Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 28.05.2018 09:10
Bài Học Từ Lời Chúa - Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
® 17.12.2016 17:37 | 490 hits ®

Mt 1:18-24
Thái độ đức tin của Thánh Giuse.
-----
“Ông đang toan tính như vậy,
thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông
Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy
và đón vợ về nhà... và khi bà sinh một con trai,
ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.” (Mt 1:20.24-25)


Tin Mừng theo thánh Mátthêu thì tường thuật lại việc sứ thần “truyền tin” cho Giuse về sự cưu mang “Con vua Đavít”, Đấng sẽ cứu dân Người khỏi tội (Mt 1:18-24). Ngang qua “biến cố truyền tin cho Giuse”, chúng ta học được nơi Thánh Cả một thái độ đức tin đó là nhận ra vị trí của mình, lắng nghe tiếng Chúa và chấp nhận thay đổi kế hoạch của mình để thực hiện theo ý Chúa.

Tin Mừng theo thánh Luca kể lại việc sự thần “truyền tin” cho Đức Maria và với lời thưa “xin vâng” của Mẹ, Con Thiên Chúa được thụ thai (Lc 1:35-38) và sinh ra trong máng cỏ hang lừa (Lc 1:4.6-7). Còn Tin Mừng theo thánh Mátthêu thì tường thuật lại việc sứ thần “truyền tin” cho Giuse về sự cưu mang “Con vua Đavít”, Đấng sẽ cứu dân Người khỏi tội (Mt 1:18-24). Thánh Giuse đã “xin vâng” trong tự do và hoàn toàn vô điều kiện nghĩa là “ông đã làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1:24). Như thế, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, được sinh ra nơi trần gian bởi lời xin vâng” của Đức Trinh Nữ Maria, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần; thì Con Thiên Chúa cũng được “sinh ra” từ một dân tộc, bởi sự “xin vâng” của Thánh Giuse.

Trước hết hãy suy tư về thái độ không muốn tố giác Đức Maria nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo của Giuse. Tin Mừng viết: “Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.” (c.19) Thánh Giuse“không muốn tố giác” Đức Maria theo nghĩa là ngài biết Đức Maria thụ thai bởi quyền năng thần linh nhưng vì tự mình chưa thể hiểu thấu nên Giuse muốn giữ kín huyền nhiệm của Thiên Chúa, không muốn làm lộ chuyện của Thiên Chúa trước thời hạn, không nên xen vào chuyện của Thiên Chúa, vì thế mà ngài “định tâm lìa bỏ Đức Maria cách kín đáo” (c.19). Đó là thái độ mà Tin Mừng viết: “Giuse là người công chính và không muốn tố giác bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.” (c.19). Theo Kinh Thánh, người công chính là người đặt đúng vị trí của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, giữ đúng mối tương giao phải có đối với Người. Thánh Giuse trong dự tính riêng đã nhận ra vị trí của mình và thực hiện theo những gì mình phân định dựa theo truyền thống đức tin Do Thái giáo. Nhưng như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Thiên Chúa cũng vượt xa suy nghĩ phàm nhân bấy nhiêu. Thiên Chúa có một dự tính khác và Ngài muốn thánh Giuse cộng tác vào, nên đã sai sứ thần đến “truyền tin” cho Giuse... Trong cuộc sống gia đình hay cộng đoàn, mỗi khi tôi không đặt đúng vị trí của mình, tôi dễ trở thành kẻ “gây rối” trong gia đình, cộng đoàn của mình.

“Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông...” (c.20). Khi nhận lời sứ thần “truyền tin”, thánh Giuse được trao cho một sứ mạng. Sứ mạng này được thực hiện hai bước: (1) đừng ngại đón Maria về nhà làm vợ (Mt 1:20) và (2) đặt tên cho Con Trẻ là Giêsu (Mt 1:21). Thực vậy, Thiên Chúa cần sự cộng tác của Thánh Giuse, vì Ngôi Lời sinh ra vẫn chưa đủ, cho dù đây là cuộc sinh ra lạ lùng về khía cạnh sinh học. Bởi vì Ngài còn phải hội nhập vào một gia tộc và một dân tộc với một lịch sử và một nền văn hóa đặc thù; qua đó, Ngài mang lấy “thân phận con người”. Để có được chiều kích nền tảng này của mầu nhiệm nhập thể, Con Thiên Chúa cần một người đàn ông nhận mình làm con một cách tự do. Khi đón nhận Mẹ Maria và Người Con mà Mẹ đang cưu mang, Thánh Giuse làm cho Người Con ấy đi vào trong dòng tộc Đavít, nghĩa là đi vào lịch sử và nền văn hóa của một dân tộc; và khi đặt tên, ngài nhận Con Trẻ làm con của mình một cách chính thức. Vì thế, khi loan báo, sứ thần đã gọi Thánh Giuse một cách long trọng: “Này ông Giuse, con vua Đavít...” (Mt 1:20). Thái độ lắng nghe tiếng Chúa đã giúp cho Thánh cả biện phân được đâu là ý mình, đâu là ý Chúa để thực hiện cách vuông tròn một sứ mạng được trao phó (như chúng ta biết trong các đoạn Tin Mừng tiếp theo). Nghe tiếng Chúa thì phải biết ngôn ngữ của Chúa và cần một sự chú tâm. Để dễ dàng nghe được tiếng Chúa, gương Thánh Cả mời tôi phải đọc Lời Chúa và biết giữ tâm trí trong thinh lặng để có thể chú tâm nghe khi tiếng Ngài qua các biến cố…

Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà... và khi bà sinh một con trai, ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.” (c.24-25). Thánh Giuse đã nhìn và phân định sự việc dưới vấn đề nhãn quan trần thế, nên Thánh Cả có một cách giải quyết vấn đề theo cách của mình (cũng rất là nhân bản). Nhưng Thiên Chúa mời gọi Thánh Cả nhìn dưới con mắt đức tin và tìm cách ứng xử bằng một thái độ đức tin. Thánh Giuse “đã làm như lời sứ thần dạy” (c.24). “Ông đón vợ về nhà... và khi bà sinh một con trai, ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (c.25). Giuse đã đón nhận quyết định của Thiên Chúa một cách tự do trong đức tin, trở thành cha đích thật của Con Thiên Chúa mà không có quan hệ xác thịt, khi “ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu”.

Tất cả những điều xảy đến là một huyền nhiệm của “mầu nhiệm Nhập Thể”. Tôi vui mừng sung sướng đón mừng mầu nhiệm huyền siêu này. Chúa đến với nhân loại nhờ sự cộng tác của con người... Chúa cần sự cộng tác của tôi để đến với tha nhân... Chúa cần sự cộng tác của tôi để mọi người biết đến Danh (Tên) của Ngài... Chúa cần sự cộng tác của tôi để chương trình cứu độ của Ngài được thực hiện cho anh chị em tại những nơi tôi hiện diện...

Tôi được mời gọi nhìn lại vị trí của mình trong các sinh hoạt của gia đình hay cộng đoàn, tập nhìn mọi sự bằng cặp mắt đức tin và có lấy thái độ đức tin mà đối xử trong mọi tình huống và mọi sự việc xảy ra trong đời sống, đôi khi cách nhìn và cách ứng xử theo đức tin hoàn toàn không hợp lý luận con người. Nhưng gương đức tin của thánh Giuse dạy cho tôi rằng Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người khi ta từ bỏ dự tính riêng của mình để thực hiện ý Chúa. Đó là cách thức tôi “đặt tên cho Chúa” để đưa Chúa vào lịch sử, để mang Chúa đến với tha nhân tại những nơi tôi được Chúa cho hiện hữu.

Xin cho con biết noi gương thánh cả Giuse, khiêm tốn đảm nhận vai trò và vị trí của mình trong chương trình cứu độ của Chúa dù đôi khi rất là âm thầm hoặc khó hiểu; và mau mắn cộng tác vào những công việc mà Chúa muốn nơi con ngang qua các bậc bề trên, ngang qua các vị trí và phận vụ mà Chúa trao phó để thánh ý Chúa được thể hiện và Danh Chúa được cả sáng.
Hoa Hạ FSC


Tin liên quan:
BỮA TIỆC [12.10.2017 17:42 | 262 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
Bài Học Từ Lời Chúa - Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 LỄ CHÚA BA NGÔI [25.05.2018 13:04 | 38 hits]
 CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN [09.05.2018 21:28 | 77 hits]
 CHÚA NHẬT VI B MÙA PHỤC SINH [02.05.2018 20:33 | 90 hits]
 "Bóng đêm" trong đời sống tu sĩ [25.04.2018 21:54 | 172 hits]
 Chúa Nhật 5B Phục Sinh [25.04.2018 20:40 | 70 hits]
 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH B [16.04.2018 22:35 | 103 hits]
 Chúa Nhật Lễ Lá năm B [22.03.2018 21:25 | 223 hits]
 VỊ NGÔN SỨ VĨ ĐẠI [26.01.2018 20:13 | 451 hits]
 LƯỚI NGƯỜI THAY VÌ LƯỚI CÁ [16.01.2018 20:09 | 413 hits]
 ƠN GỌI và LỜI ĐÁP TRẢ [10.01.2018 20:37 | 468 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Điều khích lệ anh em phải lo khiển trách và sửa sai lỗi lầm của học sinh hơn nữa là nếu anh em thiếu sót việc này, anh em sẽ phải đáng trách trước mặt Thiên Chúa, Đấng sẽ phạt anh em vì sự hèn nhát và thờ ơ trong việc này.
MR 203,3,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 002
 Tổng lượt truy cập 004858003
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2018
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang