Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 24.10.2018 00:51
SỰ PHÁN ĐOÁN, ĐÁNH GIÁ
® 03.10.2017 17:21 | 468 hits ®

Xem hình
CHÚA NHẬT 26 MTN A
Ed 18, 25-28
Mt 21,28-32
ĐGS phân tích thái độ của hai người con trước lênh truyền của Cha. Cha sai hai con đi làm vườn nho: - đứa con thứ nhất bắt đầu chống lại lệnh Cha: “con không muốn” nhưng sau đó lại hối hận và đi làm,- đứa con thứ hai, trước lệnh Cha đã xin vâng rất lễ phép, nghi thức “thưa ngài, con đây”, thế nhưng lại bỏ ngoài tai lệnh Cha.

Lời Chúa của Chúa nhật XXVI A tiếp tục mời gọi chúng ta khám phá thêm sự khác biệt giữa đường lối của TC với đường lối của con người. Yếu tố khác biệt được nhấn mạnh hôm nay là sự PHÁN ĐOÁN, ĐÁNH GIÁ về luân lý đạo đức trước một sự việc, một thực tế đã xảy ra và những hậu quả mà cách chung là con người có thể đoán định được.

Sự khác biệt không chỉ ở SỰ KIỆN, bởi vì trên lý luận, con người lẫn Thiên Chúa đề nhất trí là có công thì được thưởng, có tội thì phải phạt. Thế nhưng vấn đề là dựa trên chuẩn mực nào để đánh giá công tội?

Mọi chuẩn mực được Lời Chúa hôm nay đề cập đến là THỜI ĐIỂM DIỄN RA VIỆC ĐỊNH CÔNG TÍNH TỘI? Vào thời điểm lượng giá, tôi đang ở trong tình trạng công hay tội?

Con người thường dựa trên những gì đã xảy ra và nghe thấy được. Như vậy là dựa trên những sự việc quá khứ mà chính mình đã biết và nhận định được; còn những gì đang diễn ra hoặc đang dự tính thì nằm ngoài tầm lượng giá, kiếm soát của con người. Những biến đổi, hoán cải, những động có thúc đẩy hành động thì mắt phàm lại càng khó nhận ra.

Phần Thiên Chúa, Người luôn muốn cho con người được sống và Người luôn là hiện tại, nên Người chú tâm hơn đến các biến đổi, đến cái đích mà con người đang muốn hướng về. Chính cái tương quan, cái hoán cải đang có đối với điều thiện (hay ác) ngay trong phút hiện tại mới là yếu tố quyêt định để luận công định tội.

Trong bài đọc 1, Êdêkien thuật lại cuộc đối thoại giữa dân Israel với Thiên Chúa, dân trách “đường lối Chúa Thượng không ngay thẳng” vì Chúa ân thưởng kẻ gian tà và trách phạt người công chính. Dân trách Chúa vì họ cho rằng cảnh lưu đày họ đang chịu là hậu quả của tội lỗi thế hệ cha ông. Họ chất vấn Chúa: tại sao cha ông họ ăn nho xanh mà họ phải ê răng? (Ed 18,2)

Quá khứ thì không thể xóa bỏ hay thay đổi được. Điều họ đòi hỏi Chúa là phải ngay lập tức cất nhấc họ khỏi các tai ương vốn không do lỗi của họ trong quá khứ. Đó là đường lối của Dân. Êdêkien theo lệnh Chúa tới đề nghị cho Dân một lối giải quyết khác, dựa trên hai nguyên tắc: một cũ, một mới.

-          Cái cũ là nguyên tắc LIÊN ĐỚI của thân phận làm người vẫn còn: sai phạm của cá nhân lắm khi cộng đoàn phải lãnh HẬU QUẢ.

-          Cái mới là nguyên tắc TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN: tội của ai thì người ấy chịu án phạt; công của ai thì người ấy hưởng PHẦN THƯỞNG.

Và yếu tố quyết định vận mạng Thưởng hay Phạt là VIỆC LÀM TRONG HIỆN TẠI chứ không dựa vào những gì đã làm trong quá khứ (Ed 18,26-28).

Vậy sứ điệp ẩn trong bài đọc 1 là: hãy can đảm chấp nhận hậu quả của quá khứ, đồng thời cố gắng sống công chính trong hiện tại trong niềm trông cậy rằng thái độ công chính của cả nhân trong hiện tại có thể hòa giải những hậu quả xấu của quá khứ và mang lại kết quả tốt đẹp cho tương lai.

Bước sang bài Tin Mừng, bài dụ ngôn là một minh họa cho sứ điệp của bài đọc 1: ĐGS phân tích thái độ của hai người con trước lênh truyền của Cha. Cha sai hai con đi làm vườn nho: - đứa con thứ nhất bắt đầu chống lại lệnh Cha: “con không muốn” nhưng sau đó lại hối hận và đi làm,- đứa con thứ hai, trước lệnh Cha đã xin vâng rất lễ phép, nghi thức “thưa ngài, con đây”, thế nhưng lại bỏ ngoài tai lệnh Cha. Từ đó, ĐGS đưa ra hai kết luận:

1/ vâng lời không chủ yếu dựa trên lời nói, mà trên hành động; không dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ mà là TRONG HIỆN TẠI.

2/  và kết luận ứng dụng nhằm cảnh cáo các thượng tế và kỳ mục: “những người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước họ. Lý do, vì trong HIỆN TẠI, các thu thuế và gái điếm đã bỏ quá khứ tội lỗi, tin vào sứ điệp của Gioan Tẩy Giả và hoán cải. Cánh cửa cứu độ vẫn còn mở ra  cho các thượng tế và kỳ mục: họ chỉ vào SAU thôi với điều kiện là HOÁN CẢI.

Thật ra, Thiên Chúa lẫn con người muốn nhân loại được cứu độ. Nhưng ơn cứu độ là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa, từ Thiên Chúa mà đến. Vậy hãy hoán cải, mở rộng lòng đón nhận đường lối của Thiên Chúa.
Frère Đình Long FSC


Tin liên quan:
CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 30 hits]
Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 51 hits]
Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 164 hits]
Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 175 hits]
LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 132 hits]
CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 115 hits]
CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 103 hits]
Chúa Nhật 17 TNB [25.07.2018 22:03 | 151 hits]
Chúa Nhật 16 TN B [25.07.2018 21:56 | 129 hits]
Chúa Nhật 15 B TN [20.07.2018 22:01 | 178 hits]
Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 154 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
SỰ PHÁN ĐOÁN, ĐÁNH GIÁ
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 30 hits]
 Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 51 hits]
 Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 164 hits]
 Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 175 hits]
 LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 132 hits]
 CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 115 hits]
 CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 103 hits]
 Chúa Nhật 17 TNB [25.07.2018 22:03 | 151 hits]
 Chúa Nhật 16 TN B [25.07.2018 21:56 | 129 hits]
 Chúa Nhật 15 B TN [20.07.2018 22:01 | 178 hits]
 Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 154 hits]
 Chúa Nhật 13 TN B [06.07.2018 12:36 | 189 hits]
 SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ [23.06.2018 20:07 | 178 hits]
 CHÚA NHẬT X B MTN [09.06.2018 08:07 | 176 hits]
 LỄ THÁNH TÂM năm B [09.06.2018 07:56 | 172 hits]
 MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ năm B [02.06.2018 12:45 | 174 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Vì anh em là đại sứ và là thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô trong công việc mình làm, anh em phải hành động giống như đại diện chính Đức Giêsu Kitô vậy. Người muốn học sinh thấy chính Người trong anh em và đón nhận lời anh em dạy dỗ như chính Người dạy dỗ chúng .
MR 195,2,1.
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 002
 Tổng lượt truy cập 005456831
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang