Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 20.08.2018 00:46
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Xh 20,1-17 Ga 2,13-25
® 06.03.2018 20:41 | 343 hits ®

Xem hình
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (MC) trình bày cho chúng ta hai cách thức cụ thể mà Thiên Chúa đã dùng trong Cựu Ước để biểu lộ vinh quang thần linh của Người và để Người lưu ngụ lại giữa Dân: đó chính là Lời Chúa tức là 10 giới răn, Thiên Chúa đã ban cho Dân Chúa để trở thành cương lĩnh của cuộc sống; Dân Chúa phải gìn giữ nghiêm chỉnh để biểu lộ lòng thần phục, tôn vinh Thiên Chúa.

Giữa Thiên Chúa chí thánh, tinh tuyền và con người phàm hèn tội lỗi có một vực thẳm ngăn cách không thể vượt qua được (Xh 3,5-6; 19,21; 20,19); không ai nhìn thấy vinh quang Chúa mà còn sống (Xh 33,20), những ai được Thiên Chúa thương chọn mới được Người cho thấy những nét cụ thể mà Người đã dùng để biểu lộ vinh quang của Người thôi (Xh 3,2-3; 33,18-23).

Chúa Nhật 3 Mùa Chay (MC) trình bày cho chúng ta hai cách thức cụ thể mà Thiên Chúa đã dùng trong Cựu Ước để biểu lộ vinh quang thần linh của Người và để Người lưu ngụ lại giữa Dân: đó chính là Lời Chúa tức là 10 giới răn, Thiên Chúa đã ban cho Dân Chúa để trở thành cương lĩnh của cuộc sống; Dân Chúa phải gìn giữ nghiêm chỉnh để biểu lộ lòng thần phục, tôn vinh Thiên Chúa. Điều này được thuật lại trong bài đọc 1. Còn trong Tin Mừng, nơi Chúa biểu lộ vinh quang và ngự giữa dân Người là Đền Thờ. Đó là nơi con người đến cầu nguyện, gặp gỡ Chúa, kính tôn, thờ phượng Người.

Giữa 10 LỜI CHÚA tức 10 ĐIỀU RĂN và ĐỀN THỜ có sự liên hệ mật thiết với nhau: trong thời gian Dân còn lưu lạc trong hoang địa, lúc chiếc LỀU di động gọi là LỀU HỘI NGỘ (Xh 33,7-10), Dân có thể chiêm ngắm vinh quang Chúa nơi lều này (Xh 33,10); và vinh quang Chúa xuất hiện hữu hình nơi lều là hình thức Chúa dùng để điều động, đồng hành và hướng dẫn lộ trình, đường đi nước bước cho dân tiến về Đất Hứa (Xh 40,36-38). Rồi khi dân đã an cư trong Đất Hứa thì Thiên Chúa đã bằng lòng để vua Salomon xây cho HÒM BIA LỜI CHÚA MỘT ĐỀN THỜ. Từ đó Đền Thờ là nơi Chúa ngự, biểu lộ vinh quang và là nơi Dân đến tôn vinh thờ lạy Chúa. Chúa hứa đó là nơi Chúa ngự trị đến muôn đời (1V 8,13). Tuy nhiên, Thiên Chúa không bị nhốt trong Đền Thờ, nhất là khi con người tỏ ra bất xứng, lạm dụng Đền Thờ, biến Đền Thờ thành nơi buôn bán (Ga 2,16).

Nơi ĐGS, sự liên kết giữa LỜI CHÚA và ĐỀN THỜ trở nên trọn hảo: Người chính là Ngôi Lời Thiên Chúa và thân thể Người chính là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa. Nơi ĐGS, Lời Thiên Chúa và Đền Thờ đan quyện nên một.

Trong bài đọc 1, cách thức Thiên Chúa dùng biểu lộ vinh quang là Lời Chúa. Mười điều răn Chúa ban cho Dân chính là cách thức Chúa dùng để đồng hành, dạy dỗ, giáo dục đám dân nô lệ thành dân thánh của Chúa (Xh 19,5-6). Nhưng đó cũng là 1 GIAO ƯỚC, 1 đòi buộc. Đòi dân chúa phải giữ Luật Chúa. Đó là cách tôn vinh thờ phượng Chúa mà Chúa mong đợi nơi dân Chúa.

Mười lời Chúa gồm 3 lời nói về bổn phận đối với Chúa: 1/ chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi; 2/ không được dùng TÊN CHÚA cách bất xứng; 3/ giữ ngày Sabat. Còn 7 điều liên quan đến  bổn phận của con người đối với nhau có thể chia làm hai nhóm:

Ø  Những việc biểu lộ ra bằng hành động: 4/ thảo kính cha mẹ; 5/ chớ giết người; 6/ chớ ngoại tình; 7/ chớ trộm cắp; 8/ chớ làm chứng dối.

Ø  Những việc liên quan chỉ mới trong ý nghĩ: CHỚ THAM 9/ nhà cửa, đất đai; 10/ vợ con, tài sản kẻ khác.

Trong Tin Mừng: nơi chốn Thiên Chúa bày tỏ vinh quang và cũng là nơi mà con người đến để thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa là ĐỀN THỜ. Mặc dù vào thời của ĐGS thì trong đền thờ không còn HAI BIA ĐÁ LỜI CHÚA nữa, nhưng đó vẫn là nơi linh thánh, nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau. Thế nhưng Dân Chúa đã coi thường vinh quang Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh thờ phượng Chúa như Lời Chúa dạy, họ đã biến Đền Thờ thành nơi buôn bán: việc dâng lễ vật, cúng tiền cho Chúa bị biến thái thành dịch vụ kinh doanh. Sự linh thánh của Đền Thờ không còn nữa, mục đích để Đền Thờ được xây nên đã mất thì Đền Thờ không còn lý do tồn tại. ĐGS mặc khải MỘT ĐỀN THỜ MỚI: đó là nhân tính được tôn vinh của Người sau khi chịu khổ hình thập giá và phục sinh: “các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây lại”. Từ nay, với Thập Giá và Phục Sinh, ĐGS vừa là Đền Thờ, là lễ vật, là Thượng Tế, Người biểu lộ vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa; đồng thời, Người cũng tôn vinh Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa thay mặt toàn thể nhân loại cách hoàn hảo. Chỉ trong ĐGS, ta mới thờ phượng Chúa cách PHẢI ĐẠO.
Frère Đình Long FSC


Tin liên quan:
Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 5 hits]
Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 12 hits]
LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 29 hits]
CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 24 hits]
CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 13 hits]
Chúa Nhật 17 TNB [25.07.2018 22:03 | 57 hits]
Chúa Nhật 16 TN B [25.07.2018 21:56 | 42 hits]
Chúa Nhật 15 B TN [20.07.2018 22:01 | 66 hits]
Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 62 hits]
Chúa Nhật 13 TN B [06.07.2018 12:36 | 77 hits]
SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ [23.06.2018 20:07 | 97 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Xh 20,1-17 Ga 2,13-25
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 5 hits]
 Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 12 hits]
 LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 29 hits]
 CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 24 hits]
 CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 13 hits]
 Chúa Nhật 17 TNB [25.07.2018 22:03 | 57 hits]
 Chúa Nhật 16 TN B [25.07.2018 21:56 | 42 hits]
 Chúa Nhật 15 B TN [20.07.2018 22:01 | 66 hits]
 Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 62 hits]
 Chúa Nhật 13 TN B [06.07.2018 12:36 | 77 hits]
 SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ [23.06.2018 20:07 | 97 hits]
 CHÚA NHẬT X B MTN [09.06.2018 08:07 | 124 hits]
 LỄ THÁNH TÂM năm B [09.06.2018 07:56 | 120 hits]
 MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ năm B [02.06.2018 12:45 | 120 hits]
 LỄ CHÚA BA NGÔI [25.05.2018 13:04 | 160 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Bổn phận của anh em là phải sửa dạy những trẻ bất trị, và làm sao để chứng từ bỏ nếp sống cũ. Anh em phải giúp những trẻ thiếu can đảm mạnh dạn hơn, phải nâng đỡ những trẻ yếu đuối, và phải kiên nhẫn với tất cả. Mục đích của anh em là làm sao có thể chặn đứng và ngăn ngừa các xu hướng đồi trụy trong chúng, và vững lập chúng trong điều thiện của ma quỷ không còn lối nào.
MR 198,2,2
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 011
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 011
 Tổng lượt truy cập 005198962
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Tám 2018
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang