Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 20.07.2018 11:34
Suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi qua các biến cố cuộc đời Đức Giêsu
® 11.06.2017 15:58 | 1483 hits ®

Mời quý vị đọc bài chia sẻ
SUY GẪM VỀ MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI
QUA CÁC BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC GIÊSU


Dẫn Nhập[1]

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa, nền tảng các mầu nhiệm khác của Kitô giáo và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy.

Chính Đức Giêsu tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha là Cha trong tương quan với Con và ngược lại Chúa Con là Con trong tương quan với Cha. “Không ai biết Người Con trừ Chúa Cha và cũng không ai biết Chúa Cha trừ Người Con…” (Mt 11:27 Ga 14:10 – 11). Chúa Thánh Thần cũng được Đức Giêsu mặc khải như một ngôi vị khác với Đức Giêsu và Chúa Cha. Người là Đấng Bàu Chữa mà Chúa Cha sai đến nhân danh Con Một của Người (Ga 14:26).

Ngay từ buổi sơ khai của Giáo Hội, mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã ghi dấu ấn đậm nét trong công thức rửa tội trong các văn bản Kinh Thánh Tân Ước, trong cử hành phụng vụ và lời cầu khẩn của Giáo Hội.

1. Mạc Khải Mầu Nhiệm Ba Ngôi Trong Ngôi Vị Giêsu[2]

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một tràn đầy ân sủng và sự thật” (Ga 1:14). Trong sự kết hợp kỳ diệu của mầu nhiệm Nhập Thể, "bản tính nhân loại được đảm nhận, chứ không bị tan biến"[3], nên trải qua dòng lịch sử, Giáo Hội tuyên xưng Đức Giêsu có một linh hồn thật với mọi hoạt động tri thức và ý chí, và một thân xác thật của con người. Nhưng đồng thời Giáo Hội luôn nhắc rằng bản tính nhân loại của Đức Kitô đã được Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa đảm nhận, nên thuộc riêng về Ngôi Vị ấy. Trong Ngôi Vị đó, tất cả những gì là con người và hành động của người đều là của "một trong Ba Ngôi Thiên Chúa". Như vậy, Con Thiên Chúa thông truyền cho nhân tính Người cách thức hiện hữu riêng của bản vị mình trong Ba Ngôi. Do đó, trong linh hồn cũng như trong thân xác Người, Đức Kitô biểu lộ theo cách thế nhân loại cung cách hành xử của Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga l4:9-l0).

2. Mạc Khải Về Ba Ngôi Qua Biến Cố Đức Giêsu Chịu Phép Rửa[4]

Khởi đầu cuộc rao giảng của mình, Đức Giêsu đã đến gặp ông Gioan xin ông làm phép rửa, ngang qua phép rửa của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã biểu lộ chính Người là Cha cùng với Đức Giêsu là Con và Thánh Thần:Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,21-22).

Đối với Đức Giêsu, phép rửa chính là việc Người chấp nhận và khởi đầu sứ mạng làm người Tôi Tớ Đau Khổ. Người đặt mình vào hàng ngũ tội nhân (Is 53:l2); Người là "Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian" (Ga 1:29); làm như thế là Người đã tiền dự "phép rửa bằng máu" mà Người sẽ thực hiện (Mc l0:38; Lc l2:50). Người đến để "chu toàn mọi lẽ công chính" (Mt 3:l5), nghĩa là hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha: vì tình yêu, Người bằng lòng chịu phép rửa bằng máu để tha thứ tội lỗi chúng ta (Mt 26:39). Đáp lại sự vâng phục này, Chúa Cha bày tỏ sự hài lòng đối với Chúa Con (Lc 3:22; Is 42:l). Thánh Thần mà Đức Giêsu đã được đầy tràn lúc tượng thai "ngự xuống trên Người" (Ga l:32-33 và Is ll:2). Người sẽ là nguồn mạch Thánh Thần cho toàn thể nhân loại. Lúc Người chịu phép rửa, các tầng trời mà tội Ađam đã đóng lại, nay "được mở ra" (Mt 3:l6), và dòng nước được thánh hóa do việc Đức Giêsu và Thánh Thần ngự xuống báo hiệu cuộc sáng tạo mới.

Nhờ bí tích Thánh Tẩy, người Kitô hữu được đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu một cách bí tích, Đấng đã tiền dự cái chết và sự phục sinh của mình ngay trong phép rửa. Người tín hữu cũng phải dấn thân vào mầu nhiệm tự hạ và hoán cải này, bước xuống nước với Đức Giêsu để bước lên với Người, tái sinh bởi nước và Thánh Thần để trong Chúa Con, trở nên con yêu dấu của Chúa Cha và "sống một đời sống mới" (Rm 6:4). Thánh Grêgôriô thành Nazien đã viết: "Chúng ta hãy cùng chịu mai táng với Đức Kitô bằng phép rửa, để cùng được phục sinh với Người. Hãy cùng bước xuống với Người, để cùng được đưa lên với Người. Hãy cùng đi lên với Người, để cùng được tôn vinh trong Người".[5]

Tất cả những gì xảy ra nơi Đức Kitô mặc khải về người Kitô hữu là sau khi chúng ta được dìm trong nước, Chúa Thánh Thần từ trời ngự xuống trên chúng ta và Chúa Cha lên tiếng chấp nhận để chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta sẽ được hiệp thông vào sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa[6].

3. Mạc Khải Về Ba Ngôi Qua Biến Cố Hiển Dung[7]

Một biến cố khác trong cuộc đời của Đức Giêsu cũng mạc khải rõ ràng cho chúng ta về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là biến cố Chúa Hiển Dung. Từ ngày Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16:16), Đức Giêsu "bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ... rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại" (Mt l6:2l). Phêrô không chấp nhận điều đó (Mt l6:22-23), các môn đệ khác cũng không hiểu gì hơn (Mt l7:23; Lc 9:45). Chính trong bối cảnh này, đã xảy ra biến cố kỳ diệu: Đức Giêsu hiển dung trên núi Tabor trước mặt ba nhân chứng do Người lựa chọn là Phêrô, Giacôbê và Gioan (Mt l7:l-8; 2 Pr 1:l6-l8). Dung mạo và y phục của Đức Giêsu trở nên chói sáng, ông Môsê và ông Êlia hiện ra "nói với Người về cuộc ra đi Người sẽ phải hoàn thành tại Giêrusalem" (Lc 9:3l). Một đám mây bao phủ các Ngài và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người" (Lc 9:35).

Đức Giêsu tỏ lộ vinh quang mình trong chốc lát, và như vậy xác nhận lời tuyên xưng của thánh Phêrô. Người cũng cho thấy để "được hưởng vinh quang" (Lc 24:26), Người phải kinh qua thập giá tại Giêrusalem. Ông Môsê và Ông Êlia đã thấy vinh quang Thiên Chúa trên Núi. Lề luật và các Ngôn sứ đã loan báo Đấng Mêsia phải chịu nhiều đau khổ (Lc 24:27). Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu đúng là ý muốn của Chúa Cha: Chúa Con hành động như Người Tôi Tớ Thiên Chúa (Is 42:l); đám mây nói lên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần: "cả Ba Ngôi xuất hiện: Chúa Cha qua tiếng nói, Chúa Con nơi con người, Chúa Thánh Thần trong đám mây sáng chói.”[8].

Phép Rửa mở đầu đời sống công khai. Hiển Dung mở đầu cuộc Vượt Qua. Qua phép rửa của Đức Giêsu, "mầu nhiệm cuộc tái sinh lần thứ nhất của chúng ta" được tỏ hiện: đó là bí tích Thánh Tẩy. Hiển Dung là "mầu nhiệm cuộc tái sinh lần thứ hai": đó là phục sinh của chính các kẻ tin[9]. Ngay từ bây giờ, các Kitô hữu thông phần vào cuộc Phục Sinh của Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần hoạt động, trong các Bí tích của Thân Mình Đức Kitô. Biến cố Hiển Dung cho phép các Kitô hữu nếm trước cuộc quang lâm vinh hiển của Đức Giêsu, "Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người." (Pl 3,2l). Biến cố này cũng nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta cũng phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa, tức là được thông hiệp vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. (Cv l4:22).

4. Đức Giêsu Mạc Khải Về Tương Quan Ba Ngôi

Khi tranh luận với người Do Thái về bản thân Người, Đức Giêsu tỏ cho họ biết Người phát xuất tự nơi Cha và Ngài là Thiên Chúa đồng bản thể với Chúa Cha – Đấng Hằng Hữu: “Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói." Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8:27-29. Đức Giêsu còn mạc khải một chân lý về tình yêu quan phòng của Thiên Chúa Ba Ngôi khi Người quả quyết: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ” (Ga 6:45), Thiên Chúa đây chính là Cha và Con và Thánh Thần; vì “phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với Tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha” (Ga 6:45-46). Người còn tỏ cho biết tất cả những ai được Cha lôi kéo thì cùng được vào trong nơi thần linh ấy: “Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy, và Tôi, Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6:44). Trong suốt thời gian rao giảng của mình, Đức Giêsu đã nói lời Thiên Chúa cho ta, thường gọi Thiên Chúa là Cha của mình. Gần 100 lần Kinh Thánh dùng tước hiệu “Con Thiên Chúa” để gọi Chúa Giêsu.[10] Đức Giêsu Kitô thể hiện tương quan của Ngài với Chúa Cha “Tôi và Cha, Chúng Tôi là một” (Ga 10:30), hay vào lúc khác "hãy nên một như chúng ta là một" (Ga 17:21). Ở Tin Mừng Matthêu Đức Giêsu đã cho thấy mối tương quan này một cách rõ nét hơn khi Người cất lên “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mặc khải ra cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha” (Mt 11:25-26). Vào đêm Vượt Qua, khi đứng trước cuộc khổ nạn sắp tới Đức Giêsu đã thưa lên cùng Cha rằng “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén nầy qua đi khỏi Con! Song không phải như ý con, mà là như ý Cha” (Mt 16:29.42). Khi chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng Người thưa cùng Cha “Lạy Cha, Con ký thác hồn Con trong tay Cha” (Lc 23:46).

Trước khi chịu tử nạn, trong lời từ biệt ghi lại bởi Gioan, Đức Giêsu mặc khải về Ngôi Thứ Ba là Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần là “Đấng Bàu Chữa, Đấng Ta sẽ gửi đến từ nơi Cha, Thần Khí sự thật, từ Cha xuất ra, Ngài sẽ làm chứng về Ta” (Ga 15:16). Lời này cho thấy, khi Đức Giêsu - Ngôi Lời nhập thể làm người chưa trải qua Thập Giá thì Thánh Thần Thiên Chúa vẫn chưa được bày tỏ “Đức Giêsu nói về Thần Khí mà các kẻ tin vào Ngài sẽ lĩnh lấy, vì Thần Khí chưa có, bởi Đức Giêsu chưa được tôn vinh” (Ga 7:39). Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu Phục Sinh đã hiện ra và thổi hơi ban Thánh Thần: “Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20:19-22). Cùng với việc ban Thánh Thần và năng quyền “tháo cởi” và “cầm buộc” cho các Tông Đồ, Chúa Giêsu Phục Sinh đã trao cho các ông lệnh truyền rao giảng Tin Mừng và làm phép Rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19) để ai tin và danh Thiên Chúa Ba Ngôi thì được cứu độ (Mc 16:16). Mặc dầu tương quan giữa Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể với Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa không được tỏ bày cách minh nhiên trong Kinh Thánh Tân Ước, nhưng một cách mặc nhiên, nhìn vào toàn bộ công trình của Đức Giêsu Kitô chúng ta có thể nhận ra đó chính là sứ mạng phối hợp của Chúa Con và Chúa Thánh Thần: Nơi Gioan Tẩy Giả, Thánh Thần đã hoàn tất việc việc chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa (Lc 1:17) và làm chứng ánh sáng (Ga 1:7) là Con Thiên Chúa (Ga 1:33-36), Đấng sẽ tái sinh con người bằng nước và Thánh Thần (Ga 3:5). Nơi Đức Maria, Thánh Thần đã hoàn tất sự chuẩn bị và thực hiện ý định cứu độ của Chúa Cha qua việc “cho thấy” Con Thiên Chúa trở thành Con Đức Trinh Nữ đến trong dân của Người và ở cùng chúng ta. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa là Đấng được Thánh Thần xức dầu tấn phong làm Đấng Kitô (Lc 4,16tt) để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Nhờ sự vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá và trao Thần Khí vào tay Cha (Lc 23:46; Ga 19:30), Đức Kitô được Thiên Chúa Cha tôn vinh. Từ “Giờ” đó, Chúa Kitô ban Thánh Thần cho các Tông đồ và cho Giáo Hội (Ga 20:22), và sứ mạng của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ mạng của Giáo Hội (Ga 20:21. x. Mt 28:19; Lc 24:47-48; Cv 1:8).[11]

5. Niềm Tin Của Giáo Hội Vào Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Trên nền tảng đức tin của Giáo Hội tiên khởi được các thánh sử khác diễn tả trong Kinh Thánh Tân Ước, Giáo Hội đã không ngừng suy niệm, vừa để đào sâu mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi, vừa để bảo vệ đức tin tinh tuyền. Những suy niệm ấy dẫn đến sự định tín của Giáo Hội[12]. Công đồng Toledo đã tuyên tín:

Chúng tôi khẳng định rằng Chúa Con được sinh ra từ bản thể Chúa Cha mà không có khởi đầu, trước mọi thế kỷ, chứ không phải được dựng nên: vì  không bao giờ đã có Chúa Cha mà không có Chúa Con, cũng như không bao giờ đã có Chúa Con mà không có Chúa Cha. Tuy nhiên Chúa Cha không bởi Chúa Con như Chúa Con bởi Chúa Cha mà ra, bởi vì Chúa Cha không đón nhận sự sinh ra bởi Chúa Con, nhưng là Chúa Con nhận lãnh sự sinh ra bởi Chúa Cha. Bởi vậy, Chúa Con là Thiên Chúa bởi Chúa Cha, nhưng Chúa Cha là Thiên Chúa không phải bởi Chúa Con… Chúa Con là Con của Chúa Cha, và là Thiên Chúa bởi Chúa Cha. Tuy nhiên trong mọi sự Chúa Con ngang hàng với Chúa Cha, vì không bao giờ Người đã có khởi đầu và Người không ngừng được sinh ra. Bởi thế chúng tôi tin nhận rằng Người có một bản thể duy nhất cùng với Chúa Cha[13].

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời Chân Lý, và sai Thánh Thần Đấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa, xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng với Chúa, hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.[14]

 

Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi 2017

Hoa Hạ, fsc

Trích từ bài luận văn của Sư Huynh Phêrô Trần Thế Anh - 2017[1] SH. Lê Văn Phượng, Tuyên Xưng Đức Tin. Bài Thiên Chúa Ba Ngôi – Tài liệu về Giáo Lý GHCG Phần 1.

[2] GLGHCG số 470

[3] Vatican 2, Gaudium et Spet số 22,2. Xem GLGHCG số 470

[4] GLGHCG số 536-537

[5] Th. Grêgôriô thành Nazien; or 40,9. Xem GLCG số 537

[6] T. Hilariô , Mat.2. Xem GLCG số 537

[7] GLGHCG số 554-556

[8] Th. Tôma Aquinô Tổng Luận Thần Học 3,45,4,ad 2. Xem GLGHCG số 555

[9] Th. Tôma Aquinô 3,45,4 ad.2. Xem GLGHCG số 556

[10] SH. Vital Luca Nguyễn Hữu Quang, Thiên Chúa Ba Ngôi và Mầu Nhiệm Phục Sinh, trang 197

[11] SH. Lê Văn Phượng, Tuyên Xưng Đức Tin. Bài Chúa Thánh Thần – Tài liệu về Giáo Lý GHCG Phần 1. Xem GLGHCG từ 717 đến 730.

[12] CĐ Constantinopoli năm 533; DS 421, và CĐ Latran IV năm 1215: DS 804. Xem GLGHCG số 253 - 256

[13] CĐ Tôlêđô XI năm 675: DS 530; Xem Noberto, Tin Mừng của Thiên Chúa - Thiên Chúa Ba Ngôi trang 242-243

[14] Sách CGKPV, Lời nguyện lễ Thiên Chúa Ba Ngôi.


Tin liên quan:
Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi [11.06.2017 15:55 | 408 hits]
Bài Giảng Lễ Phục sinh năm A 2017 [15.04.2017 17:28 | 439 hits]
Tâm Tình Cuối Năm 2016 [31.12.2016 10:36 | 853 hits]
Tình Yêu Theo Tinh Thần Kitô Giáo [22.12.2016 04:07 | 1186 hits]
Quà Noel [22.12.2016 04:01 | 608 hits]
Giáng Sinh [22.12.2016 03:58 | 626 hits]
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam [13.11.2016 03:42 | 780 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
Suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi qua các biến cố cuộc đời Đức Giêsu
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 23 hits]
 Chúa Nhật 13 TN B [06.07.2018 12:36 | 43 hits]
 SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ [23.06.2018 20:07 | 63 hits]
 CHÚA NHẬT X B MTN [09.06.2018 08:07 | 97 hits]
 LỄ THÁNH TÂM năm B [09.06.2018 07:56 | 95 hits]
 MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ năm B [02.06.2018 12:45 | 98 hits]
 LỄ CHÚA BA NGÔI [25.05.2018 13:04 | 139 hits]
 CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN [09.05.2018 21:28 | 146 hits]
 CHÚA NHẬT VI B MÙA PHỤC SINH [02.05.2018 20:33 | 155 hits]
 "Bóng đêm" trong đời sống tu sĩ [25.04.2018 21:54 | 269 hits]
 Chúa Nhật 5B Phục Sinh [25.04.2018 20:40 | 132 hits]
 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH B [16.04.2018 22:35 | 172 hits]
 Chúa Nhật Lễ Lá năm B [22.03.2018 21:25 | 289 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Điều quan tâm hàng đầu và là hiệu quả số một của việc anh em cẩn trọng trong công việc tông đồ phải là luôn luôn để ý đến trẻ để ngăn chúng đừng làm bất cứ điều gì, không những chỉ xấu mà thôi, nhưng ngay cả những việc có ít nhiều tính cách mất nết, và giúp chúng xa lánh tất cả những gì có chút bóng dáng tội lỗi .
MR 194,2,2 .
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 012
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 012
 Tổng lượt truy cập 005054358
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Bảy 2018
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang