Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

SUY NIỆM HẰNG NGÀY CỦA THÁNH GIOAN LA SAN - THỨ 6 SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
08.10.2020

Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’ (Lc 11,5-6).


Ngày 9/10.

Bài Nguyện Gẫm số 37. Điểm 2: Phải Cầu Nguyện Để Việc Dạy Dỗ Của Chúng Ta Đào Tạo Được Những Kitô Hữu Tốt.

Các con trẻ đến với Anh Em thì, hoặc không được dạy dỗ, hoặc đã được dạy những điều xấu; nếu chúng đã được dạy cho những điều tốt, thì bạn bè xấu hay những tính hư nết xấu của chúng cũng không để chúng hưởng lợi ích gì. Thiên Chúa đã gởi các trẻ ấy đến cho Anh Em để Anh Em dạy cho chúng tinh thần Kitô giáo và giáo dục chúng theo những phương châm của Tin Mừng. Thánh Augustinô dạy rằng, chính Anh Em phải học hỏi, bằng không Anh Em sẽ bị xấu hổ, vì phải dạy cho con trẻ điều mà chính Anh Em không biết, hoặc khuyên chúng làm những gì mà chính Anh Em lại không làm.

Vậy, hãy xin Thiên Chúa ban cho Anh em cái chưa có, và lấp đầy những thiếu sót của Anh Em, tức là tinh thần Kitô giáo và vốn liếng to lớn về đạo. Những kẻ cầu cứu đến với Anh Em lúc giữa đêm hôm; theo thánh Augustinô, việc đó nói lên sự ngu dốt của họ; họ có những nhu cầu cấp bách, mà Anh Em chẳng có gì để đáp ứng; đơn giản tin vào các mầu nhiệm có lẽ đủ cho cá nhân Anh Em, nhưng không đủ đối với họ. Thế Anh Em sẽ bỏ mặc họ, và để họ bị thất học ư? Hãy chạy đến Thiên Chúa, gõ cửa, cầu xin, thiết tha van nài, đến độ gây khó chịu. Vị Giáo Phụ cũng nói rằng, ba chiếc bánh mà Anh Em phải xin, đó là sự am hiểu về Ba Ngôi Thiên Chúa; được Chúa ban cho điều ấy, Anh Em sẽ có điều kiện để thỏa mãn cơn đói về giáo dục của những kẻ chạy đến cùng Anh Em.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=3236

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com