Tin tức » Tin Tức Lasan 26.05.2019 08:51
NĂM CẦU NGUYỆN 1995 - Tuyên Tín Của Các Sư Huynh La San
® 09.12.2017 07:02 | 1149 hits ®

Xem hình
CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG trách nhiệm gặp gỡ được Thiên Chúa qua cầu nguyện, cơ bản là xuất phát từ nội tâm, từ một nhu cầu ngày càng khẩn thiết khi chúng tôi đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa; và như “những tập sinh suốt đời”, chúng ta thăng tiến qua những giai đoạn khác nhau của sự triển nở nhân cách con người chúng tôi.

Chúng tôi gồm 14 anh em thuộc nhiều quốc gia đã họp nhau lại theo lời mời của Ban Tổng Cố Vấn, trong dịp kỷ niệm “đệ tam bách chu niên”, để suy tư về kinh nghiệm của riêng mình và của Anh Em trong Dòng, như các kinh nghiệm ấy đang được thực hiện khắp mọi miền trên thế giới. Mỗi người chúng tôi được mời gọi trình bày một suy tư nghiêm túc về “nguyện gẫm trong đời sống của Anh Chị Em La San hôm nay”; làm nền cho việc suy tư, cầu nguyện và thảo luận trao đổi giữa chúng tôi. Đặc biệt chúng tôi tập trung chú ý đến kinh nghiệm và linh đạo La San, cách riêng là nguyện gẫm.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG cầu nguyện là một quà tặng và là một nghệ thuật. Là quà tặng, cầu nguyện được khởi đi từ sáng kiến thường hằng của Thiên Chúa. Là nghệ thuật, cầu nguyện đòi buộc một sự cố gắng bản thân để thực hiện và đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa sao cho đạt đến một sự cầu nguyện liên tục.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG cần phải hài hòa giữa kinh nguyện và công việc không chỉ bằng cách lượng giá lại thời gian dành riêng cho việc kinh nguyện và thừa tác vụ mà còn xét lại cả chất lượng của việc chúng tôi đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa cũng như những người mà chúng tôi phục vụ.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG chúng tôi dám chấp nhận những thách đố của cuộc đối thoại với thế giới. Trong đó, chúng tôi sống tinh thần đức tin, và bằng cách đó, chúng tôi khám phá ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và Thánh ý của Ngài đối với chúng tôi trong việc xây dựng Nước Trời.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG kinh nguyện của cá nhân hay của cộng đoàn sẽ thêm phong phú khi được chia sẻ với những nhóm người khác đang cùng tìm kiếm Thiên Chúa.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG qua kinh nguyện, chúng tôi ý thức về sự thấp hèn của mình trước Thiên Chúa và điều này giúp chúng tôi mở lòng ra để biết chia sẻ thừa tác vụ và kinh nguyện của mình với người nghèo.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG khi cộng đoàn biết tạo ra một bầu khí huynh đệ, thì bảo đảm được một khoảng không gian thích hợp cho sự cầu nguyện, cổ vũ sự tham gia đầy sáng tạo trong kinh nguyện, nhờ đó cộng đoàn thực sự trở thành sự nâng đỡ chính yếu cho đời sống cầu nguyện của mỗi người chúng tôi.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG trách nhiệm gặp gỡ được Thiên Chúa qua cầu nguyện, cơ bản là xuất phát từ nội tâm, từ một nhu cầu ngày càng khẩn thiết khi chúng tôi đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa; và như “những tập sinh suốt đời”, chúng ta thăng tiến qua những giai đoạn khác nhau của sự triển nở nhân cách con người chúng tôi.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG nguyên lý căn bản của đời sống Anh Em Trường Kitô Giáo là “không tách rời việc bổn phận với việc thánh hóa bản thân”.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG thừa tác vụ mà chúng tôi nhận lãnh khuyến khích chúng tôi đi vào một tương quan trực tiếp và trường tồn với Thiên Chúa, Đấng mà trong Người chúng tôi hoạt động, và cũng là Đấng làm cho các hoạt động tông đồ của chúng tôi có một ý nghĩa.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG chúng tôi được mời gọi làm cho toàn bộ đời sống trở thành một tương quan biệt vị và thân ái với Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện và luôn ưu ái. Chính trong tương quan này tinh thần đức tin và tinh thần cầu nguyện của chúng tôi được nuôi dưỡng.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG Lời Chúa soi sáng cho toàn bộ cuộc sống chúng tôi và thông truyền cho chúng tôi sức mạnh cần thiết để chúng tôi hoán cải và cam kết dấn thân vào con đường của lịch sử cứu độ.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG kinh nguyện cộng đoàn là tuyệt đối cần thiết để một cộng đoàn thật sự là cộng đoàn Kitô giáo và La San.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN cùng Thánh Lập Dòng rằng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch của lời kinh nguyện, của tình huynh đệ và của sứ mạng chúng tôi.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG ngày hôm nay có những trào lưu canh tân thiêng liêng, đặc biệt là về cách hội nhập và diễn tả việc cầu nguyện. Đó là những hồng ân.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG xây dựng sự hiệp thông huynh đệ mời gọi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng và cầu nguyện, đưa cộng đoàn tới một sự hiệp nhất sâu xa mang tính cách chứng tá.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG hành trình của Thánh Gioan La San đã được soi sáng bởi tình yêu và lời mời gọi liên tục của Thiên Chúa; và như Thánh Lập Dòng chúng tôi phải khám phá ánh sáng đó qua việc cầu nguyện.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG ý nghĩa đời sống độc thân thánh hiến của chúng tôi được củng cố bởi việc cầu nguyện, giúp chúng tôi mở lòng ra với Thiên Chúa và tha nhân; đồng thời nâng đỡ những nỗ lực xây dựng cộng đoàn cũng như tình huynh đệ đại đồng.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG cầu nguyện giúp chúng tôi ý thức về chính mình và chấp nhận những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Trong cầu nguyện, chúng tôi trở nên một phần trong diễn trình của sự thật mà Đức Kitô là trung tâm, qua đó, Ngài làm cho chúng tôi sẵn sàng và cởi mở với tha nhân.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG trong cầu nguyện chúng tôi được giải thoát để cùng hoạt động với Đức Kitô trong việc giải thoát tha nhân.

CHÚNG TÔI XÁC TÍN RẰNG Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa là trường học sống động dạy về cầu nguyện vì Mẹ đã chiêm ngắm và tham gia tích cực vào mầu nhiệm Cứu Chuộc.(Brothers of the Christian Schools, Year of Prayer, 1995. Theme 5 Community, Guide Number 3)

 

Tài liệu được cung cấp bởi VPGT Tỉnh Dòng La San Việt Nam,

Hoa Hạ FSC


Tin liên quan:
LINH ĐẠO LA SAN Và Thiên Chúa Ba Ngôi [01.11.2018 19:36 | 458 hits]
PHÚT TÂM SỰ VỀ NHÀ GIÁO KITÔ [12.07.2018 15:54 | 551 hits]
Tình bạn và tình yêu trong đời tu [25.04.2018 22:17 | 572 hits]
"Bóng đêm" trong đời sống tu sĩ [25.04.2018 21:54 | 627 hits]
Suy gẫm về Kinh Lạy Cha [18.05.2012 16:03 | 2099 hits]
Xây dựng cộng đoàn [13.05.2012 05:25 | 1417 hits]
Trở thành môn đệ [13.04.2012 13:49 | 1819 hits]
Mở lòng ra với Lời Chúa [06.04.2012 13:41 | 1990 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
NĂM CẦU NGUYỆN 1995 - Tuyên Tín Của Các Sư Huynh La San
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 NỐI KẾT TRONG GIÊSU [09.05.2019 16:17 | 211 hits]
 NGÀY HỘI ƠN GỌI LA SAN 2019 [08.04.2019 21:58 | 411 hits]
 SƯ HUYNH PAUL MCAULEY BỊ THẢM SÁT [04.04.2019 11:20 | 236 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Ôi ! Nếu anh em hiểu được việc giúp trẻ giữ vững và gia tăng ân sủng nhờ siêng năng lãnh nhận các bí tích mà anh em đang làm cho trẻ là việc hết sức tốt lành, thì anh em sẽ không bao giờ dám xao lãng việc dạy dỗ trẻ.
MR 200,2,2
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 008
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 008
 Tổng lượt truy cập 006384158
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang