Tin tức » Tài Nguyên Lasan » Các Thánh Lasan 26.05.2019 08:37
Phụng Vụ Thánh Lễ - Lễ Thánh Sư huynh Salomon
® 10.10.2016 16:35 | 1028 hits ®

Đức Thánh Cha Phaxicô sẽ tuyên thánh cho chân phước Sư huynh Salomon tử đạo, vào ngày 16 tháng 10 năm 2016. Sau đây là bản văn Phụng Vụ Thánh Lễ ngày lễ thánh Sư Huynh Salomon, ngày 2 tháng 9 hằng năm.THÁNH LỄ

Ca nhập lễ

Thánh Sư Huynh Salomon đã kiên cường đến chết vì lề luật Chúa, và không nhát đảm trước lời đe dọa của kẻ gian ác, bởi Người đã được xây dựng trên đá tảng vững bền. (H)


Lời nguyện nhập lễ  


Lạy Cha, Cha đã ban cho Thánh Sư Huynh Salomon ơn kiên trung với Cha và lòng thứ tha vĩ đại đối với kẻ bách hại, trong lúc chịu những nỗi tột cùng đau khổ của tù đày và tử đạo. Nhờ lời cầu bàu của Ngài, xin giúp chúng con bền chí trung thành với Giáo Hội Cha và luôn sẵn sàng hòa giải với mọi anh chị em đồng loại.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô ...

Bài đọc I:
Trích sách Huấn Ca      (Huấn Ca 51, 1–12)


Nhờ uy danh cao cả, Ngài đã giải thoát con

Lạy Đức Chúa là Vua, con xin cảm tạ Ngài, ca ngợi Ngài là Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. Con cảm tạ danh Ngài. Ngài quả là Đấng bảo vệ và trợ giúp con, Ngài đã cứu thân con khỏi hư mất, xin cứu con thoát khỏi lưới dò của kẻ chuyên đặt điều vu khống, và kẻ ưa nói lời điêu ngoa. Khi con gặp kẻ thù chống đối, Ngài đã thương trợ giúp và giải thoát con. Nhờ uy danh cao cả, và chiếu theo lòng lân tuất vô biên của Ngài, Ngài đã giải thoát con khỏi những kẻ rình cắn xé con, chực nuốt trửng, khỏi tay những kẻ tìm hại mạng sống con, khỏi bao khốn quẫn con hứng chịu, khỏi đám lửa vây quanh làm con ngạt thở, khỏi ngọn lửa không do con đốt lên, khỏi lòng vực sâu âm phủ, khỏi lưỡi nhơ bẩn, khỏi lời điêu ngoa, khỏi hoạ vu oan do kẻ gian tà sàm tấu. Mạng con đã kề sát tử thần, đời con đã gần đáy âm ty. Con đã bị tư bề vây hãm mà chẳng có người trợ giúp con. Con đưa mắt tìm người cứu giúp, nhưng chẳng thấy một ai. Bấy giờ, lạy Đức Chúa, con nhớ lại lòng lân tuất của Ngài, và tưởng nhớ bao việc Ngài làm từ muôn thuở: Ngài đã giải thoát những ai cậy trông Ngài, và cứu họ khỏi tay thù địch. Từ cõi đất, tôi dâng lời cầu khẩn, xin Chúa cứu tôi thoát khỏi tử thần. Tôi kêu cầu Đức Chúa là Cha của Chúa tôi: "Xin đừng bỏ rơi con trong những ngày khốn quẫn, khi bè lũ kiêu căng hoành hành mà chẳng có người nào trợ giúp. Con sẽ không ngừng ca ngợi Thánh Danh và hát lên bài ca cảm tạ." Ngài đã đoái nghe lời con cầu khẩn, vì đã cứu con khỏi diệt vong, và giải thoát con khỏi thời tai hoạ. Bởi thế, con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài, và xin chúc tụng danh Đức Chúa.

Đáp ca                    (Tv 31, 3-4 . 6 . 8 . 17 . 21)

X:
     Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
          Như thành trì để cứu độ con.

          Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa.
         Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

Đ:    Lạy Chúa, xin biểu dương sức mạnh và đến cứu chúng con.


X:     Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,

         Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín.
         Phần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài.

Đ:    Lạy Chúa, xin biểu dương sức mạnh và đến cứu chúng con.


X:     Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở,

         Vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.
         Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời
         Trên tôi tớ Ngài đây,
         Và lấy tình thương mà cứu độ.

Đ:    Lạy Chúa, xin biểu dương sức mạnh và đến cứu chúng con.


X:     Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng

         Khỏi người đời mưu hại.
         Ngài che chở họ trong lều thánh
         Xa tầm lưỡi thị phi.

Đ:    Lạy Chúa, xin biểu dương sức mạnh và đến cứu chúng con.


 
Bài đọc II:
Trích thư Rôma     (Rm 8, 31-39)


Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng,

 nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
Thưa anh em có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng (1 Cor 1, 18)

Halleluia, Halleluia.

Lời rao giảng về Thập Giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Halleluia.
 
Tin Mừng  (Lc 9, 23 -26)

Ai  muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người: "Ai muốn đi theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. nếu người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên sứ.

Lời nguyện tiến lễ


Lạy Cha, xin chúc lành và thánh hoá lễ vật chúng con dâng. Xin làm cho tâm hồn chúng con thấm nhuần tình yêu mãnh liệt, một tình yêu đã ban cho các Thánh Sư Huynh Salomon tử đạo sức mạnh để chiến thắng mọi đau khổ.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô...

Ca hiệp lễ    (Mt 16, 24)


Chúa phán: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”


Lời nguyện hiệp lễ


Lạy Cha, chớ gì mầu nhiệm mà chúng con vừa đón nhận, ban cho chúng con chính lòng can đảm thiêng liêng đã làm cho các Thánh Sư Huynh Salomon tử đạo, kiên trung phục vụ Ngài và chiến thắng nỗi tột cùng đau khổ.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô ...

(Trích từ Phụng Vụ Riêng Dòng La San)

Tin liên quan:


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
Phụng Vụ Thánh Lễ - Lễ Thánh Sư huynh Salomon
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 SH. Juan Fromental Cayroche (Hno Juanito) [21.07.2013 13:31 | 1658 hits]
 Những Đóa Hoa La San 011 [04.05.2013 08:45 | 1612 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Anh em hãy nhớ mục đích Con Thiên Chúa đến trong thế gian này là để hủy diệt tội lỗi. Đó cũng phải là mục đích chính của việc thành lập các Trường Kitô, và do đó, phải là mục tiêu đầu tiên của lòng nhiệt thành anh em. Điều này khiến anh em không thể chấp nhận để những gì làm mất lòng Thiên Chúa xảy đến cho trẻ anh em hướng dẫn. Nếu anh em thấy điều gì nơi chúng làm mất lòng Thiên Chúa, anh em phải lập tức lo sửa chữa với hết sức mình.
MR 202,1,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 006
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 006
 Tổng lượt truy cập 006384103
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang