Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 28.05.2018 09:10
Niềm Vui Giáng Sinh
® 24.12.2016 12:35 | 608 hits ®

Niềm Vui Giáng Sinh Hướng Ta Về Niềm Vui Thánh Thể
-----
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (Ga 1:14).
Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có,
những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. (Ga 1:10.12)

Lễ Giáng Sinh là việc tưởng niệm mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể làm người và ở giữa chúng ta để kết hợp giữa Trời và Đất, giữa Thiên Chúa với con người, để phục hồi phẩm vị làm con Thiên Chúa cho nhân loại. Đó là niềm vui nhưng chúng ta được mời gọi không dừng lại trong việc cử mừng một lễ hội vui và chóng qua, mà niềm vui Giáng Sinh phải hướng chúng ta đến niềm vui Thánh Thể.

Niềm vui vì có Chúa ở cùng”. “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời” (c.1), “Người ở giữa thế gian và thế gian nhờ Người mà có.” (c.10). Trước khi mặc lấy xác phàm trong hình hài một trẻ thơ, Ngôi Lời đã hiện hữu “từ khởi đầu”. Ngài là Lời sáng tạo của Thiên Chúa, nhờ Ngài mà muôn vật được tao thành. Chiêm ngắm vũ trụ, các tạo vật như cây cối, chim trời, cá biển và mọi loài cầm thú... chúng ta vui vì nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những gì Người sáng tạo. Trong mầu nhiệm Giáng Sinh, khi chiêm ngắm một trẻ thơ chào đời, ta không chỉ nhận ra một Thiên Chúa hiện diện nơi tạo vật, mà còn nhận ra Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta, vì như Chúa Giêsu mạc khải: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 12:45t; 14:9)[1]. Như thế, Chúa giáng sinh làm người là niềm vui cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta: niềm vui có mang tên “Emmanuel” nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

Khi nhận ra và tin “Thiên Chúa ở cùng” nơi sự sinh hạ của một Trẻ Thơ tên là Giêsu và đón nhận Người, tức là “tin vào danh Người” (c. 12) thì chúng ta lại được Người sinh ra lần thứ hai, tức là phục hồi cho ta quyền làm con Thiên Chúa – một sự sinh hạ “không do huyết nhục”, nhưng “do bởi Thiên Chúa” (c.13). Đó là niềm vui lớn lao và cao cả. Để niềm vui “có Chúa ở cùng” được nên trọn vẹn, trước khi chịu nạn chịu chết, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể để trao ban Mình Máu Thánh của Ngài cho chúng ta, hiện diện cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như Ngài đã hứa (Mt 28:20), ngõ hầu sinh ơn cứu độ và cho chúng ta được ân thưởng phúc trường sinh.

Khi cử mừng việc Chúa Giáng Sinh làm người để ở cùng chúng ta, chúng ta được mời gọi nhớ đến những người, những nơi mà chúng ta biết đến, đã nhiều năm qua, đặc biệt mùa Giáng sinh năm nay sẽ không có niềm vui đón Chúa qua thánh lễ. Chúng ta cũng nhớ đến một người bạn của chúng ta chưa có niềm tin và Chúa Kitô hay đã đánh mất niềm tin vào Chúa Kitô, xa rời Thánh Thể, đã lâu không đến tham dự thánh lễ…

Và cầu nguyện cho họ...

Niềm vui “vì được trở nên hiến tế”. Ngôi Lời đã nhập thể nơi trần gian, hiện hữu trong một thân xác con người mang tên Giêsu. Tên “Giêsu” nghĩa là “Thiên Chúa cứu”[2]. Tên Giêsu đã nói lên sứ mạng Đấng được sai đến từ trời để nối trời với đất, để nối con người với Thiên Chúa. Thánh Gioan Tiền Hô khi thấy Đức Giêsu đến với mình thì đã loan báo: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Đức Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể chính là “Chiên Thiên Chúa” hiến tế để “xoá bỏ tội trần gian”. Khi chấp nhận đi vào con đường của hạt lúa mì – con đường thập giá - chấp nhận chịu tan biến đi để sinh nhiều bông hạt, Đức Giêsu sẳn sàng yêu thương và yêu thương đến cùng đến nỗi thí mạng sống mình vì nhân loại, Ngài đã tự nguyện trở thành của lễ hiến tế cứu chuộc trên thập giá để nâng đất lên với trời; để phục hồi phẩm vị làm con Thiên Chúa nâng loài người sa ngã lên hình ảnh Thiên Chúa. Hiến tế thập giá xưa vẫn hàng ngày được tái diễn trong thánh lễ mọi ngày cho đến tận thế, để nơi bí tích Thánh Thể, nhờ mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô liên kết chúng ta với Ngài để nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài chúng ta được kết hiệp và quy hướng về Chúa Cha toàn năng trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Cử hành phụng vụ lễ Giáng Sinh để tưởng niệm mầu nhiệm Nhập Thể cũng hướng lòng chúng ta về hy lễ cao trọng mà Chúa Giêsu đã dâng trên thập giá xưa và ngày nay tiếp tục dâng trên bàn thờ mọi ngày, chúng ta được mời gọi sống sự vâng phục và khiêm hạ, của lòng quảng đại hy sinh, dấn thân phục vụ để mang ơn Trời, để mang Chúa đến cho mọi người và mọi nơi.

Mừng đại lễ Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi nhớ đến một người thân quen, một vị thừa sai đang dấn thân vào các dịch vụ phục vụ người nghèo, người kém may mắn, bị bỏ rơi… Chúng ta cũng nhớ đến một hay những người, mà trong những ngày này ta biết họ không thể có niềm vui vì thiếu cơm ăn áo mặc, hoặc vì bệnh tật hoặc tai nạn… và quảng đại chia sẻ với họ những món quà Giáng Sinh có ý nghĩa...

Và chúng ta cầu nguyện cho họ....

Niềm vui “vì được chia sẻ cùng một Tấm Bánh”. Khi mặc lấy xác phàm, Con Thiên Chúa sinh ra trong máng cỏ, ở Bêlem[3], đó là  dấu chỉ Ngài trở thành của ăn cho muôn người. Ngôi Lời trở thành xác phàm để nên “của ăn thần linh”, nên “bánh từ trời ban xuống để ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6:33). Bánh mà Ngài sẽ ban, đó chính là thịt máu Ngài trong Bí tích Thánh Thể để liên kết muôn người nên một trong Tấm Bánh là thân thể Ngài. Trong bữa Tiệc Ly, trước khi Ngài chịu chết, “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. (Mt 26:27-28). Trong Giáo Hội tiên khởi, thánh Phaolô đã kinh nghiệm về sự hiệp thông nhờ Thánh Thể, và đã chia sẻ cho các tín hữu Côrintô rằng: “khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,16 – 17).

Khi cử hành đại lễ Giáng Sinh, phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta thấy một chiều kích rõ nhất của Thánh Thể là bữa tiệc và “phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” Khi cùng nhau chia sẻ Thánh Thể (rước lễ), mỗi người chúng ta trở nên chi thể trong một Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, “trở  nên một thân mình, một dòng máu với Chúa Giêsu Kitô.” Khi cùng nhau chia sẻ Thánh Thể (rước lễ), chúng ta được kêu gọi đối mặt với lý tưởng hiệp thông của cọng đoàn Giáo Hội. Và được sai đi làm cho muôn người hiệp nhất trong Chúa, trước hết cho những người trong cộng đoàn đức tin, rồi ở nơi chúng ta đang sống và làm việc…

Chúng ta cầu nguyện cho các anh em Giáo Hội Kitô khác; cho những anh em trong gia đình, cộng đoàn, trong nơi làm việc hay khu xóm chưa được gắn bó với chúng ta, và xin ơn hiệp nhất. Hãy quyết định chọn lựa một dịp để đối thoại với người anh em đó...

Và cầu nguyện cho họ...

Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa qua mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con khi tận hưởng niềm vui Giáng Sinh là được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô, và nhờ Người, với Người và trong Người thì thì cũng thể hiện niềm vui ấy trong đời sống của chúng con bằng những hành động cụ thể đối với tha nhân, ngỏ hầu cho mọi người nhận biết sự hiện diện tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.[1] Noel Quesson, Lời Chúa Cho Mỗi Chúa Nhật năm A, Bài Suy Niệm Lễ Giáng Sinh.

[2] GLGHCG số 430

[3] Bêlem nghĩa là “Nhà của bánh ăn”
Hoa Hạ FSC


Tin liên quan:
BỮA TIỆC [12.10.2017 17:42 | 262 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
Niềm Vui Giáng Sinh
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 LỄ CHÚA BA NGÔI [25.05.2018 13:04 | 38 hits]
 CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN [09.05.2018 21:28 | 77 hits]
 CHÚA NHẬT VI B MÙA PHỤC SINH [02.05.2018 20:33 | 90 hits]
 "Bóng đêm" trong đời sống tu sĩ [25.04.2018 21:54 | 172 hits]
 Chúa Nhật 5B Phục Sinh [25.04.2018 20:40 | 70 hits]
 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH B [16.04.2018 22:35 | 103 hits]
 Chúa Nhật Lễ Lá năm B [22.03.2018 21:25 | 223 hits]
 VỊ NGÔN SỨ VĨ ĐẠI [26.01.2018 20:13 | 451 hits]
 LƯỚI NGƯỜI THAY VÌ LƯỚI CÁ [16.01.2018 20:09 | 413 hits]
 ƠN GỌI và LỜI ĐÁP TRẢ [10.01.2018 20:37 | 468 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Nếu chỉ ngăn chặn trẻ được ủy thác cho mình đừng phạm tội mà thôi thì chưa đủ. Anh em phải hướng dẫn chúng làm điều thiện và các việc tốt lành mà chúng có thể làm được. Anh em hãy lưu tâm đến điều đó, và lo sao cho chúng luôn nói sự thật, và khi chúng muốn đoan chắc điều gì, chúng chỉ cần có thì nói có, không thì nói không
MR 202,2,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 002
 Tổng lượt truy cập 004858003
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2018
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang