Tin tức » Suy Niệm & Cầu Nguyện 10.05.2021 05:13
PHÂN TÍCH VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA - LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - NĂM A
® 14.06.2020 06:40 | 519 hits ®

Xem hình
Chủ đề: Lương thực thần linh mà Thiên Chúa ban cho con người.

Đnl 8,2-3.14b-16a; Ga 6,51-58

Chủ đề: Lương thực thần linh mà Thiên Chúa ban cho con người.

* Đnl 8,16a: Thiên Chúa đã cho anh em ăn Manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.

* Ga 6,51.58: Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây…vì Thịt tôi thật là của ăn và Máu tôi thật là của uống.

          Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng kính Mầu Nhiệm MÌNH MÁU THÁNH ĐỨC GIÊSU KITÔ. Đây là sáng kiến tuyệt vời của Ba Ngôi Thiên Chúa để các NGÀI hiện diện hữu hình với nhân loại cho đến ngày tận thế. Thật vậy, trong tấm bánh, ly rượu hữu hình trước mắt chúng ta, toàn thể công trình sáng tạo, cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa thật sự hiện diện trong đó. Tấm bánh Thánh Thể chính là:

❖     “HOA MÀU RUỘNG ĐẤT”: đây là hình ảnh biểu tượng cho toàn bộ công trình sáng tạo của CHA. Cha đã dựng nên vũ trụ và ban truyền định luật lưu truyền sự sống và phát triển: cây cối sẽ sinh hoa trái và trong trái có hạt (x.St 1,11-15), nhờ đó vũ trụ ngày càng phong phú.

❖     “VÀ LAO CÔNG CỦA CON NGƯỜI: đây là phần đóng góp của con người theo đúng dự tính của CHA: Thiên Chúa đã dựng nên con người và đặt vào vườn Eđen với phận vụ “cày cấy” và “canh giữ đất đai” (St 2,4.7.8.13).

❖     Rồi khi đến thời đến buổi, Ngôi Con nhập thể vào trần gian đã sử dụng sản phẩm của “hoa màu ruộng đất và lao công con người” để biến thành THÁNH THỂ làm thần lương nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình vượt sa mạc thế trần về lại Nhà Cha: Người cầm lấy BÁNH / RƯỢU và phán “đây là MÌNH / MÁU THẦY” (Mc 14,22-24…).

❖     Và công trình biến đổi tuyệt vời ấy được Đức Giêsu trao lại cho đoàn môn đệ làm dấu chứng tình yêu, quyền năng thần linh hầu nhân loại mọi thời đều được đích thân thọ hưởng ân lộc ấy: “anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19b; 1Cr 11,24-25).

❖     Mặc dù các tông đồ và các người kế vị chỉ là phàm nhân yếu đuối, việc biến đổi Bánh Rượu thành Mình Máu Chúa vẫn được thực hiện cách HIỆU QUẢ. Đó là nhờ QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN. Thật vậy trước khi Truyền Phép trong Thánh Lễ, các chủ tế đã nài xin Chúa Thánh Thần đến: “Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa dùng ƠN THÁNH THẦN CHÚA thánh hóa những lễ vật này để trở thành cho chúng con MÌNH VÀ MÁU ĐỨC GIÊSU Kitô, Chúa chúng con” (Kinh nguyện Thánh Thể II và III,  số 101.109).

          Tóm lại, nhờ Thánh Thể, nhân loại mọi thời có được lương thực thần linh, vượt sa mạc trần thế về đến Nhà Cha; Và còn hơn thế nữa, nhờ việc mỗi ngày được ăn lương thực ấy, nhân tính từng bước một được sức sống thần linh thấm nhập, được biến đổi, được thông phần thiên tính chờ ngày được “đồng thừa kế với Đức Kitô…cũng được vinh quang với Người” (Rm 8,17.23).

