Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 20.07.2018 11:30
Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi
® 11.06.2017 15:55 | 407 hits ®

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không do con người nghĩ hay vẽ ra, nhưng là mặc khải của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã cho ta biết, Ngài là Ba Ngôi, nhưng không xa cách, trái lại vẫn ngày từng ngày đưa ta vào trong chính Ngài.

Ngay từ những trang đầu của Kinh thánh, tác giả Sách Sáng thế đã cho thấy, Thiên Chúa của chúng ta không phải là một nhưng là nhiều. Khi quyết định tạo dựng con người, Thiên Chúa đã nói: Ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh ta và giống như ta. Và Thiên Chúa đã tạo nên họ theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài (x. St 1, 26 – 27).

Rồi khi truyền tin cho Đức Maria, thiên thần Gabriel đã cho thấy, số nhiều nơi Thiên Chúa chính là ba. Thánh thần sẽ xuống trên bà, quyền năng Đấng Tối cao trên bà rợp bóng, bởi thế, con trẻ sắp sinh sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (x. Lc 1, 35). Như thế, nơi Thiên Chúa có ba là Chúa Thánh Thần, Đấng Tối cao và Con Thiên Chúa. Sau khi được Gioan thanh tẩy cho, Chúa Giêsu lên khỏi nước và khi Người đang cầu nguyện, thì Chúa Thánh Thần đáp xuống và đậu lại trên Người, và có tiếng Chúa Cha tuyên bố: đây là Con ta yêu dấu, ta hài lòng về Người (x. Lc 3, 21 – 22). Lại một lần nữa, thánh Luca cho thấy có ba nơi Thiên Chúa: Chúa Thánh Thần, Chúa Cha và Chúa Giêsu, cũng là Con yêu dấu của Thiên Chúa.

Rồi suốt cuộc sống công khai, Chúa Giêsu luôn cho thấy, Người với Chúa Cha là một: “ Tôi và cha tôi là một” (Ga 10, 30). Khi Philipphê xin với Chúa Giêsu: xin tỏ cho chúng con xem thấy Chúa Cha và như vậy là chúng con mãn nguyện lắm rồi. Chúa Giêsu đáp: thầy ở với anh bao lâu rồi, vậy mà anh không thấy thầy sao. Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại bảo xin tỏ cho chúng con xem thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Hãy tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy (x. Ga 14, 8 tt).

Nhưng Chúa Giêsu với Chúa Cha là một, Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu thế nào được?

Thánh Gioan Tẩy giả làm chứng rằng: Chúa Cha yêu Chúa Con, nên đã trao phó mọi sự trong tay Chúa Con (Ga 3, 35). Thánh Gioan tông đồ kể lại: gần đến lễ Vượt qua của người Do thái, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Người phải bỏ thế gian về với Chúa Cha, Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay Người, nên trong một bữa ăn tối, Người cởi áo choàng, lấy khăn làm dây thắt lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đệ (Ga 13, 1tt). Chính Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ: mọi sự của Chúa Cha đều là của Người (Ga 16, 51) và Người cũng nói với Chúa Cha: mọi sự của Cha đều là của con (Ga 17, 10). Như thế, Chúa Cha có mọi sự cho Con hết, vậy khi nhận lãnh mọi sự từ nơi Cha, Chúa Giêsu đã lảm gì?

Chúa Giêsu không làm gì, ngoài những gì Người thấy Chúa Cha làm:

Chúa nói với người Do thái: Người Con không làm gì ngoài những gì Người thấy Chúa Cha làm và những gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm (Ga 5, 19), cũng trong đoạn văn này, Chúa Giêsu còn khẳng định: Chúa Cha không xét xử ai nhưng ban quyền xét xử cho Con để ai nấy phải tôn kính Chúa Con như tôn kính Chúa Cha (Ga 5, 22 – 23).

Chúa Giêsu không làm theo ý mình mà làm theo ý Cha: “Tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi nhưng làm theo ý Chúa Cha” (Ga 6, 38).

Chúa Giêsu không nói lời của Người mà nói lời của Chúa Cha: “Khi các ông giương cao Con Người lên khỏi đất, các ông sẽ biết rằng tôi hằng hữu và cũng biết rằng tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, Chúa Cha bảo tôi thế nào, tôi nói ý như thế” (Ga 8, 28). Chúa Giêsu nói với người Do thái: “không phải tôi tự mình nói ra, nhưng Đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Tôi biết mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời, nên những gì tôi nói, tôi nói y như Chúa Cha đã nói với tôi” (Ga 12, 49 – 50). Chúa Giêsu cũng nói với Philipphê: những lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong thầy, Ngài làm việc của Ngài  (Ga 14, 10, 24).

Chúa Giêsu không tìm cách làm vui lòng mình mà làm vui lòng Cha: “Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, không để tôi cô độc, Ngài sẽ đến với tôi vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Ngài (Ga 8, 39), và trong phòng Tiệc Ly Chúa nói với các môn đệ: “Thầy không còn nói nhiều với anh em nữa, vì thủ lãnh thế gian đang đến, đã hẳn chúng chẳng có quyền gì trên thầy, nhưng sự việc này xảy ra để chứng tỏ rằng thầy yêu mến Chúa Cha và hằng làm những điều đẹp ý Chúa Cha (Ga 14, 30 – 31).

Như vậy, Cha có mọi sự cho Con hết, Con nhận lãnh mọi sự lại trả về cho Cha hết. Cha cho con hết vì yêu, nghĩa là vì Chúa Thánh Thần và con trả về cho Cha hết cũng vì yêu, vì Chúa Thánh Thần (Ga 3, 35). Chúa Thánh Thần thôi thúc Cha nên một với Con và cũng thôi thúc Con nên một với Cha. Chóp đỉnh của việc Con ở trong Cha, Con nên một với Cha chính là cái chết thập giá. Nhìn lên thập giá, ta như thấy: Con đang dâng lên Cha một thân xác, một linh hồn (Lc 23, 45), một danh dự, một sự nghiệp, đến độ những thứ ấy không còn là của Người nữa. Còn Cha như đang cúi xuống, đón nhận mọi sự Con dâng biến thành của Cha, đến độ, khi nghe danh thánh Giêsu mọi gối phải quỳ xuống bái lạy, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng: Đức Giêsu Kitô là Chúa (Pl 2, 11). Từ đời đời cho đến đời đời Thiên Chúa vẫn thế, nhưng nay Ba Ngôi Thiên Chúa đã diễn tả sự sống của Ngài ra nơi con người tên là Giêsu để lôi cuốn mọi người vào trong tình yêu viên mãn, trong hạnh phúc bất diệt của Ngài. Quả thế thật, Thiên Chúa Ba Ngôi ấy có mặt là cho ta và vì ta.

Ngay từ trong Cựu Ước, vào thời Xuất hành, Môsê đã cầu xin với Thiên Chúa, như trong bài đọc I ta vừa nghe: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con… Xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và nhận chúng con làm cơ nghiệp Ngài” (Xh 34, 9).

Còn trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu nói rõ: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin thì khỏi phải chết, khỏi bị kết án nhưng được sống muôn đời (x. Ga 3, 16 – 18). Như thế, Thiên Chúa ban Con Một cho thế gian như một nhịp cầu để Thiên Chúa lấp đầy khoảng cách giữa Ngài với ta; như một con đường để ta có thể đi vào tận trong Thiên Chúa. Rồi vào lúc cuối đời Ngài, Chúa Giêsu đã nói: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không mang nổi. Khi nào Đấng Bảo trợ đến, Ngài sẽ đưa anh em vào trong sự thật vẹn toàn. Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe được gì Ngài sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Ngài sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự của Chúa Cha có đều là của Thầy (x. Ga 16, 12 – 15).

Và sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho ta, để Chúa Thánh Thần làm cho ta có thể sống được như Chúa Giêsu mà đã sống được như Chúa Giêsu thì Ngài thế nào ta cũng được như thế. Ngài phục sinh từ cõi chết ta cũng thế. Ngài được tôn vinh, ta cũng được tôn vinh, được nên một, được ở trong Chúa Cha, ta cũng thế. Đó là một Tin mừng, vì từ nay, ai tin vào Chúa Giêsu, cũng sẽ làm được những gì Ngài làm, mà nên Con Thiên Chúa, nên một với Thiên Chúa.

Thánh Anê Thành, bị bắt, bị tra tấn dã man đến độ, con bà vừa trông thấy áo bà loang lổ những vết máu đã bật khóc, nhưng bà an ủi con: Sao con lại khóc, mẹ mắc áo hoa hồng đó mà! Bà như đang cầm lấy cuộc đời đặt vào trong vòng trao hiến giữa Cha và Con để được nên như Thiên Chúa.

Cha Maximilien Kolbe, khi thấy một bạn tù, khóc thảm thiết, vì bị đưa vào ngục chết đói, đã mạnh dạn xin chết thay cho anh ta. Ngài đang cùng với Chúa Giêsu cầm lấy cuộc đời đặt vào trong tay anh chị em mình mà nói: Cầm lấy mà ăn, này là mình tôi, sẽ bị nộp vì anh chị em. Ngài đang để Chúa Thánh Thần thực hiện những gì Chúa Thánh Thần vẫn thực hiện nơi Thiên Chúa.

Như thế, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một mặc khải độc đáo của Kitô giáo. Chúa Cha trong tác động của Chúa Thánh Thần đã trao hết mọi sự cho Chúa Con và Chúa Con trong tác động của Chúa Thánh Thần cũng đã dâng lại cho Cha mọi sự mình lãnh nhận. Mầu nhiệm này nay được diễn ra nơi nhân loại, để trong tác động và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ai muốn nên như Thiên Chúa, thì chỉ cần cầm lấy những gì ta lãnh nhận đặt vào trong vòng trao hiến giữa Cha và Con. Nghe thì rất dễ, sống không dễ tí nào. Xin cho mỗi chúng ta luôn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn hầu sống như Thiên Chúa mà nên một với Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen

Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông CSSR


Tin liên quan:
Bài Giảng Lễ Phục sinh năm A 2017 [15.04.2017 17:28 | 439 hits]
Tâm Tình Cuối Năm 2016 [31.12.2016 10:36 | 853 hits]
Tình Yêu Theo Tinh Thần Kitô Giáo [22.12.2016 04:07 | 1186 hits]
Quà Noel [22.12.2016 04:01 | 608 hits]
Giáng Sinh [22.12.2016 03:58 | 626 hits]
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam [13.11.2016 03:42 | 780 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 23 hits]
 Chúa Nhật 13 TN B [06.07.2018 12:36 | 43 hits]
 SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ [23.06.2018 20:07 | 63 hits]
 CHÚA NHẬT X B MTN [09.06.2018 08:07 | 97 hits]
 LỄ THÁNH TÂM năm B [09.06.2018 07:56 | 95 hits]
 MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ năm B [02.06.2018 12:45 | 98 hits]
 LỄ CHÚA BA NGÔI [25.05.2018 13:04 | 139 hits]
 CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN [09.05.2018 21:28 | 146 hits]
 CHÚA NHẬT VI B MÙA PHỤC SINH [02.05.2018 20:33 | 155 hits]
 "Bóng đêm" trong đời sống tu sĩ [25.04.2018 21:54 | 269 hits]
 Chúa Nhật 5B Phục Sinh [25.04.2018 20:40 | 132 hits]
 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH B [16.04.2018 22:35 | 171 hits]
 Chúa Nhật Lễ Lá năm B [22.03.2018 21:25 | 289 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Anh em chỉ có thể có một mục đích duy nhất là yêu mến và làm sáng danh Thiên Chúa, vì lòng mến Thiên Chúa phải thôi thúc anh em, bởi Đức Giêsu Kitô đã chết cho tất cả, hầu những ai sống không còn sống cho mình nữa, nhưng cho Đấng đã chết vì mình. Đây là điều lòng nhiệt thành buộc anh em phải làm sao cho học sinh mình cảm thấy như chính Thiên Chúa giảng dạy chúng qua anh em.
MR 201,2,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 005
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 005
 Tổng lượt truy cập 005054342
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Bảy 2018
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang