Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 27.06.2019 13:06
MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ năm B
® 02.06.2018 12:45 | 333 hits ®

Xem hình
Vậy Giao Ước mới này, ký kết trong MÁU ĐGS, từ nay qua bí tích và các thừa tác viên của Chúa và Giáo Hội, hy lễ thập giá được tái hiện mỗi ngày trê bàn thờ; và mỗi tín hữu chúng ta đều có dịp đích thân cam kết với Chúa mỗi ngày qua Thánh lễ và Lời Chúa.

Xh 24,3-8

Mc 14,12-16.22-26

Hôm nay Chúa Nhật 9 B MTN. Phụng vụ long trọng mừng kính lễ MÌNH MÁU THÁNH ĐỨC GIÊ-SU. Về mặt lịch sử, việc mừng kính lễ này được khởi sự vào năm 1246 tại giáo phận Liêga, nước Bỉ. Đến 11/8/1264, tức là 18 năm sau, ĐGH Urbanô V đã mở rộng lễ này ra cho toàn thế giới qua sắc chỉ TRANSITUTUS. Lễ này nhằm tôn vinh đặc biệt BÍ TÍCH THÁNH THỂ: trước Vaticanô II, hình thức tôn vinh rước kiệu thánh thể long trọng kể cả trên đường phố, được đề cao. Sau Vaticanô II, phụng vụ để ý hơn đến ý nghĩa của ngày lễ được tỏ lộ qua phụng vụ Lời Chúa.

Có thể nói Bí Tích Thánh Thể là chóp đỉnh của tình yêu thần linh tự hiến được Thiên Chúa thể hiện ngay trong dòng lịch sử: toàn thể VŨ TRỤ - CON NGƯỜI – THIÊN CHÚA hiệp nhất nên một trong Thánh Thể. Thật vậy, trong TẤM BÁNH, LY RƯỢU bao gồm toàn thể vũ trụ đó là HOA MẦU RUỘNG ĐẤT; bao gồm phần của nhân loại – là LAO CÔNG CỦA CON NGƯỜI; và thần tính của ĐGS cũng ngự trọn vẹn trong tấm bánh đó. Khi Chúa Cha nhận tấm bánh nhân loại do thừa tác viên linh mục dâng lên, thì Thánh Thần biến tấm bánh phàm nhân thành lương thực thần linh nuôi sống vũ hoàn. Và đức tin Công Giáo khẳng định: trong bí tích cực thánh, MÌNH và MÁU cùng với linh hồn và THẦN TÍNH của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Kitô - và như vậy là Đức Kitô toàn thể - hiện diện một cách đich thực, thật sự và theo bản thể (GLHTCG số 1374). Bí tích tình yêu ấy, được Thiên Chúa từng bước một chuẩn bị và thể hiện trong dòng lịch sử ngang qua một yếu tố nhân loại là GIAO ƯỚC: một giao ước ký kết bằng MÁU. Các bài đọc trong phụng vụ năm B nhấn mạnh đến khía cạnh Giao Ước ký bằng Máu này của bí tích.

Bài đọc 1 trích từ Xh 24 trình bày nghi thức ký kết Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Do thái qua trung gian của ông Môsê. Tại núi Sinai, Thiên Chúa đã ban Luật Chúa cho dân Do thái. Đó là Mười Lời mà ta quen gọi là 10 điều răn. Qua đó Chúa sẽ nhận người Do thái làm dân riêng Chúa, còn họ sẽ tôn thờ Thiên Chúa là Chúa của họ. Dân Do thái đón nghe 10 lời mà Môsê đã nhận từ Thiên Chúa và đọc lại cho họ. Họ đồng thanh hứa “mọi lời Chúa phán chúng tôi sẽ thi hành”. Sáng hôm sau nghi thức ký kết Giao Ước được cử hành:

  • Môsê lập bàn thờ, dựng 12 trụ đá biểu tượng cho 12 chi tộc Israel.
  • Rồi dâng lễ toàn thiêu, giết bò làm lễ kỳ an dâng cho Thiên Chúa. Môsê chia MÁU của vật hiến tế làm hai phần: một phần để trên bàn thờ (là biểu tượng cho Thiên Chúa).
  • Tiếp đó ông lấy cuốn sách đã chép 10 lời mà dân đã đồng ý trước đó, ĐỌC LẠI cho dân; và một lần nữa dân long trọng tuyên thệ “tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo”.
  • Bấy giờ Môsê phân nửa số máu còn lại RẢY TRÊN DÂN và nói “đây là Giao Ước Đức Chúa đã lập với anh em…”

Với Giao Ước này, từ nay Thiên Chúa và dân Do thái coi như có cùng chung một sự sống, một vận mạng. Tuy nhiên cũng vì máu là biểu tượng của sự sống, cho nên ký kết bằng máu nghĩa là ký kết bằng chính mạng sống mình; do đó ai vi phạm Giao Ước thì máu người ấy phải đổ ra.

Với Giao Ước bằng máu này, đám nô lệ, ô hợp trở thành một dân: dân tư tế, dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa và Chúa là Chúa của dân (Xh 19,5-6).

Còn trong Tin Mừng, Giao Ước là mộ hành vi tự nguyện , đơn phương phát xuất từ tình yêu thần linh của ĐGS. Trong bữa tiệc ly, kỷ niệm ngày Chiên Vượt Qua chịu sát tế, ĐGS trước khi tự hiến mình trên Thập Giá vào ngày thứ sáu hôm sau, Người đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Bánh và Rượu trong nghi lễ Vượt Qua Do thái đã được ĐGS sử dụng và biến chúng thành THỊT và MÁU Người. ĐGS cầm lấy bánh … và nói “anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy”; và Người cầm lấy chén Rượu … bảo các ông “đây là Máu Thầy, MÁU GIAO ƯỚC, đổ ra vì muôn người”.

Vậy Giao Ước mới này, ký kết trong MÁU ĐGS, từ nay qua bí tích và các thừa tác viên của Chúa và Giáo Hội, hy lễ thập giá được tái hiện mỗi ngày trê bàn thờ; và mỗi tín hữu chúng ta đều có dịp đích thân cam kết với Chúa mỗi ngày qua Thánh lễ và Lời Chúa. Mình và Máu ĐGS là dấu chứng tuyệt vời của tình yêu vô định của Thiên Chúa trong ĐGS.
Frère Đình Long FSC


Tin liên quan:
CN MTN 7C [22.02.2019 21:19 | 210 hits]
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH [01.02.2019 15:29 | 217 hits]
CHÚA NHẬT MTN 3C [27.01.2019 22:15 | 197 hits]
CHÚA NHẬT MTN 2C [16.01.2019 22:45 | 232 hits]
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C [10.01.2019 22:02 | 314 hits]
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA [05.01.2019 22:28 | 307 hits]
LỄ HIỂN LINH [05.01.2019 22:22 | 195 hits]
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 4C [20.12.2018 10:51 | 252 hits]
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 240 hits]
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 249 hits]
CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 285 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ năm B
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CN MTN 7C [22.02.2019 21:19 | 210 hits]
 ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH [01.02.2019 15:29 | 217 hits]
 CHÚA NHẬT MTN 3C [27.01.2019 22:15 | 197 hits]
 CHÚA NHẬT MTN 2C [16.01.2019 22:45 | 232 hits]
 CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C [10.01.2019 22:02 | 314 hits]
 LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA [05.01.2019 22:28 | 307 hits]
 LỄ HIỂN LINH [05.01.2019 22:22 | 195 hits]
  CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 4C [20.12.2018 10:51 | 252 hits]
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 240 hits]
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 249 hits]
 CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 285 hits]
 Chúa Kitô Vua Vũ Trụ [22.11.2018 19:55 | 219 hits]
 CHÚA NHẬT 33 TN B [16.11.2018 15:55 | 221 hits]
 Chúa Nhật 32B [10.11.2018 08:54 | 245 hits]
 CHÚA NHẬT 31B MTN [01.11.2018 22:01 | 251 hits]
 CÁC THÁNH NAM NỮ [31.10.2018 20:59 | 287 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Anh em hãy nhớ mục đích Con Thiên Chúa đến trong thế gian này là để hủy diệt tội lỗi. Đó cũng phải là mục đích chính của việc thành lập các Trường Kitô, và do đó, phải là mục tiêu đầu tiên của lòng nhiệt thành anh em. Điều này khiến anh em không thể chấp nhận để những gì làm mất lòng Thiên Chúa xảy đến cho trẻ anh em hướng dẫn. Nếu anh em thấy điều gì nơi chúng làm mất lòng Thiên Chúa, anh em phải lập tức lo sửa chữa với hết sức mình.
MR 202,1,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 010
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 010
 Tổng lượt truy cập 006546240
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Sáu 2019
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang