Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

SUY NIỆM HẰNG NGÀY CỦA THÁNH GIOAN LA SAN - THỨ 5 SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
07.10.2020

Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11,9).


Ngày 8/10.

Bài Nguyện Gẫm số 37. Điểm 1: Phải Cầu Nguyện Cho Những Nhu Cầu Thiêng Liêng Của Các Học Sinh Chúng Ta.

Trong bài Tin Mừng của ngày này, Đức Giêsu Kitô đưa ra một dụ ngôn để Anh Em biết mình bị bó buộc phải quan tâm đến nhu cầu của những kẻ mà Anh Em dạy dỗ. Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’” (Lc 11,5-6).

Trong bài giảng về dụ ngôn này, thánh Augustinô nói rằng người bạn lỡ đường, là người đã đi theo con đường bất chính, đã tìm thỏa mãn những dục vọng trần tục, mà chẳng thấy được gì ngoài thói xấu, phù vân, bất hạnh và buồn phiền, nên đã đến với Anh Em trong cơn khốn quẫn, mong được sự trợ giúp, và tin rằng Anh Em đã nhận được ơn nâng đỡ người yếu đuối, dạy dỗ người ngu muội, sửa dạy kẻ phạm pháp. Người này đến với Anh Em như một khách lữ hành mệt nhoài, van nài Anh Em giúp đỡ trong cơn túng thiếu.

Đó là hoàn cảnh của những trẻ mà Anh Em phải dạy dỗ, của những kẻ mà Chúa Quan Phòng giao cho Anh Em để được tập tành đạo hạnh. Chính Thiên Chúa đã dẫn chúng đến với Anh Em; chính Người buộc Anh Em phải chịu trách nhiệm về phần rỗi của chúng, khiến Anh em có bổn phận chu cấp cho chúng mọi nhu cầu thiêng liêng: Anh Em cũng phải nỗ lực thường xuyên về điều này.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=3235

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com