Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

SUY NIỆM HẰNG NGÀY CỦA THÁNH GIOAN LA SAN - THỨ 4 SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
06.10.2020

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)Ngày 7/10.

Đức Mẹ Mân Côi

Bài Nguyện Gẫm số 150. Điểm 3: Thánh Đa Minh Thiết Lập Một Dòng Tu Rao Giảng Tin Mừng.

Lòng nhiệt thành của vị thánh này không chỉ bao trùm trong phạm vi mà cá nhân ngài có khả năng với tới để làm sáng danh Thiên Chúa và cứu các linh hồn mà thôi. Các bạn bè có cùng chí hướng đã kết hợp cùng ngài và ngài đã đứng ra xin phép đức giáo hoàng cho thành lập một dòng tu gồm các thành viên với lời khấn rao giảng Tin Mừng khắp nơi trên thế giới. Các môn đệ của ngài đều miệt mài hoạt động theo mục tiêu này và vẫn còn tiếp tục noi theo. Một trong những cố gắng chính của họ là nhằm khuyến khích các tín hữu tự tạo cho mình lòng mộ đạo, đó là lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh và đặc biệt là chuỗi Mân Côi mà họ chia thành bè và sốt sắng đọc mỗi ngày với lòng thành kính.

Thật hạnh phúc biết bao khi Anh Em chọn mục tiêu là dạy các trẻ học Đạo Chúa bằng cách mỗi ngày giảng dạy giáo lý cho chúng. Một trong những phương tiện tốt nhất mà Anh Em có thể áp dụng để thành công đó là tạo cho mình lòng mộ mến đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Rất Thánh và chuyển giao lòng mộ mến này sang con tim của các trẻ được giao phó cho Anh Em.

Mỗi ngày Anh Em có đọc và cho chúng đọc kinh Mân Côi không? Anh Em lần chuỗi và cho chúng lần chuỗi với lòng mộ mến nào? Anh Em có xem việc chu toàn lần hạt Mân Côi như là cách dọn một “lễ vật triều cống”[1] mà Anh Em trong Dòng chúng ta sẽ dâng lên Đức Trinh Nữ Rất Thánh và xem nó như là cách để kéo xuống trên Dòng và trên công việc chúng ta, sự nâng đỡ cùng sự phù trì của Mẹ Maria không?[1] Un tribut: Lễ vật triều cống.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=3233

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com