Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi...Ngươi phải lặp lại lời ấy cho con cái, khi đi đường cũng như lúc nằm nghỉ. Ngươi buộc làm dấu nơi tay ngươi, các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán ngươi (Đnl  6, 4 - 9).

Ngày Sabat, người Do thái tập trung ở hội đường để cầu nguyện. Việc cầu nguyện bắt đầu bằng một vài lời (một công thức) chúc tụng giản lược, sau đó người ta nghe đọc Kinh Thánh và lời giảng giải của một vị kinh sư.

Nhiều người Do Thái lợi dụng dịp này để phô trương lòng mộ đạo. Chúng ta gặp thấy trong Tin Mừng nhiều lần Chúa Giêsu khiển trách các Biệt phái tỏ ra vênh váo, đọc kinh dài lê thê, người ta ngồi mình đứng... (Mt 23,6, Lc 11, 43; Lc 17, 11...).

2.2 Thái Độ Của Chúa Giêsu:

Chúa Giêsu không lên án việc cầu nguyện, không kết án việc tập trung lại để hiệp nhau thờ phượng tôn vinh Thiên Chúa. Chính Ngài thường đến hội đường cầu nguyện.

Đối với Chúa Giêsu cầu nguyện phải là một sự gặp gỡ biệt vị, một cuộc đối thoại thân mật giữa Thiên Chúa với mỗi người. Cầu nguyện không phải là để “trình diện” trước mặt Chúa, nhưng là tỏ bày với Đấng là Cha chúng ta tình yêu của người con thảo, mở lòng ra và sẳn sàng nghe Thiên Chúa nói với ta.

Chúa Giêsu cho thấy mọi nỗ lực khi cầu nguyện nhằm để được tiếng là “đạo đức” đều bị coi là lệch lạc và Ngài khuyên đừng bắt chước (Mt  6, 5-8).

Việc ăn chay, cầu nguyện nhằm hướng chúng ta về Thiên Chúa, để làm vinh danh Người và cho Nước Chúa hiển trị. Trong Kinh Lạy Cha Chúa Giêsu nói lên điều đó, Ngài còn đưa ra cho chúng ta một phương thế để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận và để được hưởng ơn tha thứ  là phải thứ tha, nỗ lực làm hòa với tha nhân (x.Mt 6,14t; 5,23-24t; Mc 11,25).

3. BỐ THÍ:

Đi kèm theo việc ăn chay cầu nguyện đó là phải thực thi bác ái.

3.1 Đối Với Người Do Thái:

Bố thí là một hành vi công chính nói lên sự tương thân tương trợ. Đừng hẹp hòi với người nghèo, Thiên Chúa sẽ xuống ơn và giải thoát khỏi mọi tai họa.

Đừng khước từ ban ơn cho kẻ bần cùng... Có kẻ kêu xin, đừng quay mặt đằng khác... Hãy ghé tai nghe kẻ nghèo... Thiên Chúa sẽ gọi con là con, Người sẽ ban ơn và giải thoát con    (Hc 4, 3-5.8.10) .]

Con hãy lấy của con có mà làm phúc. Mắt con đừng ra chiều đố kị khi bố thí... Có của, tùy theo số lượng, con hãy lấy mà bố thí... Vì chưng việc bố thí giựt khỏi sự chết và không lâm vào cảnh tối tăm. Quả thế, bố thí là lễ tế tốt đẹp trước nhan Thiên Chúa  (Tb 4,7-11).

Bố thí có giá trị tẩy xóa tội lỗi.

Như nước dập tắt lửa hoả hào, việc nghĩa xá đền tội lỗi (Hc 3,30).

Bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Kẻ làm bố thí sẽ được no nê sự sống (Tb 12,9).

Bố thí có giá trị như một hiến lễ.

Bố thí là lễ tế ngợi khen (Hc 35,2).

Bố thí là lễ tế tốt đẹp trước nhan ThiênChúa (Tb 4,11).

3.2 Đối Với Chúa Giêsu:

Chúa Giêsu hoàn toàn không bài bác việc đạo đức này. Ngài còn cho thấy đó là những điều con người sẽ phải trả lẽ trước nhan Thiên Chúa (Mt 25,31-45).

Chúa Giêsu chỉ tố cáo việc thực thi bố thí cách phô trương mà thôi. Kẻ nào cho để lấy tiếng bằng cách “phô trương cho thiên hạ thấy” đó là thói giả hình cách đầy đủ ý nghĩa nhất và “họ đã được khen rồi” (Mt  6, 2).

Ngài dạy chúng ta khi bố thí “đừng để cho tay trái biết việc tay phải làm” để nhấn mạnh đến sự kín đáo đến ngay cả người thân cận cũng không biết việc người ấy làm.

Lời dạy này đưa chúng ta đến một thái độ đích thực của người môn đệ Chúa Giêsu là trông cậy vào Thiên Chúa, Cha chúng ta, với lòng con thảo, nhìn nhận Người là Đấng duy nhất đánh giá được hành vi của chúng ta. Đó chính là sự cao trọng của việc bố thí, sự cao trọng mà một kinh sư Do Thái cho là “cao trọng hơn cả Môsê”.
Hoa Hạ FSC


Tin liên quan:
Ý Nghĩa Mùa Chay [09.02.2016 23:02 | 1730 hits]
Sứ điệp Mùa Chay năm 2016 [28.01.2016 14:51 | 1691 hits]
Lời Mợi Gọi Sống Chân Thật [04.03.2014 23:59 | 1369 hits]
Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro [04.03.2014 23:54 | 1580 hits]
Tro [04.03.2014 23:47 | 1259 hits]
10 Lời Khuyên Để Sống Tốt Mùa Chay [04.03.2014 23:41 | 1433 hits]
Trọng Tâm Của Mùa Chay [08.03.2011 23:36 | 1832 hits]
CHÚA NHẬT LỄ LÁ Lc 19,28-40 [27.03.2010 07:36 | 1343 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
Ý nghĩa của 3 việc thực hành mùa chay: Ăn Chay, Cầu Nguyện và Bố Thí
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CN MTN 7C [22.02.2019 21:19 | 168 hits]
 ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH [01.02.2019 15:29 | 181 hits]
 CHÚA NHẬT MTN 3C [27.01.2019 22:15 | 161 hits]
 CHÚA NHẬT MTN 2C [16.01.2019 22:45 | 194 hits]
 CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C [10.01.2019 22:02 | 278 hits]
 LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA [05.01.2019 22:28 | 264 hits]
 LỄ HIỂN LINH [05.01.2019 22:22 | 171 hits]
  CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 4C [20.12.2018 10:51 | 232 hits]
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 214 hits]
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 228 hits]
 CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 263 hits]
 Chúa Kitô Vua Vũ Trụ [22.11.2018 19:55 | 199 hits]
 CHÚA NHẬT 33 TN B [16.11.2018 15:55 | 194 hits]
 Chúa Nhật 32B [10.11.2018 08:54 | 223 hits]
 CHÚA NHẬT 31B MTN [01.11.2018 22:01 | 233 hits]
 CÁC THÁNH NAM NỮ [31.10.2018 20:59 | 269 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Phải giúp trẻ thâm tín rằng những gì anh em dạy dỗ chính là chân lý của Đức Giêsu Kitô, Đấng dùng miệng lưỡi anh em để nói. Anh em chỉ dạy nhân danh Chúa mà thôi, và cũng chính Người ban cho anh em có uy quyền trên chúng. Cũng phải giúp trẻ thâm tín rằng chúng chính là sứ điệp Đức Giêsu Kitô đọc cho anh em viết mỗi ngày vào trong tim chúng, không phải bằng mực, nhưng bằng thần khí Thiên Chúa hằng sống.
MR 195,2,1.
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 006
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 006
 Tổng lượt truy cập 006386140
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang