Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 18.12.2018 20:58
MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN
® 22.08.2017 14:28 | 618 hits ®

Xem hình
CHÚA NHẬT XXI A MÙA THƯỜNG NIÊN
Is 22,19-23
Mt 16,13-20
Chủ đề chính của lời Chúa hôm nay là MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN của Thiên Chúa. Chúa muốn chọn ai thì Người cất nhắc, bảo vệ, trao quyền bính để người ấy trở thành tôi tớ, cộng tác viên của Chúa lo cho công cuộc của Người.

Có người gọi Chúa nhật 21A  mùa thường niên là Chúa Nhật “CHÌA KHÓA”; vì bài đọc 1 lẫn Tin Mừng đều nói đến việc Chúa TRAO CHÌA KHÓA cho kẻ được Chúa tuyển chọn. Đó là một hành động biểu trưng. Chủ đề chính của lời Chúa hôm nay là MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN của Thiên Chúa. Chúa muốn chọn ai thì Người cất nhắc, bảo vệ, trao quyền bính để người ấy trở thành tôi tớ, cộng tác viên của Chúa lo cho công cuộc của Người.

Trong lời Chúa hôm nay, việc tuyển chọn được tỏ lộ qua một hành động biểu trưng: TRAO CHÌA KHÓA kèm theo lời ủy nhiệm TRAO BAN QUYỀN BÍNH: quyền ĐÓNG – MỞ CỬA. Đó là quyền bính thần linh, cội nguồn đến trực tiếp từ Thiên Chúa, nền tảng của quyền chính là Chúa. Thiên Chúa là Đấng Bảo Vệ, củng cố cho người được chọn và là nơi nương tựa duy nhất cho người ấy. Và dĩ nhiên là người được Chúa chọn, trao quyền phải hết lòng tận dụng quyền Chúa ban để cùng Người hoàn tất công trình cứu độ. Cụ thể trong Lời Chúa hôm nay, Chúa mốn người được Chúa chọn – tới phiên mình – cũng phải là nơi cậy dựa cho kẻ khác: trong bài đọc 1, người được chọn phải đảm nhận vai trò là “CHA đối với cư dân Giêrusalem và với nhà Giuda” (Is 22,21b); còn trong Tin Mừng thí Simon trở thành “Tảng Đá” trên đó Chúa Giê-su xây dựng Hội Thánh Người.

Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia việc Thiên Chúa tuyển chọn En-gia-kim thay vào vị thế tế tướng của Sep-na. Việc phế lập được thực hiện qua những nghi thức biểu tượng: lấy “áo thụng”, “cân đai” của kẻ bị phế truất trao cho người được chọn và trao chìa khóa và quyền bính.

“Á thụng”: trong nghi thức trao quyền tư tế có việc trao ban phẩm phục (x. Xh 29,8-9; 40,14; Lv 8,7). Vậy trao phẩm phục lại cho ai tức là trao quyền kế thừa chính thức (Ds 20,26-28).

“Cân đai” tức là đai lưng. Tháo đai lưng của ai là tước lấy được sức mạnh của y (x.G 12,18). Thắt đai lưng cho ai là ban cho người ấy sức hùng, dũng lực (x.Tv 18,33); là nói lên lòng ưu ái gắn bó với người ấy (x. 1Sm 18,4) hoặc ân thưởng cho một công lao to lớn ( 2Sm 18,11). Đai lưng còn là biểu tượng của công lý, tín thành (x. Is11,5).

“Chìa khóa” là biểu tượng của quyền bính; “đóng, mở cửa” là cách nói rằng từ nay En-gia-kim là người điều hành,sắp xếp việc triều chính. Tuy nhiên quyền bính này cũng là một TRÁCH NHIỆM: trong Kinh Thánh, người được Chúa chọn luôn là để đảm nhận một trách nhiệm vì lợi ích của cộng đoàn (x.Xh 3; Tl 6,11-24...). vì vậy “chìa khóa” phải được “ĐẶT TRÊN VAI” (Is 9,5 Hài nhi Mô-sê “gánh vác quyền bính trên vai”) nghĩa là phải tận dụng sức toàn thân để gánh vác, chứ không chỉ là nhẹ nhàng cầm trên tay để đóng, mở.

Trách nhiệm Chúa trao cho En-gia-kim là CHA đối với dân Giê-ru-se-lem và với Giu-đa, nghĩa là vận mạng, an bình của dân Chúa nằm trong tay En-gia-kim. Để bảo đảm công việc thành công, Chúa hứa củng cố bảo vệ người Chúa chọn (c.23).

Bài đọc Tin Mừng thuật lại một biến cố quan trọng là bước ngoặt trong cuộc đời của Simon- Phêrô. Ông đã thay mặt các tông đồ tuyên xưng ĐGS “ là ĐỨC KI-TÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG”. Lời tuyên xưng công khai đó được ĐGS xem như DẤU CHỈ rằng Phê-rô đã được Chúa Cha tuyển chọn. Thật vậy, ĐGS bảo Simon: “ Này Simon con ông Giona, anh thật là người có phúc... vì chính Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời đã mặc khải cho anh điểu ấy”. Và rồi, dựa trên nền tảng Ý CHA cùng với lời đáp trả của Simon, ĐGS trao quyền bính và trách nhiệm cho Simon:

1.      Trước tiên, ĐGS đổi đời Simon qua việc đổi tên: từ nay anh là PHÊ-RÔ, là TẢNG ĐÁ.

2.      Mục đích ĐGS nhắm tới và cũng là trách nhiệm của Phê-rô: thiết lập ông làm nền tảng Giáo Hội Chúa: “trên Tảng Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.

3.      Để trợ giúp ông, Người hứa bảo vệ, củng cố: quyền lực tử thần không thắng nổi Phê-rô, không thắng nổi Giáo Hội.

4.      Và trao quyền, cũng qua cách nói biểu tượng: Thầy sẽ trao CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI và quyền đóng, mở cửa cho Phê-rô (x. bài đọc 1)

Xây dựng Nước Trời là công trình của Chua, nhưng Người vẫn tiếp tục đường lối mời nhân loại cộng tác. Mỗi tín hữu có sẵn sàng, trong chừng mực Chúa thương gọi, dám đám nhận trách nhiệm giữ chìa khóa phần mình để từng bước một, cùng với Chúa tiếp tục và đưa công trình cứu độ của Chúa đến chỗ hoàn tất.
Frère Đình Long FSC


Tin liên quan:
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 30 hits]
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 45 hits]
CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 67 hits]
Chúa Kitô Vua Vũ Trụ [22.11.2018 19:55 | 58 hits]
CHÚA NHẬT 33 TN B [16.11.2018 15:55 | 64 hits]
Chúa Nhật 32B [10.11.2018 08:54 | 72 hits]
CHÚA NHẬT 31B MTN [01.11.2018 22:01 | 100 hits]
CÁC THÁNH NAM NỮ [31.10.2018 20:59 | 134 hits]
CHÚA NHẬT 30B MTN [25.10.2018 09:46 | 79 hits]
CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 111 hits]
Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 118 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 30 hits]
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 45 hits]
 CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 67 hits]
 Chúa Kitô Vua Vũ Trụ [22.11.2018 19:55 | 58 hits]
 CHÚA NHẬT 33 TN B [16.11.2018 15:55 | 64 hits]
 Chúa Nhật 32B [10.11.2018 08:54 | 72 hits]
 CHÚA NHẬT 31B MTN [01.11.2018 22:01 | 100 hits]
 CÁC THÁNH NAM NỮ [31.10.2018 20:59 | 134 hits]
 CHÚA NHẬT 30B MTN [25.10.2018 09:46 | 79 hits]
 CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 111 hits]
 Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 118 hits]
 Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 215 hits]
 Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 230 hits]
 LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 181 hits]
 CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 168 hits]
 CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 159 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Lòng nhiệt thành lo cho trẻ anh em dạy dỗ sẽ hạn hẹp, ít kết quả và thiếu thành công, nếu chỉ ngừng ở lời nói. Muốn được hữu hiệu, gương sáng của anh em phải nâng đỡ lời dạy dỗ, và đó là một trong những dấu chỉ chính yếu của lòng nhiệt thành anh em.
MR 202,3,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 004
 Tổng lượt truy cập 005691578
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang