Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 24.10.2018 00:30
LỄ CHÚA BA NGÔI
® 25.05.2018 13:04 | 222 hits ®

Xem hình
Hôm nay là Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Trong năm 2018 này đó cũng là Chúa nhật thứ 8 Mùa thường niên (MTN) năm B.

Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm lớn nhất, chóp đỉnh của đức tin Kitô giáo. Đó là mặc khải chung cuộc do chính Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người hãy tỏ ra cho con người. Với thân phận hữu hạn kiếp phàm nhân, nhân loại không thể “nhốt” Thiên Chúa vào trong lý trí hạn hẹp của mình. Tuy nhiên, con người vẫn có thể thông hiệp vào sức sống thần linh của Ba Ngôi qua việc từng bước một đón nhận những mặc khải tiệm tiến, những lần Thiên Chúa tỏ mình qua dòng lịch sử cứu độ. Vì thế trong Cựu Ước, không có đoạn Kinh Thánh nào minh nhiên nói rõ rằng Thiên Chúa có Ba Ngôi. Công thức “MỘT CHÚA BA NGÔI” là mặc khải của Tân Ước. Tuy vậy, Cựu Ước cũng đưa dân Chúa tiếp cận một phần với mầu nhiệm chỉ có MỘT THIÊN CHÚA. Đó là mặc khải trọng tâm và chóp đỉnh của Cựu Ước về Thiên Chúa “nghe đây hỡi Israel! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta là ĐỨC CHÚA duy nhất” (Đnl 6, 4), “ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta (Đnl 5, 7). Và dân đón nhận được mặc khải của Chúa không phải bằng một nỗ lực suy lý mà là được Thiên Chúa đoái thương đến với họ ngay trong cảnh cùng khốn của họ mà giải cứu họ: “Ta là ĐỨC CHÚA, TC của ngươi, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ” (Đnl 5, 6). Phần nhận “Ba Ngôi” là mặc khải của Tân Ước.

Do đó, qua Lời Chúa của Chúa nhật lễ Ba Ngôi năm B. Giáo Hội dẫn ta vào huyền nhiệm Ba ngôi bằng cách mời chúng ta chiêm ngắm và sống những lần can thiệp của Thiên Chúa trong dòng lịch sử cứu độ để từng bước một nâng chúng ta lên hàng con cái Thiên Chúa, được thông hiệp vào quyền làm con của Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, đồng thừa tự với Đức Kitô (x. Ga 1,12; Rm 8, 17 bài đọc 2).

Bài đọc 1, trích từ sách Đệ nhị luật, ca tụng sự vĩ đại của ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa duy nhất và siêu việt, Chúa tể vũ hoàn. Bài đọc 1 mời Israel nhìn lại quá khứ, chất vấn họ, giúp họ xác tín vững chắc rằng, chính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa duy nhất chứ không còn Thiên Chúa nào khác nữa. Bằng lối nói hàng ngôn, sách Đnl đã đặt ra thẩm vấn, điều tra xem có dân tộc nào trên trái đất này đã được Thiên Chúa ưu đãi như Chúa đã làm với Israel không? Cụ thể là nhắc lại hai biến cố tác tạo nên dân:

 * Đó là biến cố ban lề luật tại núi Sinai: “có dân nào đã được nghe tiếng TC phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không? (Đnl 4,33)

* Rồi ngược về quá khứ thêm chút nữa, sách Đnl nhắc lại những kỳ công TC đã thực hiện bên Ai Cập cứu dân khỏi nô lệ vậy trong Cựu Ước, Mầu nhiệm Ba ngôi được hé mở một phần: Thiên Chúa DUY NHẤT.

Còn bài đọc Tin Mừng trình bày một phương thức cụ thể do ĐPS tạo ra giúp đoàn môn đệ xác tín được rằng họ thực sự đã trở thành con Thiên Chúa ngay tại thế này: Đó chính là PHÉP RỬA NHÂN DANH BA NGÔI (x. Mt 28,19).

Chính trong tư cách là Thiên Chúa, “được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (28,18) mà ĐGS đã trao ban lệnh truyền làm phép rửa nhân danh Ba Ngôi. Vậy với lệnh truyền này, mầu nhiệm MỘT THIÊN CHÚA VỚI BA NGÔI VỊ CHA-CON-THÁNH THẦN được mặc khải trọn vẹn.

Còn bài đọc 2: Rm 8, 14-17 trình bày cho chúng ta thấy Mầu Nhiệm Ba Ngôi ngay qua việc chúng ta được Thiên Chúa nhận làm con. Chính Thần khí hướng dẫn giúp chúng ta biết mình là con Thiên Chúa và dám THÂN MẬT GỌI Chúa là ABBA! “Cha ơi”! Và với quyền làm con này, chúng ta được đồng thừa tự với Đức Kitô. Vậy cách thức tuyệt vời nhất Ba Ngôi dùng để tỏ bày Mầu Nhiệm MỘT THIÊN CHÚA Ba Ngôi cho ta chính là việc nhận chúng ta làm con. Vậy khi chúng ta dần cảm nghiệm mình là con như ĐGS thì càng ngày ta càng tiếp cận mật thiết hơn với Mầu Nhiệm MỘT CHÚA BA NGÔI. Chính khi sống trọn vẹn cái quyền và bổn phận làm con - chứ không bằng suy lý - chúng ta dần đi sâu vào Mầu Nhiệm Ba Ngôi.

Mầu Nhiệm Ba Ngôi một Chúa không phải là đối tượng của trí hiểu phàm nhân, nhưng đó là Thiên Chúa tự tỏ hiện chính mình Người cho nhân loại ngang qua những kỳ công Người đã thực hiện trong dòng lịch sử cứu độ, và Thiên Chúa kêu mời con người hiệp thông vào sự sống thần linh của Ba Ngôi. Vậy chính khi con người sống trọn vẹn tâm tình của người con hiếu thảo thì đã thực sự trở thành người loan báo và là chứng nhân tuyệt vời cho Mầu Nhiệm Ba Ngôi Một Chúa.
Frère Đình Long FSC


Tin liên quan:
CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 30 hits]
Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 51 hits]
Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 164 hits]
Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 175 hits]
LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 132 hits]
CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 115 hits]
CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 103 hits]
Chúa Nhật 17 TNB [25.07.2018 22:03 | 151 hits]
Chúa Nhật 16 TN B [25.07.2018 21:56 | 129 hits]
Chúa Nhật 15 B TN [20.07.2018 22:01 | 178 hits]
Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 154 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
LỄ CHÚA BA NGÔI
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 30 hits]
 Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 51 hits]
 Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 164 hits]
 Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 175 hits]
 LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 132 hits]
 CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 115 hits]
 CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 103 hits]
 Chúa Nhật 17 TNB [25.07.2018 22:03 | 151 hits]
 Chúa Nhật 16 TN B [25.07.2018 21:56 | 129 hits]
 Chúa Nhật 15 B TN [20.07.2018 22:01 | 178 hits]
 Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 154 hits]
 Chúa Nhật 13 TN B [06.07.2018 12:36 | 189 hits]
 SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ [23.06.2018 20:07 | 178 hits]
 CHÚA NHẬT X B MTN [09.06.2018 08:07 | 176 hits]
 LỄ THÁNH TÂM năm B [09.06.2018 07:56 | 172 hits]
 MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ năm B [02.06.2018 12:45 | 174 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Khiển trách cách khôn ngoan sẽ giúp người bị khiển trách sẵn lòng sửa lỗi, trái lại khiển trách với đam mê và không vì Chúa chỉ khiến học sinh chống lại thầy mình, tạo nên trong trẻ ước muốn trả thù và hận ghét, đôi khi thật lâu.
MR 204,3,2
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 003
 Tổng lượt truy cập 005456782
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang