Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

SUY NIỆM HẰNG NGÀY CỦA THÁNH GIOAN LA SAN - THỨ 7 SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
09.10.2020

Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)


Ngày 10/10.

Bài Nguyện Gẫm số 37. Điểm 3: Phải Cầu Nguyện Cho Phần Rỗi Của Các Học Sinh Chúng Ta.

Anh Em phải xem những đứa trẻ mà Anh Em có nhiệm vụ dạy dỗ như những trẻ mồ côi nghèo và bị bỏ rơi. Thật vậy, mặc dầu đa số các em đều có cha mẹ đẻ, nhưng chúng như không có cha mẹ, bị bỏ mặc về phương diện cứu rỗi linh hồn. Đây là lý do khiến Thiên Chúa đặt chúng như dưới sự giám hộ của Anh Em. Người nhìn chúng với lòng trắc ẩn và chăm sóc chúng như người bảo hộ, người nâng đỡ, như “cha nuôi dưỡng cô nhi” (Tv 68,6). Và Người đã giao việc chăm sóc này cho Anh Em. Thiên Chúa rất nhân từ đã trao chúng vào tay Anh Em và sẵn lòng cho chúng tất cả những gì mà Anh Em nài xin Người: tức lòng sùng đạo, đức đoan trang, sự tự kềm chế, sự trong trắng, sự xa lánh bạn xấu có thể gây nguy hại cho chúng. Và vì Thiên Chúa biết rằng Anh Em chưa đủ nhân đức, cũng không đủ khả năng đem lại những điều trên cho đám trẻ mà Anh Em phụ trách, nên Người muốn Anh Em phải thường xuyên, sốt sắng và tha thiết, cầu xin Người ban cho chúng những ơn đó. Nhờ sự chăm sóc của Anh Em, những đứa trẻ không còn thiếu những gì cần để được cứu sống.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=3239

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com