          Cùng chiều hướng với những suy tư trên, Phụng Vụ Lời Chúa năm A mời chúng ta chiêm ngắm một phần diễn tiến của công trình biến đổi kỳ diệu ấy:

          Bài đọc một, Sách Đệ Nhị Luật chương tám báo trước Mầu Nhiệm Thánh Thể dưới khía cạnh LƯƠNG THỰC THẦN LINH từ trời rơi xuống là MANNA giúp dân Israel đủ sức vượt qua sa mạc, 40 năm trời, đầy cam go thử thách để về tới vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho các tổ phụ. Lương thực ấy như là “thuốc thử” để xem dân Chúa có thực sự trung tín với các mệnh lệnh, đường lối của Chúa hay không; Và qua đó để dân ý thức rằng “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra”. Như vậy LƯƠNG THỰC TỪ TRỜI ẤY (Manna) đã từng bước thanh luyện Dân Chúa từ tư tưởng cho đến đức tin, con người hầu xứng đáng được vào và làm chủ gia nghiệp ĐẤT HỨA.

          Tin Mừng trích từ Gioan chương sáu, bài diễn từ của Đức Giêsu sau phép lạ NHÂN BÁNH: Đức Giêsu khẳng định lương thực mà Người mang đến không phải là bánh ăn nuôi thể xác, nhưng đó là LƯƠNG THỰC THẦN LINH, ĐÍCH THỰC TỪ TRỜI XUỐNG để nuôi dưỡng linh hồn con người chuẩn bị cho sự biến đổi trọn vẹn: NHÂN TÍNH ĐƯỢC THÔNG PHẦN THIÊN TÍNH. Đó là “Thịt tôi đây để cho thế gian được sống”. “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”, và người ấy “ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,51.54.56).

          Vậy với Mầu Nhiệm Mình Máu Thánh Đức Giêsu, Ba Ngôi đã từng bước thông ban thần tính cho chúng ta, cho chúng ta nếm cảm trước hạnh phúc thần linh ngay tại trần thế này. Và cũng nhờ TẤM BÁNH ấy mà ngay trong HIỆN TẠI “tuy chúng ta là nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một THÂN THỂ” (bài đọc hai).

          Trong Thánh Thể, Thiên Chúa, con người vũ trụ nên một, báo trước và cho hưởng trước hạnh phúc thiên đàng. Được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, ước gì mỗi tín hữu đều trở nên tác nhân hiệp nhất, làm cầu nối Trời Đất Người như Đức Giêsu Thánh Thể. Ước gì “MEN” của “Bánh Thánh Thể” thấm vào nhân tính của chúng ta để cả khối bột nhân tính của chúng ta cũng thành “men Thánh Thể” trộn vào giữa khối bột thế trần làm cả công trình sáng tạo của Cha trở nên men trong Chúa, lúc đó Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự (x.1Cr 15,28b).

 

 

 

SUY NIỆM LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ A

“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời…thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,54.55).

          Lễ Mình Máu Chúa Kitô là lễ trọng mừng kính Bí Tích Thánh Thể. Qua lễ này, Giáo hội tuyên xưng cách long trọng qua một nghi thức phụng vụ, đức tin của mình vào Bí Tích Thánh Thể: “Trong Bí Tích Thánh Thể cực thánh, nghĩa là trong tấm bánh mà mắt phàm nhân loại đang thấy trước mắt, Mình và Máu cùng với linh hồn và thần tính của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô…hiện diện một cách đích thực, thật sự và theo bản thể” (x.GLHTCG 1374). Bí Tích Thánh Thể được Đức Giêsu thiết lập vào thứ năm Tuần Thánh, do đó có nơi cử hành lễ này vào thứ năm sau lễ Chúa Ba Ngôi; còn nơi nào lễ Mình Máu Thánh không được coi là lễ nghỉ làm việc thì cử hành vào Chúa Nhật sau Lễ Ba Ngôi. Lễ này còn được gọi là “Lễ - Thiên - Chúa” (la Fête - Dieu). Lần đầu tiên được cử hành ở giáo phận Liège (Pháp) vào năm 1246. Rồi đến 11/8/1264, Đức Giáo Hoàng Urbanô IV qua Tông Sắc Transiturus mở rộng việc mừng lễ này cho toàn thế giới (x.Théo trang 921c).

          Bí Tích Thánh Thể là sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa được Đức Giêsu thể hiện ra bằng những phương thế rất con người, từ những chất liệu vật chất của trần gian: bánh, rượu, ăn, uống…để người có thể thực sự hiệp nhất nên một với từng người trong chúng ta và liên kết tất cả chúng ta thành Nhiệm Thể của Người. Quả thật trong thân phận con người, không có phương thức nào làm cho hai đối thể khác nhau được hòa hợp nên một với nhau như việc ĂN, UỐNG. Do những tiêu cực phát xuất từ cuộc sống đã bị tội khống chế của chúng ta, nên người đời lắm khi có cái nhìn xấu về chuyện ăn uống. Tuy nhiên khi sáng tạo vũ hoàn, trong ý của Thiên Chúa: ăn là nguồn sống, ăn uống là kết thân, là để lớn lên, là để đạt tầm mức trưởng thành…vì thế Chúa mới ban cho cây Trường Sinh để nhờ đó cái ăn không đưa con người tới bệnh, lão, chết mà nhờ ăn trái Trường Sinh nên con người sẽ sống mãi. Tiếc thay, con người không thèm ăn trái Trường Sinh, lại đi ăn trái Cấm, con người đòi hiểu biết thiện ác NHƯ THIÊN CHÚA và biết NGAY TỨC KHẮC chỉ nhờ ĂN (St 3,5).

          Điều con người đòi cướp từ tay Thiên Chúa thì Thiên Chúa sai Đức Giêsu đến tặng miễn phí: cũng bằng phương thức ăn và uống; thức ăn là sản phẩm từ đất đai do Chúa tạo ra. Tuy nhiên có một điều khác cơ bản: không có kết quả ảo tưởng NGAY TỨC KHẮC. Để có được tấm bánh, ly rượu Mình Máu Đức Kitô, Thiên Chúa đi TỪNG BƯỚC MỘT theo cách thức LÀM NGƯỜI:

-         Trong công trình Sáng Tạo, Thiên Chúa cho đất đai có sức sống làm cho cây cối (cũng do Chúa) tạo ra với các qui luật kèm theo) được sinh hoa kết trái.

-         Chúa cho con người sức lao động để khai thác thiên nhiên theo ý Chúa.

-         Chúa dùng Luật, Ngôn Sứ dần dần dạy dỗ chuẩn bị tâm hồn con người, giúp con người xác tín: con người sống không là do cái vật chất cơm bánh đâu mà cội nguồn là do Lời Chúa. Chúa chuẩn bị tâm hồn cho con người trước suốt thời Cựu Ước, bằng Lời Chúa.

-         Rồi đến Đức Giêsu: phép lạ nhân bánh. Người ta tưởng rằng mình sống là nhờ bánh mì; Thực ra là nhờ Lời của Đức Giêsu. Vì thế khi dân Do Thái tìm Đức Giêsu để mong được có bánh mì ăn tiếp thì Đức Giêsu từ chối nhưng Người mời họ TIN vào Lời Người (x.Ga 6,29.68.69).

Chính trong bối cảnh chung của toàn bộ lịch sử cứu độ trên mà Đức Giêsu đã lập phép Thánh Thể (Nhất Lãm), còn trong Tin Mừng Gioan thì thuật lại chương sáu cũng trong khung cảnh Lễ Vượt Qua Do Thái (x.Ga 6,4).

Theo Nhất Lãm, trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Khía cạnh mà Nhất Lãm nhấn mạnh là GIAO ƯỚC; chi tiết “ăn” chỉ được nói thoáng qua; khía cạnh lưu truyền nghi thức được lưu ý (x.Lc 22,19b) “làm để nhớ đến Thầy”; Đối tượng trực tiếp mà Đức Giêsu nhắm tới chỉ là Nhóm Mười Hai, để trao cho các ông quyền thừa kế (x.Mc 14,22-24; Mt 26,26-29; Lc 22, 19-20).

Còn trong Tin Mừng Gioan, đối tượng trực tiếp bản văn nói đến là “người Do Thái”, và đối tượng được Chúa mời ăn là “Ai”, nghĩa là mở rộng ra cho mọi người, mọi thời, mọi nơi. Kết quả là đám đông đã từ chối lời mời của Đức Giêsu vì họ không tin. Gioan chương sáu không nói trực tiếp đến Bí Tích Thánh Thể nhưng các chi tiết rõ ràng là gợi lại Bí Tích cực trọng này. Còn thứ năm Tiệc Ly, đối tượng chỉ còn là số môn đệ ít ỏi, thân tín, Đức Giêsu không nói về nghi thức Thánh Thể mà Người nói đến Ý NGHĨA của Thánh Thể: các bài diễn từ trong bữa Tiệc Ly cho thấy khát vọng của Đức Giêsu: Cha – Thầy – môn đệ nên một nhờ Chúa Thánh Thần mà Đức Giêsu sẽ gởi đến.

-       Đức Giêsu sẽ xin Cha ban Thần Khí cho môn đệ. Thần Khí sẽ ở luôn mãi giữa môn đệ và ở trong môn đệ (x.Ga 14,15-17).

-       Đức Giêsu báo trước là SẼ có một ngày Cha – Thầy và môn đệ ở trong nhau (14,20).

-       Đức Giêsu ao ước môn đệ đáp lời (Trong bữa Tiệc ly) thay vì từ chối như đám đông (ở chương sáu): “hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em…” (x.Ga 15,4).

          Vấn đề là bằng cách nào để sự nên một ấy được thể hiện? ĂN! Những yếu tố phàm trần đã được Đức Giêsu, bằng quyền năng và tình yêu của một vị Thiên Chúa, biến thành phương thế hữu hiệu để nhân loại nhờ đó được thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa.

          Thật vậy trong lãnh vực trần thế: nhờ ĂN, NHAI, UỐNG mà lương thực và người ăn nên một. Nên một theo nghĩa đen luôn chứ không chỉ theo nghĩa biểu tượng như “nên một xương một thịt” trong đời sống vợ chồng. Nếu được ăn vào mà lương thực không TIÊU (hóa) thành xương thịt người ăn sẽ TIÊU (tùng).

          Trong Bí Tích Thánh Thể còn có một biến đổi đặc biệt nữa là: khi lương thực (Mình Máu Đức Kitô) được người ăn (tín hữu) đón nhận hài hòa, nên một thì lương thực sẽ từng bước một thánh hóa người ăn trở thành hoàn thiện dần dần giống như Đức Giêsu: sức sống thần linh của Mình Máu Thánh Đức Giêsu thấm dần vào trong nhân tính phải chết của chúng ta, dần dần hình thành trong chúng ta một mầm sống thần linh; Mầm sống ấy lớn lên mỗi ngày nhờ Thánh Thể và Lời Chúa, để rồi khi thân xác phải chết của chúng ta bị mục nát trong lòng đất thì Mầm Sống Thần Linh vẫn tồn tại, và đến ngày tận thế, Mầm Sống ấy trổ sinh hoa trái trường sinh là sự sống đời đời.

          Với tầm nhìn chung đó chúng ta đọc lại Ga 6,51-58. Điều lấn cấn của đoạn Tin Mừng này nằm ở chỗ: - Phần Đức Giêsu, Người khẳng định bằng cách lập đi lập lại (gần như trong cả đoạn này, chỉ trừ câu 52, trong câu nào cũng đều có ý Đức Giêsu khẳng định phải ĂN Người) là phải ăn thịt và uống máu Người. - Còn người Do Thái, kể cả các môn đệ thì cho rằng điều đó không thể có được, và lời Đức Giêsu chướng tai (x.6,52.60).

          Vậy vấn đề là nằm ở chỗ phải hiểu “Thịt Máu” như thế nào? Đọc thật cẩn thận, kỹ bản văn, chúng ta rút ra được các điều sau:

-       Đức Giêsu không chỉ nói điều mặc khải trên cho đám dân Do Thái đang ở trước mặt người mà thôi, nhưng mở rộng ra cho mọi người qua cách nói “AI”.

-       Cái sự sống đời đời mà Đức Giêsu hứa ban là chuyện tương lai: “SẼ” (x.câu 54,57,58) Người không nói điều ấy xảy ra NGAY TỨC KHẮC lúc Người đang nói. Đám người nghe lại hiểu là chuyện phải diễn ra ngay lập tức như họ được ăn ngay bánh no nê như hôm trước.

-       Nếu điều đó diễn ra ngay trước mắt thì quả thật là quá tàn bạo: ăn thịt người, uống máu con người! Điều đó Luật cấm! Hơn nữa đó là điều phi lý: làm sao thân xác trước mắt của Đức Giêsu có thể nuôi cả đám đông được, làm sao nuôi tất cả mọi người, mọi thời _“AI”_được.

-       Vậy chữ “SẼ”, Đức Giêsu nói ở đây hướng điều Đức Giêsu sẽ ban về một thực tại tương lai. Cái tương lai mà Đức Giêsu hướng tới chính là hiến tế Thập Giá và Phục Sinh. Với một thân thể giống như chúng ta, Đức Giêsu đã tự hiến làm lễ vật thay cho nhân loại.

Mà theo tinh thần của Luật Do Thái, người dâng lễ vật cho thần linh phải thông hiệp vào lễ hiến tế bằng cách ăn một phần lễ hiến tế để hưởng được ơn ích do thần linh ban tặng (x.Lv 3,1-17 và chú thích “V” của CGKPV “Ngũ Thư” bản dịch để học hỏi. 2010).

-       Vậy hi tế Đức Giêsu muốn ban tặng làm của ăn cho chúng ta không phải là một xác chết mà là nhân tính phục sinh được tôn vinh là Chúa gồm có Mình, Máu, linh hồn và thần tính của Người (GLHTCG 1374). Thứ lương thực đó mới nuôi dưỡng được toàn thể nhân loại mọi thời, kết hiệp con người với Thiên Chúa và với nhau tạo thành Nhiệm Thể Đức Kitô. Nhưng nhân tính phục sinh của Đức Giêsu, chúng ta đâu có thấy, tiếp xúc?

Để giúp nhân loại mọi thời vượt qua cản trở trên, Đức Giêsu trước khi hiến tế thứ sáu, đã lập Bí Tích Thánh Thể. Việc làm đó của Người thật sự hữu hiệu, thành sự nhờ biến cố Người phục sinh và tôn vinh là CHÚA.

Vậy mừng lễ Mình Máu Thánh không là lễ mừng chỉ cho cá nhân Đức Giêsu mà là lễ mừng nhân tính của nhân loại chúng ta được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi, qua Đức Giêsu đang hiện diện đích thực trong “tấm bánh” và cũng mừng toàn thể nhân lọai được kết hợp với Cha – Con – Thánh Thần. Trong “Tấm Bánh”, Thiên (thiên tính Đức Giêsu) _ Địa (hoa màu ruộng đất) _ Nhân (nhân tính Đức Giêsu) nên một. Thiên – Địa – Nhân hiệp nhất. Mỗi lần rước lễ là mầm sống thần linh được thông chia, thấm vào nhân tính của từng người chúng ta, để rồi khi xác thể phàm hèn phải hư nát, thì sức sống thần linh vẫn tồn tại trong nhân tính mỗi người, chờ ngày cánh chung, sức sống ấy trổ sinh hoa trái là sự sống đời đời, sự sống thần linh nơi chúng ta.
Frère Đình Long FSC


Tin liên quan:
SUY NIỆM LỄ HIỆN XUỐNG ABC [30.05.2020 15:00 | 437 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
PHÂN TÍCH VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA - LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - NĂM A
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 SỰ CỨU CHUỘC [01.10.2020 14:24 | 338 hits]
 SUY NIỆM LỄ HIỆN XUỐNG ABC [30.05.2020 15:00 | 437 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Vì có trách nhiệm giúp cứu sống học sinh, anh em phải thúc đẩy trẻ kết hiệp mọi hoạt động của chúng với các hoạt động của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngõ hầu các họat động đó sau khi được thánh hóa nhờ bởi công nghiệp của Chúa và được Chúa xức dầu sẽ trở nên đẹp lòng Thiên Chúa và thành phương tiện cứu sống trẻ.
MR 195,1,1 .
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 001
 Tổng lượt truy cập 000000001
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2021
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : [email protected]

Lên đầu trang