Tin tức » Tài Nguyên Lasan 26.05.2019 16:35
TÔI THỜ LẠY TRONG MỌI SỰ THÁNH Ý CHÚA ĐỐI VỚI TÔI
® 12.11.2017 09:52 | 867 hits ®

Xem hình
Khi ta bị thử thách, khó khăn hay thách đố,.. chúng như muốn nhận chìm ta. Ta làm gì lúc ấy?
Dưới đây là bài chia sẻ cảm nghiệm thiêng liêng từ lời cuối của Thánh Lập Dòng: "Tôi thờ lạy trong mọi sự thánh ý Chúa đối với tôi." của một người Anh Em La San viết cho Anh Em mình trước những biến cố khổ đau của cuộc đời.

Trước hết, ta phải nhận diện "cơn bão" ập đến - phát hiện rõ điều gì làm ta hoảng sợ. Gọi được tên nó ra - đích danh. Khi ấy ta mới chuẩn bị để đối diện với nó. Nêu đích danh nó ra và bắt đầu lên kế hoạch từng bước giải quyết.

Thứ đến, hãy nhớ đến Thiên Chúa, xin Ngài ra tay cứu giúp chúng ta, lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Hãy ý thức và tin tưởng Thiên Chúa thật sự có thể làm bất cứ điều gì. Ngài có quyền năng mà ta không có. Lòng thương xót của Ngài vượt xa bất cứ dạng thức tình yêu nào mà ta có thể hiểu và nhân biết. Lời khẩn cầu của chúng ta phải là một hành vi đức tin tuyệt mỹ trước quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Chúc Giêsu dạy: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho." (Lc 11, 9-10)

Thứ ba là phải có đức tin và lòng can đảm để đi ngang qua "cơn bão", khó khăn nào khiến ta không thể lướt qua? Trong những lần gặp khó khăn thử thách, chúng ta có được kinh nghiệm rằng ở đâu chúng ta không nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện thì chúng ta dễ bị đè bẹp bởi những khó khăn ập đến. Hãy bắt chước chim ưng giang rộng cánh để lợi dụng sức mạnh của gió bão mà nâng mình lên cao. Tôi yêu biển. Tôi không thể đi trên biển. Tôi có thể nổi trên biển nhờ có phao, có thuyền. Nhưng tôi có thể học bơi, tôi không bơi để vượt biển, và điều đó khiến tôi thích biển hơn là sợ biển. Đức tin giúp tôi tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện tại nơi đây, ngay lúc này, bên cạnh tôi...

Thứ tư là phải có đủ khôn ngoan để nhận ra ý của Thiên Chúa và chọn bước theo Ngài, chúng ta đang bước theo Chúa, để làm theo ý Chúa. Trong mọi hoàn cảnh đã xảy ra, ta không thể làm thay đổi được hoàn cảnh. Bão đã qua, nhà đã bị sập, biến cố xảy đến người anh em trong cộng đoàn giã từ để bước vào một con đường mới mà Chúa muốn...

Tôi có quyền chọn: hoặc chấp nhận đau khổ hoặc để mình bị dày vò...

Tôi chỉ có quyền chọn: hoặc đứng vững hoặc ngã quỵ...

Tôi có quyền chọn: hoặc tiến bước về tương lai hoặc quay đầu tháo chạy...

Thứ năm, đức tin mang tính cá nhân, nhưng đức tin cũng mang tính cộng đoàn. Ta luôn nhớ rằng ta là thành viên của một cộng đoàn đức tin, nơi đó ta được sinh ra nhờ bí tích Rửa tội (trong Giáo Hội) hay ta được sinh ra nhờ sự tuyên khấn (trong nhà dòng). Nơi cộng đoàn đức tin ta được lớn lên, trưởng thành trong ơn gọi, được sai đi...; thì cũng nơi cộng đoàn đức tin ta sẽ được nâng đỡ, khuyến khuyến khích để tiếp tục hành trình ơn gọi, tiến bước trong đức tin...; một hành trình không cô đơn, lẻ loi một mình mà tiến bước cùng với anh em, cùng chung với anh em... Hãy đến với anh em, chia sẻ nổi đau, chung chia nổi sầu... Hãy đến với anh em để được cùng đồng lao cộng khổ, cùng vác lấy thập giá mình đi trong đoàn người sẽ được thanh tẩy áo của mình trong máu của Con Chiên.

Mẹ Maria trước biến cố thập giá,

Mặc dầu đau đớn, khổ sầu, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.

Nhục nhã, tê tái, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.

Cô đơn, buồn thương, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.

Mẹ dù chẳng hiểu, nhưng Mẹ tin rằng đó là Thánh Ý của Thiên Chúa.

Mẹ dù chẳng hiểu, nhưng Mẹ vẫn tin rằng Sự Thật sẽ toàn thắng.

Mẹ dù chẳng hiểu, nhưng Mẹ tin rằng vinh quang Thiên Chúa sẽ tỏ hiện.

 

Dưới chân thập giá, trong khổ sầu Mẹ không đứng một mình... có thánh Gioan, có Maria Madalêna....

Dưới chân thập giá, Mẹ ẳm xác Chúa Giêsu – Con mẹ, nhưng bên cạnh có Gioan, có ông Giuse thành Arimatha, có ông Nicôđêmô và những người phụ nữ đạo đức...

 

Gương mẫu đức tin của Đức Maria tăng thêm cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những khó khăn, đau đớn, khổ sầu, những thử thách trong cuộc sống.

Gương mẫu đức tin của Đức Maria – con người "hy vọng" gia tăng nơi chúng ta niềm hy vọng vào Thiên Chúa, hy vọng rằng Nước Chúa sẽ hiển trị, vinh quang sẽ đến sau khi trải qua con đường đau thương khổ giá.

Trên con đường thập giá, Mẹ luôn đứng đó cùng chúng ta, đỡ nâng chúng ta, dạy cho chúng ta cách để đứng vững, dù trong đau thương, dù lúc tê tái sầu, ngay cả khi cái chết kề bên. Mẹ luôn đứng đó để dạy cho chúng ta biết cách đứng vững để hiệp thông cùng Chúa Giêsu Con của Mẹ đem tin kính và nơi nghi nan, đem trông cậy và nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem bình an đến chốn u sầu.

Trên con đường thập giá, chúng ta có Mẹ Giáo Hội, Mẹ Hội Dòng, có anh em “cùng chung và liên kết” sẽ cùng tiến bước để yêu thương và dìu dắt, để đỡ nâng và củng cố.

Hãy vững tin cùng với Mẹ Maria, cùng với anh em trong Hội Dòng, tôi can đảm tiến bước và thưa: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài.

Và xác tín cùng với thánh Gioan La San, Đấng Lập Dòng: Tôi thờ lạy thánh Ý Chúa trong mọi sự đối với tôi.

Xin Chúa thương gìn giữ và ban thêm sức mạnh cho ta tiến bước như là người môn đệ của Chúa Kitô, vác thập giá theo Thầy... và thờ lạy thánh Ý Chúa trong mọi sự.

 

Hoa Hạ, fsc

“Những ngày mưa bão...”
Hoa Hạ FSC


Tin liên quan:
LINH ĐẠO LA SAN Và Thiên Chúa Ba Ngôi [01.11.2018 19:36 | 461 hits]
PHÚT TÂM SỰ VỀ NHÀ GIÁO KITÔ [12.07.2018 15:54 | 551 hits]
Tình bạn và tình yêu trong đời tu [25.04.2018 22:17 | 572 hits]
"Bóng đêm" trong đời sống tu sĩ [25.04.2018 21:54 | 628 hits]
Suy gẫm về Kinh Lạy Cha [18.05.2012 16:03 | 2099 hits]
Xây dựng cộng đoàn [13.05.2012 05:25 | 1417 hits]
Trở thành môn đệ [13.04.2012 13:49 | 1819 hits]
Mở lòng ra với Lời Chúa [06.04.2012 13:41 | 1990 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
TÔI THỜ LẠY TRONG MỌI SỰ THÁNH Ý CHÚA ĐỐI VỚI TÔI
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 Như Một Lời Tâm Sự [14.05.2012 16:10 | 2600 hits]
 TÁM MỐI PHÚC LA SAN [23.10.2010 20:15 | 2319 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Anh em hãy nhớ mục đích Con Thiên Chúa đến trong thế gian này là để hủy diệt tội lỗi. Đó cũng phải là mục đích chính của việc thành lập các Trường Kitô, và do đó, phải là mục tiêu đầu tiên của lòng nhiệt thành anh em. Điều này khiến anh em không thể chấp nhận để những gì làm mất lòng Thiên Chúa xảy đến cho trẻ anh em hướng dẫn. Nếu anh em thấy điều gì nơi chúng làm mất lòng Thiên Chúa, anh em phải lập tức lo sửa chữa với hết sức mình.
MR 202,1,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 002
 Tổng lượt truy cập 006386045
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang