Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 18.12.2018 22:24
CHÚA NHẬT XX A MÙA THƯỜNG NIÊN
® 18.08.2017 15:07 | 616 hits ®

Xem hình
Is 56,1.6-7
Mt 15,21-28
Lời Chúa của Chúa nhật 20A mùa thường niên tập trung vào chủ đề TÍNH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ.

Lời Chúa của Chúa nhật 20A mùa thường niên tập trung vào chủ đề TÍNH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ. Thiên Chúa là tình yêu, Người muốn cứu độ tất cả mọi người; vì tất cả mọi loài đêu là thọ tạo của Chúa. Về phía con người, yếu tố cần có để hưởng được ơn cứu độ là một thái độ nội tâm, một tương quan biệt vị với Chúa. Để trao ơn cứu độ cho một người, Chúa không dựa vào yếu tố tiên thiên đến từ bên ngoài, từ xã hội, giai cấp, chủng tộc, quốc gia, ngôn ngữ... mà dựa vào thái độ đáp trả biệt vị của từng người trước các mặc khải của Chúa. Đó là ĐỨC TIN. Đức tin ấy không phải là hệ thông lý luận, tri thức thuần lý, hoặc mở khái niệm lý thuyết, nhưng phải là những đáp trả cụ thể mang tính biệt vị của từng người trước những mặc khải của Thiên Chúa được Người bày tỏ từng bước một qua và trong những biến cố thực tế của cuộc đời.

Lời Chúa của bài đọc 1 thật là một niềm vui lớn lao cho dân ngoại, cho những kẻ bệnh hoạn tật nguyền, nhất là cho những ai bị hoạn. Vì theo tinh thần của Đệ Nhị Luật trước thời lưu đày thì dân ngoại, người bệnh là hạng ô uể nên bị loại khỏi cộng đoàn dân Chúa (Đnl 23,2-9; Lv 21,20). Nay vị ngôn sứ thời lưu đày đã NHÂN DANH CHÚA: ĐỨC CHÚA phán như sau, công bố cho họ niềm vui được hội nhập vào cộng đoàn dân Chúa. Tuy nhiên, cần lưu ý:

Tinh thần tôn giáo của Đệ Nhị Luật, đạo lý nền tảng vẫn còn nguyên. Cái mới là hồng ân cứu độ không còn bị giới hạn trong dân Do Thái nữa, mà mở ra cho toàn cõi địa cầu. Yếu tố nền tảng vẫn là tín trung với Chúa, với giao ước của Người: “hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh” (Is 56,1). Vì ơn cứu độ là của Chúa, thời điểm Người biểu lộ đức công chính tới rồi. Như vậy ơn cứu độ Thiên Chúa đã sẵn sàng trao ban CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Bài đọc 1 là trích đoạn dành riêng cho dân ngoại: học phải làm gì để được hưởng ơn cứu độ phổ quát Chúa đã dọn sẵn cho họ khi đến thời đến buổi?

·         Trước tiên là đổi mới tương quan với Thiên Chúa: Chúa mời dân ngoại đi vào tương quan thân tình với Chúa như dân Do Thái: gắn bó với Chúa, phụng sự Người, yêu mến Thánh Danh (Is 56,6 so với Đnl 6,5).

·         Mối tương giao đó được biểu lộ cụ thể qua việc giữ Giao Ước, các lệnh truyền của Chúa (so với Đnl 6,17-18); nghĩa là về mặt chủng tộc, huyết thống thì họ là dân ngoại, nhưng trong tinh thần, lối sống thì họ đã “nhập quốc tịch” thành công dân Nước Chúa.

·         Điểm đặc biệt được bài đọc 1 nhấn mạnh là GIỮ NGÀY SABAT. Vì vào thời lưu đày đó là một dấu đặc trưng, công khai khẳng định  trước chư dân rằng Israel là Dân Chúa. Còn trong tương quan với Thiên Chúa thì việc giữ ngày Sabat là thái độ thần phục, tôn thờ Chúa: nhìn nhận Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Cứu Độ, và quyết tâm nên giống Chúa, là “hình ảnh Người” (x. Xh 20,8-11; Đnl 5,12-15; St 1,26).

Đáp lại thái độ tôn thờ của họ, Chúa cho họ nên “tôi tớ Chúa”, cộng sự viên của Chúa như những người được Chúa chọn (x. Abraham: St 18,2-4; 26,24; Môsê: Xh 14,31; Ds 12,7...). Chúa cho họ lên núi thánh, được gặp Chúa, được dâng lễ tế tự thờ phụng Chúa, cầu nguyện với Chúa (Is 56,7); nghĩa là họ thực sự là công dân của Chúa.

Tin Mừng thuật lại cuộc đối thoại giữa ĐGS và một phụ nữ dân ngoại xứ Canaan. Bà này đến gặp ĐGS xin cứu con gái bà đang bị quỷ ám. Các môn đệ vẫn chưa đủ bác ái và nhiệt thành (Mt 14,15-17) nên xin ĐGS tống khứ bà đi. Phần ĐGS, Người cũng nhân danh truyền thống từ Ed 34 là Thiên Chúa chỉ sai Đấng Mesia tới với đàn chiên Israel để từ chối giúp bà. Tuy nhiên, mọi sự đổi chiều trước lòng KHIÊM TỐN và ĐỨC TIN của người phụ nữ:

Bà nhận ra ĐGS là Đấng Mesia con vua Đavit – phó thác kêu cầu Người như là hiện thân của Thiên Chúa: “lạy Chúa xin dủ lòng thương”. – bà nhìn nhận đường lối của Thiên Chúa: cho Israel có quyền ƯU TIÊN về ơn cứu độ; đồng thời bà cũng xác tín rằng: ơn cứu độ dư đầy nên dân ngoại, khi tới lúc, vẫn có quyền hưởng ơn cứu độ của Chúa: “vẫn được ăn vụn bánh từ bàn chủ rơi xuống”. Người phụ nữ Canaan được nhận lời không phải vì bà là dân ngoại, nhưng vì bà khiên tốn, kiên trì, TIN.

Ơn cứu độ là PHỔ QUÁT: đó là ý Chúa sẽ từng bước thực hiện qua dòng lịch sử. Phần con người phải khiêm tốn và tin vào đường lối Chúa để biến ơn Chúa thành gia nghiệp của mình.
Frère Đình Long FSC


Tin liên quan:
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 30 hits]
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 45 hits]
CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 67 hits]
Chúa Kitô Vua Vũ Trụ [22.11.2018 19:55 | 59 hits]
CHÚA NHẬT 33 TN B [16.11.2018 15:55 | 64 hits]
Chúa Nhật 32B [10.11.2018 08:54 | 72 hits]
CHÚA NHẬT 31B MTN [01.11.2018 22:01 | 100 hits]
CÁC THÁNH NAM NỮ [31.10.2018 20:59 | 134 hits]
CHÚA NHẬT 30B MTN [25.10.2018 09:46 | 79 hits]
CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 111 hits]
Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 118 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
CHÚA NHẬT XX A MÙA THƯỜNG NIÊN
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 30 hits]
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 45 hits]
 CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 67 hits]
 Chúa Kitô Vua Vũ Trụ [22.11.2018 19:55 | 59 hits]
 CHÚA NHẬT 33 TN B [16.11.2018 15:55 | 64 hits]
 Chúa Nhật 32B [10.11.2018 08:54 | 72 hits]
 CHÚA NHẬT 31B MTN [01.11.2018 22:01 | 100 hits]
 CÁC THÁNH NAM NỮ [31.10.2018 20:59 | 134 hits]
 CHÚA NHẬT 30B MTN [25.10.2018 09:46 | 79 hits]
 CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 111 hits]
 Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 118 hits]
 Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 215 hits]
 Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 230 hits]
 LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 181 hits]
 CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 168 hits]
 CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 159 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Nếu anh em nhiệt tâm lo phần rỗi của trẻ, anh em sẽ có rất nhiều việc để làm trong thừa tác vụ của mình. Đối với chúng, anh em phải có tâm trạng thánh Phaolô đã dành cho những ai nghe ngài rao giảng Tin Mừng. Ngài đã viết cho họ, ngài không tìm kiếm của cải họ có, nhưng chỉ tìm kiếm linh hồn họ mà thôi
MR 201,3,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 002
 Tổng lượt truy cập 005691817
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang