Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 18.12.2018 21:00
BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA - 30TN A Mến Chúa – Yêu Người
® 05.11.2017 16:16 | 840 hits ®

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,.... Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." (Mt 22:37.49)

Lời Chúa trong Tin Mừng Matthêu 22:34-40 dạy về điều răn kép: mến Chúa yêu người. Điều răn của tình yêu, của đức Ái tóm kết tất cả mọi sách Luật và Ngôn Sứ. Điều răn giống như hai mặt của đồng tiền, khác nhau nhưng cả hai mến Chúa – yêu người làm nên giá trị một đức Ái, nó giống như hai bản lề được gắn vào để nâng cánh cửa là cả đời sống đức tin của người Kitô hữu, thiếu một trong hai, đời sống con người sẽ không thăng bằng, không ăn khớp với “khung” làm nên con người đích thật.

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. (c.37-38). Trong Kinh Thánh, luật của người Do Thái được thiết định đến 613 điều, quy định những hành động cấm làm và những hành động phải làm. Việc chi tiết những điều luật nhằm để giúp các tín đồ Do Thái giáo không ngừng nghĩ đến Thiên Chúa suốt cả ngày, thể hiện một tình yêu đối với Thiên Chúa. Và điều răn mến Chúa được viết thành lời kinh gọi là “Kinh Shema” mà người Do Tháo luôn đeo trên trán hoặc ở tay để suốt ngày luôn nhớ đến Thiên Chúa. Thế nhưng nguy cơ rơi vào bệnh hình thức. Ta gọi đó là thái độ vụ luật. Kẻ vụ luật thì việc giữ luật không còn được thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa. Kẻ vụ luật dần dần họ biến điều luật Thiên Chúa xuống thứ yếu và nâng những luật phàm nhân (truyền thống) thành quan trọng; rồi dựa vào đó để kết án, trừ khử tha nhân. Đức Giêsu đã nhiều lần cảnh cáo họ điều này: “Tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.” (Mt 15:3-6).

Tôi có rơi vào cung cách và thái độ sống vụ luật như thế khi thi hành các việc bổn phận theo các quy định trong đời sống gia đình, cộng đoàn, giáo xứ hay tổ chức? Dành thời gian thinh lặng để xét xem.

“Điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (c.39). Thánh Gioan tông đồ trong kinh nghiệm về yêu thương đã diễn tả hai khía cạnh mến Chúa – yêu người của luật yêu thương trong thư của ngài:

-        “Ai không yêu thương anh em mình thì không thuộc về Thiên Chúa” (1Ga 1:10)

-        “Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.” (1Ga 4:7b)

-        “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.” (1Ga 4:20-21).

Bằng kinh nghiệm sống tình yêu, thánh Gioan tông đồ cho thấy mến Chúa – yêu người là hai điều không thể tách rời, một tình yêu với anh chị em mình được thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa và được quy hướng về Thiên Chúa sẽ khác hẳn tình yêu chỉ thuần túy mang tính cách nhân bản. Vì theo thánh Gioan, chúng ta yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (1Ga 4:7). Đó cũng là sự khác biệt giữa việc từ thiện mang tính cách xã hội và bác ái Kitô giáo. Một tình yêu mang tính Kitô giáo là yêu thương anh chị em mình vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và biết quy mọi hành vi yêu thương về Thiên Chúa. Do vậy yêu thương anh chị em mình không phải chỉ vì họ xứng đáng được yêu thương mà còn vì họ cần được yêu thương và chúng ta được Thiên Chúa đòi hỏi phải yêu thương họ. Trong kinh nghiệm điều hành hội dòng, cố Tổng Quyền Dòng La San, Sư Huynh John Johnston đã suy tư rằng, “Yêu” là động từ, nếu ở đâu thiếu tình yêu thì hãy đặt “yêu mến” vào, cũng thế nơi một cộng đoàn thiếu bác ái, thiếu hiệp nhất, đến mức coi là hoả ngục, thì liều thuốc duy nhất là “anh em hãy yêu mến nhau và hãy thiết lập tình hiệp nhất trong cộng đoàn,” hãy “giữ anh em trong tầm mắt mình”[1].

“Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (c.40) Đối với Đức Giêsu, một con người trọn vẹn, đích thật là con người có một lối sống hướng lên Thiên Chúa và hướng ra với anh chị em mình; một con người biết phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Trên thập giá, trong cùng một hành động hiến tế, Đức Giêsu đã diễn tả tình yêu trọn vẹn của Ngài đối với Chúa Cha: để hoàn tất ý định của Cha, và một tình yêu trọn vẹn của Ngài với con người: giải thoát con người khỏi nô lệ của sự dữ và tội lỗi, nâng con người trở lại địa vị làm con Thiên Chúa. Thập giá đã trở thành Thánh Giá để diễn tả một tình yêu duy nhất: vâng ý Cha – để cứu chuộc nhân loại.[2]

Thánh Gioan La San đã dạy: “Trong mọi sự chúng ta chạm đến Thiên Chúa, thì chúng ta có thể tìm thấy Thiên Chúa trong mọi sự.”[3] Chúng ta chỉ có thể gặp gỡ được người khác khi chúng ta có đời sống nội tâm sâu sắc, chúng ta dành nhiều thời gian gặp gỡ Thiên Chúa nhiều hơn thì các hoạt động tông đồ của chúng ta sinh nhiều hoa trái yêu thương.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi: “phải không ngừng tìm kiếm để thờ lạy Thiên Chúa và phục vụ Người trong anh chị em mình. Thờ lạy và phục vụ: hai thái độ không thể tách biệt nhau, nhưng phải luôn luôn đi cùng nhau.” [4]

Một tác giả tưởng tượng câu chuyện sau: Trên đường đi đến miền đất Chúa hứa, Abraham dựng một cái lều để nghỉ chân. Vừa ra khỏi lều, ngài thấy một người hành khất xin giúp đỡ. Động lòng thương, ngài mời người đó vào và làm tiệc thiết đãi. Trước khi ăn tiệc, ngài mời người hành khất cùng dâng lời chúc tụng cảm tạ Chúa. Nhưng vừa nghe thấy tiếng “Chúa”, người ăn mày liền nói lộng ngôn xúc phạm đến Chúa. Abraham nổi giận đuổi người đó ra khỏi lều. Đêm đó, khi Abraham quỳ cầu nguyện, ngài nghe có tiếng Chúa nói như sau: “Này Abraham, ngươi có biết người ăn mày đó đã nhục mạ Ta năm mươi năm qua không? Thế mà mỗi ngày Ta vẫn ban lương thực cho nó. Ngươi không yêu thương cho nó một bữa ăn sao?”[5]

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn bộ lề luật thánh vào hai gới răn độc nhất là mến Chúa – yêu người, xin giúp chúng con hằng biết thể hiện lòng thờ phượng Chúa cho phải đạo và chứng tỏ tình yêu không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, sự nhẫn nhục, tha thứ và cảm thông đối với tha nhân, nhất là đối với những người thân yêu trong gia đình, những anh chị em trong cộng đoàn, những người kém may mắn, cùng cực đang cần được yêu thương giúp đỡ như chính là làm cho Chúa vậy.[1] Xem SHTQ John Johnston, Thư Mục Vụ năm 2000. Bản Tiếng Việt Thư Mục Vụ 1987-2000, trang 165 và 166.

[2] Noel Quesson, Lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật – Năm A, Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30.

[3] Thánh Gioan La San, Bài Suy Gẫm 177.3

[4] ĐGH Phanxico, Sứ Điệp Tại Hội Nghị Các Bề Trên Thượng Cấp ở Roma, tháng 11.2013.

[5] Mỗi Ngày Một Tin Vui
Hoa Hạ FSC


Tin liên quan:
BỮA TIỆC [12.10.2017 17:42 | 428 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA - 30TN A Mến Chúa – Yêu Người
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 30 hits]
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 45 hits]
 CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 67 hits]
 Chúa Kitô Vua Vũ Trụ [22.11.2018 19:55 | 58 hits]
 CHÚA NHẬT 33 TN B [16.11.2018 15:55 | 64 hits]
 Chúa Nhật 32B [10.11.2018 08:54 | 72 hits]
 CHÚA NHẬT 31B MTN [01.11.2018 22:01 | 100 hits]
 CÁC THÁNH NAM NỮ [31.10.2018 20:59 | 134 hits]
 CHÚA NHẬT 30B MTN [25.10.2018 09:46 | 79 hits]
 CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 111 hits]
 Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 118 hits]
 Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 215 hits]
 Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 230 hits]
 LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 181 hits]
 CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 168 hits]
 CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 159 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Anh em chỉ có thể có một mục đích duy nhất là yêu mến và làm sáng danh Thiên Chúa, vì lòng mến Thiên Chúa phải thôi thúc anh em, bởi Đức Giêsu Kitô đã chết cho tất cả, hầu những ai sống không còn sống cho mình nữa, nhưng cho Đấng đã chết vì mình. Đây là điều lòng nhiệt thành buộc anh em phải làm sao cho học sinh mình cảm thấy như chính Thiên Chúa giảng dạy chúng qua anh em.
MR 201,2,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 006
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 006
 Tổng lượt truy cập 005691582
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang